Nivelten yliliikkuvuus oireilee usein kipunaYliliikkuvuudesta eli hypermobiliteetista puhutaan silloin, kun nivelissä tavallista suurempi liikerata aiheuttaa haittoja, kuten kipua, jäykkyyttä ja lihasepätasapainoa. Liikeradalla tarkoitetaan niveleen kohdistuvaa liikettä ja liikesuuntaa.

Nivelten yliliikkuvuutta esiintyy noin kymmenellä prosentilla suomalaisista. Useilla yliliikkuvuus ei aiheuta kuitenkaan minkäänlaista haittaa ja siitä voinkin olla hyötyä monissa harrastuksissa, ammateissa ja tietyissä työtehtävissä.

Nivelissä voi olla paikallista tai yleistä yliliikkuvuutta. Paikallisella yliliikkuvuudella tarkoitetaan tiettyyn niveleen tai rangassa tiettyyn nikamaväliin kohdistuvaa yliliikkuvuutta. Yleinen yliliikkuvuus tarkoittaa koko nivelistöön kohdistuvaa yliliikkuvuutta.

Sidekudosten ja nivelsiteiden joustavuus on yksilöllistä. Vaihtelun syynä ovat erot sidekudosten rakenteessa. Sidekudosten rakenne on periytyvä ominaisuus eikä siihen voi suoranaisesti vaikuttaa.

Instabiliteetilla tarkoitetaan niveleen kohdistuvaa epävakaata ja ylisuurta liikettä, jota kehon lihakset ja tukirakenteet kuten nivelsiteet ja lihasjänteet eivät kykene hallitsemaan. Selän instabiliteetti voi pahimmassa tapauksessa johtaa nikamasiirtymään.

Lääkäri tai fysioterapeutti voi todeta yliliikkuvuuden kansainvälisesti sovittujen kriteerien perusteella. Yliliikkuvuuden tai instabiliteetin määrittäminen kuvantamismenetelmillä ei ole luotettavaa. Harvoin pystytään osoittamaan, että oireet ja löydetty yliliikkuvuus liittyisivät toisiinsa.

Vahvista kehon tukilihaksia

Nivelten yliliikkuvuus ei välttämättä aiheuta ongelmia. Tavallisimpia oireita ovat kehon suuriin niveliin kohdistuva kipu, kuten ranne-, olkapää-, polvi-, lonkka- tai selkäkipu.
  • Liikkuvuuden ja lihasjoustavuuden harjoittamisen sijaan kannattaa vahvistaa vartalon ja nivelten tukilihaksia, kuten esimerkiksi niskan tukilihaksia, syviä vatsa- ja selkälihaksia sekä pakara- että reisilihaksia.
  • Lihasvoimaa ja kehonhallintaa parantavilla harjoituksilla opit kuormittamaan niveliä oikein ja näin voit ennaltaehkäistä ja hoitaa yliliikkuvuuden aiheuttamia oireita.
  • Harjoituksia tehdessä on tärkeä muistaa vartalon ryhti sekä varmistaa, että teet harjoitukset oikealla suoritustekniikalla.
  • Vältä nivelten ääriasentoja nivelten sijoiltaanmenon riskin vuoksi.

Kokeile kehon tukilihaksia vahvistavia harjoituksia

Lisätietoa selkäkivusta ja selän hoidosta