Reseptivapaat kipulääkkeet auttavat usein selkäkipuun.Tavalliset reseptivapaat kipulääkkeet lievittävät usein selkäkipuja. Näista käytetyimpiä ovat parasetamoli ja tulehduskipulääkkeet.

Parasetamolia suositellaan usein ensisijaisena kipulääkkeenä sen vähäisten sivuvaikutusten vuoksi, varsinkin jos potilaan kivut eivät ole voimakkaat. Parasetamolia käytetään usein satunnaiseen kipuun ja lääkkeestä puuttuu tulehdusta lieventävää vaikutus. Parasetamoli on turvallinen kipulääke lapsille ja soveltuu myös niille, jotka eivät voi käyttää tulehduskipulääkkeitä. Parasetamolia tulee ottaa riittävän suurina annoksina, jotta siitä olisi hyötyä. Päivittäinen annos ei kuitenkaan saa ylittää 3000 mg vuorokaudessa. Akuutissa alaselkäkivussa parasetamolin vaikutusta kipuun ja kivun kestoon ei ole todettu tehokkaammaksi kuin lumehoitoa.

Tulehduskipulääkkeitä (esimerkiksi ibuprofeeni) käytetään usein tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoon. Tulehduskipulääkkeillä voidaan lievittää akuuttia alaselkäkipua. Tutkimusten mukaan lääkkeiden vaikutus on kuitenkin lievä. Kroonisessa selkäkivussa, selkärankareumaa lukuun ottamatta tulehduskipulääkkeiden käyttö ei ole suositeltavaa.

Mikäli selkäkivut ovat voimakkaat, voit tarvita lääkärin määräämiä kipulääkkeitä. Nämä ovat yleensä joko tulehduskipulääkkeitä, lihasjännitystä laukaisevia tai muita keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä. Jälkimmäiset saattavat väsyttää, mikä tulee ottaa huomioon mahdollisena esteenä autolla ajamiselle tai esimerkiksi raskaiden työkoneiden käyttämiselle. Keskustele lääkärisi kanssa lääkkeiden hyödyistä ja haitoista. Noudata lääkärin ohjetta pidättyä alkoholin käytöstä lääkkeitä käyttäessäsi. Mikäli lääkkeistä aiheutuu haittavaikutuksia kuten mahakipua, pahoinvointia ja oksentelua, ihottumaa tai huimausta, lopeta lääkkeen käyttö ja kerro haittavaikutuksista lääkärillesi.

Tulehduskipulääkkeet voivat pitkäkestoisessa käytössä aiheuttaa mahalaukun ja suoliston limakalvon tulehduksen ja jopa mahahaavan. Mahahaavan riski on suurempi yli 50-vuotiailla kuin nuoremmilla ja riski kasvaa edelleen ikääntymisen myötä. Mikäli kipulääke aiheuttaa ylävatsan polttavia kipuja, on lääkitys syytä keskeyttää. Henkilöiden, jotka ovat aiemmin sairastaneet mahahaavatautia, ei tule käyttää näitä valmisteita itsehoitona. Kysy lääkäriltäsi tai apteekista kipulääkkeistä ja niiden haittavaikutuksista.

Tulehduskipulääkkeisiin voi liittyä sydän- ja verisuoniperäisten haittojen riski. Tulehduskipulääkkeisiin kuuluvien ns. koksibien (uuden polven tulehduskipulääkkeet) käyttö lisää sydäninfarktin vaaraa. Vaara on lisääntynyt mahdollisesti myös muita tulehduskipulääkkeitä käytettäessä. Euroopan lääkearviointiviraston EMEA:n ohjeiston mukaan henkilöt, joilla on sepelvaltimotauti, aivoverisuonten sairaus tai ääreisvaltimoiden sairaus, eivät saa käyttää koksibeja. Koksibeja käytössä tulee olla varovainen myös niillä potilaille, joilla on sydänsairauksien riskitekijöitä.

Neuropaattisen kivun eli hermovauriokivun lääke

Parasetamoli tai tulehduskipulääkkeet eivät tehoa neuropaattisen eli hermovauriokivun hoitoon. Neuropaattiseen kipuun käytetään mielialalääkkeita, epilepsialääkkeitä sekä opioideja. Vahvoja opioideja ei lähtökohtaisesti suositella, sillä niiden on todettu auttavan vain osaa selkäkipuisista ja aiheuttavan riippuvuutta.