Tämä saavutettavuusseloste koskee sivustoa osoitteessa selkakanava.fi ja on laadittu 7.7.2021.

Selkäliitto ry vastaa tästä sivustosta ja pyrkii takaamaan tämän verkkosivuston saavutettavuuden kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi ja olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen. Uudistimme verkkosivustomme kesällä 2021 ja korjasimme samalla lukuisia puutteita sivuston saavutettavuudessa ja käytettävyydessä. Uuden sivuston pitäisi mm. olla käytettävissä helposti ruudunlukijalla ja näppäimistöllä.

Sivuston saavutettavuuden toteutti, testasi ja arvioi ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio Konsepto. Sivuston käyttö testattiin myös ruudunlukuohjelmalla ja näppäimistöllä.

Tämä saavutettavuusseloste liittyy Lakiin digitaalisten palveluiden tarjoamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2016/2102. Saavutettavuusselosteen laatimisessa on pyritty noudattamaan EU-komission suomenkielistä mallia saavutettavuusselosteesta sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ohjeita.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää saavutettavuusdirektiivin vaatimukset osittain.

Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

 1. Vaatimusten noudattamatta jättäminen
 2. Ei kuulu lainsäädännön piiriin
 3. Kohtuuton rasite

Puutteet saavutettavuudessa

Sivustolla on tällä hetkellä alla luetellut puutteet verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.1 tasot A ja AA) noudattamisessa.

Toimisto- ja taitto-ohjelmilla tuotettujen tiedostojen saavutettavuus puutteellista

Sivustolla tarjotaan ladattavaksi PDF-tiedostoja ja mahdollisesti muitakin toimisto-ohjelmilla tuotettuja tiedostoja, joista ei ole tehty saavutettavia. PDF-tiedostojen kohdalla tyypillisiä ongelmia ovat esimerkiksi virheellinen kielitieto, sisällön virheellinen lukujärjestys ruudunlukijan kanssa, puuttuvat kuvien vaihtoehtoiset tekstit, tekstien ja taustan kontrastit sekä kuvana lisätyt tekstit. Osa sisällöstä on arkistoitu ennen 23.9.2019.

Hyvä Selkä -lehden PDF-julkaisut kolmannen osapuolen Issuu-palvelussa eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Nykyiset tekniset julkaisuvälineet eivät mahdollista saavutettavuutta. Toistaiseksi osa lehden jutuista (esim. pääjuttu, asiantuntija-artikkelit, keskiaukeaman jumppa ja tutkimustietoa-osio) löytyvät saavutettavassa muodossa erillisinä sivuina osana Issuu-julkaisuja ja yksittäisiä artikkeleita, kuten asiantuntija-artikkeleita ja jumppaohjeita, julkaistaan saavutettavasti myös Selkäliiton Selkäkanava-sivustolla. Lehtien muuntaminen täysin saavutettavaksi olisi kohtuuton rasite.

Vaatimukset jotka eivät täyty:

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • 1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet
 • 1.4.3 Kontrasti (minimi)
 • 1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat
 • 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti
 • 3.1.2 Osien kieli
 • (mahdollisesti muita vaatimuksia)

Mediasisällön saavutettavuus puutteellista

Mediasisällön (kuvat, videot, audiot) saavutettavuus on puutteellista.

Kaikilla sisällön kuvilla ei ole vaihtoehtoisia tekstejä. Tämä koskee erityisesti vanhempaa sisältöä. Muutamalla sivulla on faktalaatikko tai vinkkilista kuvana, jolla ei vaihtoehtoista tekstiä. Samat asiasisällöt ovat tekstinä sivulla, mutta eivät sanasta sanaan samoina lauseina kuin vinkkilistakuvassa. Kuvituskuville ei ole paikoin tekstivastineita. Osa sisällöstä on arkistoitu ennen 23.9.2019.

Kaikissa videoissa ei ole tekstitystä eikä kuvailutulkkausta. Useimmat video- tai äänitallenteet on julkaistu ennen 23.9.2020.

Vaatimukset jotka eivät täyty:

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • 1.2.1 Pelkkä audio tai pelkkä video (tallennettu)
 • 1.2.2 Tekstitys (tallennettu)
 • 1.2.3 Kuvailutulkkaus tai mediavastine (tallennettu)
 • 1.2.5 Kuvailutulkkaus (tallennettu)

Uutiskirjearkiston saavutettavuus puutteellista

Kolmannen osapuolen järjestelmän tuottamat arkistoidut uutiskirjeet eivät ole täysin saavutettavia. Digipalvelulaki ei koske sähköpostiviestintää, mutta se koskee sivustolla julkaistavaa uutiskirjearkistoa. Uutiskirjearkiston muuntaminen täysin saavutettavaksi olisi kohtuuton rasite.

Vaatimukset jotka eivät täyty:

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • 3.1.1 Sivun kieli
 • 3.1.2 Osien kieli
 • (mahdollisesti muita vaatimuksia)

Palaute saavutettavuudesta

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustollamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Voit antaa saavutettavuuspalautetta palautelomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen selkaliitto@selkaliitto.fi.

Tarjoamme tarvittaessa henkilökohtaista neuvontaa ja palvelua myös puhelimitse. Tiedustelut: Selkäliiton toimisto, puh. 09 506 918 (arkisin klo 9-15).

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna siitä ensin palautetta meille. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Verkkosivusto: saavutettavuusvaatimukset.fi
Sähköposti: saavutettavuus@avi.fi
Puhelin: 0295 016 000 (vaihde)