Osteopatia on turvallinen, hellävarainen ja yksilöllinen hoitomuoto. Useimmiten hoito tapahtuu manuaalisesti, vaikka osteopaatit hallitsevat hyvin muitakin hoidon osa-alueita.

Ihminen nähdään osteopatiassa dynaamisena toiminnallisena kokonaisuutena, jonka terveyteen voi vaikuttaa kehossa, mielessä tai ajatusmaailmassa tapahtuvat muutokset. Ihmistä ja hänen terveyttään pyritään tukemaan mahdollisimman laajasti ja ajatuksena on, että eri elinjärjestelmät ovat riippuvaisia toisistaan. Häiriö yhdessä järjestelmässä voi aiheuttaa oireita toisessa. Keho on kokonaisuus ja oireisiin voidaan vaikuttaa monella tavalla. Hoidettaessa ei keskitytä ainoastaan oireilevaan osaan, ja hoidettava alue saattaa olla kaukanakin kipukohdasta.

Kehon nestekierto on terveyden kannalta tärkeää ja hermostolla on tärkeä rooli kehon nesteiden kulkemisessa. Osteopaatti ottaa hoidossa huomioon eri elinjärjestelmien toiminnan ja hyödyntää erilaisia lähestymistapoja yksilöllisessä hoidossa.

Keho sopeutuu yllättävän hyvin erilaisiin elämän tuomiin haasteisiin. Usein oireita ilmenee siinä vaiheessa, kun kehon kuormitus kasvaa tietyn rajan yli, eikä keho pysty enää kompensoimaan kaikkia tekijöitä. Häiriöt voivat haitata esimerkiksi toimintakykyä ja asentoaistia. Jännitystilat voivat myös heikentää paikallista verenkiertoa tai aiheuttaa vaikkapa nivelten kulumista, mikäli kompensointi on voimakasta. Tällöin aluksi toiminnallisesta ongelmasta voi seurata muutoksia myös kehon rakenteissa. Osteopaatti voi tukea kehoa sopeutumaan paremmin, jolloin kehon kapasiteetti toimia parhaalla mahdollisella tavalla kasvaa.

Mitä vastaanotolla tapahtuu?

Ensimmäisen käynnin yhteydessä osteopaatti tekee kattavan haastattelun, jossa käydään läpi muun muassa asiakkaan vaivoja ja oireita sekä yleistä terveydentilaa. Osteopaattia kiinnostaa myös menneet vaivat ja mahdolliset onnettomuudet, leikkaukset, lääkitykset ja muut käytetyt hoidot. Tarkoituksena on kartoittaa vaivan taustalla olevia tekijöitä. Osteopaatille asiakas on kokonaisuus, johon vaikuttaa kaikki menneestä nykyhetkeen. Osteopaatti kirjaa asiakkaan antamat tiedot potilastietoihin, ja ne ovat aina luottamuksellisia.

Haastattelun jälkeen osteopaatti tutkii asiakkaan. Tutkimuksen tarkoitus on saada lisää tietoa asiakkaan kehosta, jotta hoidosta saadaan räätälöityä asiakkaan tarpeiden mukainen. Osteopaatti arvioi kehon terveyden sekä toiminnallisten häiriötilojen laatua päästäkseen hyvään työdiagnoosiin. Hän voi pyytää asiakasta tekemään yksinkertaisia liikkeitä tehdäkseen havaintoja kehon liikkuvuudesta ja toiminnasta.

Osteopaatilla on käytössä useita erilaisia hoitotekniikoita ja hoito voikin sisältää useita menetelmiä, joilla voidaan käsitellä muun muassa pehmytkudoksia, sidekudoksia tai niveliä. Hoidon aikana voidaan myös mobilisoida tuki- ja liikuntaelimistöä sekä vaikuttaa hellävaraisesti sisäelinten ja hermoston toimintaan. Osteopaatti voi tarpeen mukaan käyttää nivelmanipulaatiotekniikoita.

Hoito muodostuu aina yksilöllisesti asiakkaan sen hetkisen tilanteen mukaan, joten hoitokerrat eivät välttämättä ole täysin samanlaisia keskenään. Asiakas on vuoropuhelussa osteopaatin kanssa, ja voi hoidon aikana kysellä vaivaansa tai terveydentilaansa liittyen kysymyksiä.

Hoidon aikana asiakas voi olla joustavissa vaatteissa tai alusvaatteisillaan käytetyistä hoitotavoista riippuen. Osteopaatti voi suositella harjoitteita, vaivaan sopivia itsehoitotoimenpiteitä tai tarvittaessa myös muita terveydenhuollon palveluita hyvinvoinnin tueksi. Osteopaatin kanssa voidaan miettiä vaikkapa asiakkaan elämäntilanteeseen sopivaa liikuntamuotoa tai pohtia hyvinvoinnin tiellä olevia tekijöitä.

Vaivan parantuminen tai oireiden väheneminen saattaa vaatia useamman hoitokerran, vaikka hoitojaksot tyypillisesti ovat melko lyhyitä. Osteopaatti seuraa asiakkaan paranemista jokaisella hoitokäynnillä ja hoitosuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Hoitosuunnitelmassa huomioidaan asiakkaan yksilölliset tavoitteet ja toiveet hoidon suhteen.

Osteopatian hyödyt

Osteopatia sopii kirjaimellisesti vauvasta vaariin. Hoitoon tullaan hyvin moninaisista syistä. Alaselkäkipu on yksi tyypillisimmistä tulosyistä, samoin niska- ja hartiaseudun vaivat. Kroonisesta kivusta kärsivän hermostoa osteopaatti voi rauhoittaa. Esimerkiksi viime aikoina pitkittynyt etätyöskentely on näkynyt erilaisina kehon jännityksinä tai raajojen puutumisena ja arkiliikunnan sekä tauotusten puutteena.

Kipu ei ole ainoa syy tulla hoitoon. Stressi ja sen mukanaan tuoma oireisto on myös melko yleinen syy hakeutua osteopaatille. Moni tulee vastaanotolle urheiluvammojen takia. Odottavat äidit ovat iso asiakasryhmä, ja heille hoito sopiikin erityisen hyvin. Vastaanotoille tulee nykyisin lastenlääkärien lähettäminä pieniä vauvoja, jotka ovat esimerkiksi itkuisia tai liikkuvat toispuoleisesti. Hoitoon hakeudutaan myös leikkauksen jälkeisen kuntoutuksen vuoksi, jolloin kyseessä voi olla leikkausarpien hoito.

Asiakkaan ikä ja hoitoa rajoittavat perussairaudet, esimerkiksi osteoporoosi, pitää selvittää ennen käsittelyjä. Este hoidolle ne eivät kuitenkaan ole, vaan vaikuttavat tekniikoiden kirjoon ja hoitotapaan. Osteopaateilla on vahva erotusdiagnostinen osaaminen ja heidät on koulutettu tunnistamaan lääkärin hoitoa vaativat tilat. Osteopaatit toimivat usein yhteistyössä muiden terveydenhuoltoalan ammattilaisten kanssa.

**********

Osteopaatti

  • Osteopaatti on tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallisten häiriö- ja kiputilojen tutkimisen ja hoidon asiantuntija.
  • Osteopaatit ovat nimikesuojattuja terveydenhuoltoalan ammattihenkilöitä ja kuuluvat Valviran ylläpitämään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.
  • Suomessa osteopaatiksi voi opiskella Metropolia-ammattikorkeakoulussa tai osa-aikaisesti Osteopatiakoulu Atlaksessa tai Ortopedisen osteopatian koulutuskeskuksessa, jos on jo valmistunut terveydenhuoltoalan ammattilaiseksi. Koulutus kestää neljä vuotta.
  • Osteopaatin vastaanotolle voi tulla itsenäisesti ilman lääkärin lähetettä.
  • Enenevässä määrin myös yritykset tarjoavat osteopatiaa osana työntekijöilleen suunnattuja työnhyvinvointipalveluja.
  • Suomessa on kaikkiaan noin 500 osteopaattia.

**********

Laura Lee Kamppila
osteopaatti, puheenjohtaja
Suomen Osteopaattiliitto ry
osteopatia.fi

Kuvat: Osteopaattiliitto / Pete Laakso, Tailorframe

Asiantuntija-artikkeli on julkaistu Hyvä Selkä -lehdessä 4/2020
Jos et vielä saa lehteä, tee tilaus tai liity selkäyhdistyksen jäseneksi, niin saat lehden jäsenetuna.