Niskakipu

Niskaan kuuluvat anatomisesti niska, kaula ja hartia-alue. Niskan rakenteissa on paljon mahdollisia kivun lähteitä: välilevyt, nikamien väliset pikkunivelet eli fasettinivelet, selkäydintä ympäröivä kovakalvo, nivelsiteet, lihakset ja hermot.

Niskaan vaikuttaa koko ryhti. Myös olkanivelten liikkuvuus vaikuttaa niskaan.

Tavallisesti niskakivulle ei löydy yksittäistä syytä tai täsmällistä kudosvauriodiagnoosia. Tällainen hyväennusteinen eli epäspesifi niskakipu kattaakin useimmat syyt, miksi niska on jumissa.

Lääkäri tunnistaa haastattelun ja tutkimisen avulla vakavat ja spesifit, varsinaiset niskasairaudet ja suunnittelee niiden vaatimat lisätutkimukset ja hoidot.

Pikaista hoitoa vaativia niskakipuun liittyviä oireita ovat

 • sietämätön, levossa helpottumaton kipu
 • kivun paheneminen kohtuuttomasti lyhyen ajan sisällä
 • huono yleiskunto
 • kuumeilu
 • poikkeava väsymys
 • aamuyöllä herättävä kipu ja
 • aiemmin sairastettu syöpäsairaus.
 

Hyväennusteinen epäspesifi niskakipu on yleisin niska-hartiakivun syy

Epäspesifiin niskakipuun liittyviä oireita ovat niskan ja hartia-alueen väsymys, jomotus, jännitys, joka voi säteillä päähän tai yläraajoihin.

Niskakipu ja ryhtiliike

Epäspesifi niskakipu voi olla:

 • Lihasperäinen
 • Välilevyperäinen tai nikamien pikkunivelistä eli fasettinivelistä aiheutuva
Epäspesifissä hyväennusteisessa niskakivussa oireet alkavat yleensä vähitellen ja voivat liittyä pitkäkestoiseen staattiseen rasitukseen, kuten pitkäkestoiseen toistotyöhön, tarkkuutta vaativiin työtehtäviin, pitkäaikaiseen kädet koholla työskentelyyn ja yhtäjaksoiseen pitkään istumiseen.
 • Äkillinen oireiden alkaminen voi liittyä hermojuurten tai nikamien välisten pikkunivelten ärsytykseen.
 • Niskan lihasperäiseen kipuun kuuluu, että niska on jumissa iltaa kohti. Jos kaularangassa on liikerajoitusta, se voi tuntua asentoa vaihtaessa.
 • Huonossa asennossa tai huonolla tyynyllä nukkuessa niska voi olla aamulla jäykkä ja kipeä.
 • Lihasperäinen kipu helpottaa välillä. Se voi säteillä yläraajoihin lihaksissa olevien kipupisteiden eli triggerpisteiden kautta.
 • Hermojuurikipu säteilee tietyn hermon hermottamalle alueelle.
 • Lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen pystyy erilaisilla testeillä erottelemaan oireiden syyt ja suosittelemaan niihin sopivan hoidon.
 • Voit ehkäistä niskakipua tiedostamalla niskakivun riskitekijät.
 • Liikunta ja lihasten vahvistaminen helpottavat niskakipua.

Niska jumissa? Kokeile yläselän jäykkyyttä helpottavaa ja hartioita vahvistavaa kuminauhajumppaa

Vakavia ja spesifejä niskaoireiden syitä ja oireita

Niskakipu on tavallinen vaiva. Vakavat niskakivun syyt ja varsinaiset niskasairaudet ovat harvinaisia ja oikein hoidettuna nekin paranevat yleensä hyvin.

 • Yläraajaan säteilevä hermojuurikipu (välilevytyrä, hermojuurikanavan ahtauma)

Merkittävät oireet: heijastekipu, lihasheikkous tai tuntohäiriö yläraajassa

 • Tulehdussairaus (nivelreuma, selkärankareuma)

Merkittävät oireet: vähitellen alkanut kipu, rangan liikkuvuuden vähentyminen, muiden nivelten tulehdukset

 • Kaularangan vakava vamma (nikamasiirtymä, murtuma)

Vamma (iäkkäillä vähäisempikin vamma, esimerkiksi kaatuminen)

Merkittävät oireet: niskakipu, raajojen kipu

 • Myelopatia eli kaularankakanavan ahtauma

Kaularangan alueen selkäytimen puristumisoireet, joiden syynä voi olla kaularankakanavan ahtauma tai suuri välilevytyrä

Merkittävät oireet: Ylä- tai alaraajojen lihasvoiman aleneminen, voi olla katkokävelyoireita ja tuntohäiriöitä, joskus pahoinvointia tai huimausta niskan liikkeissä

 • Rinta- ja vatsaonteloperäiset syyt (sydän- ja verisuoniperäiset sekä sisäelinperäiset syyt)

Sisäelinperäinen kipu voi säteillä niska-hartiaseutuun

Merkittävät oireet: huonosti paikantuva hartia-kaulakipu, joka ei liity niskan tai yläraajan liikkeisiin

Lääkärin tutkimuksessa paikallista syytä ei löydy niskasta eikä tuki- ja liikuntaelimistöstä

 • Dystonia, kierokaula

Ilmenee pään ja niskan virheasentona, pään asennon korjausliikkeeinä, pään vapinana ja toisen puolen kaulalihasten kireytenä

Muita niskakipuun liittyviä syitä

 • Päänsärky (muun muassa jännityspäänsärky ja migreeni)
 • Fibromyalgia (kipu-uupumisoireyhtymä)
 • Thoracic outlet-oireyhtymä TOS  (yhteisnimitys erilaisille hermojen ja verisuonten puristustiloille kaularangan ja kainalon välisellä alueella )
 • Leukanivel- ja purentaongelmat
 • Olkapään sairaudet (esimerkiksi olkanivelen jännevaivat, nivelrikko)
 • Yläraajan hermopinteet (esimerkiksi rannekanavaoireyhtymä)
 • Monimuotoinen alueellinen kipuoireyhtymä (CRPS)

Lisätietoa niskasta

Lähde: Arokoski Jari, Karppinen Jaro, Kankaanpää Markku, Kaukinen Päivi ja Laimi Katri. Aikuisen kipeä niska. Duodecim 2014;130:2099-107.