Finlands Ryggförbund rf är en folkhälso- och expertorganisation, som grundades år 1988. Ryggförbundets huvudsakliga verksamhet är ryggrådgivning, motionsverksamhet, föreningsverksamhet samt hälsokommunikation.

Mål och verksamhet

Målet för verksamheten är att uppmuntra människor till aktiv egenvård, förebygga ryggsjukdomar och -symptom, att stöda, hjälpa och vägleda ryggpatienter tillsammans med föreningarna och i samarbete med olika organisationer.

Selkäkanava: webbsida med evidensbaserad information om ryggsjukdomar och tips till egenvård

Hyvä Selkä -tidningen: medlemstidning (medlemsförmån) delas även ut till instutioner inom hälso- och sjukvården samt olika privata anläggningar

Handböcker: handböcker om nack- och ryggproblem

Ryggförbundet är även aktiv inom social media:

Facebook: Selkäliitto
Facebook: Selkäkanava
Twitter: @Selkaliitto
Instragram: @selkakanava
Youtube: Jumppakissa

Värden och finansiering

Ryggförbundets värden är ansvarsfullhet, jämlikhet, delaktighet. Ryggförbundets verksamhet är ideell och icke vinstgivande och huvudsakligen finansierad av Veikkaus Oy:s avkastning som administreras av social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). Övrig verksamhet finansieras med medlemsavgifter. Ryggförbundet accepterar donationer och testament.

Lokalföreningar

Finlands Ryggförbund har 30 lokalföreningar. Ryggföreningarna erbjuder ryggvänlig motionsverksamhet, kamratstöd, rådgivning samt rekreationsverksamhet.

Ryggförbundets högsta bestämmande organ är förbundets årliga förbundsmöten. Mötena ordnas två gånger per år. Under höstmötet väljs nya styrelsemedlemmar för det kommande året och verksamhetsplanen och budgeten fastställs. Under vårmötet behandlas bokslut och det föregående årets verksamhetsberättelse. Därtill kan aktuella föreningsfrågor diskuteras. Lokalföreningarna väljer representanter till höst- och vårmötena enligt medlemsantal.

Övrig information (på finska)