Voimaharjoittelu auttaa pitkäaikaiseen niskakipuun

Krooniseen niskakipuun liittyy lihasten rakenteen muutoksia. Ne eivät korjaudu lääkityksellä, vaan erityisillä niskalihaksia vahvistavilla harjoituksilla. 

Harjoittelu on pitkittyneen niskakivun ensisijainen hoito.

Niskakivusta paranemista eivät edistä vanhat ohjeet, joissa varoitetaan liikkumasta, jos tuntuu kipua.

Aktiivinen arki ja liikkuminen kivusta huolimatta auttavat toipumaan niskaoireista nopeammin.  

Pitkäaikaisessa niskakivussa:

 • esiintyy niskalihasten surkastumista ja korvautumista rasvakudoksella

 • kaularangan lihasvoimat ovat heikentyneet kaikissa liikesuunnissa

 • lihasten energiavarastot ovat pienemmät

 • lihasten paikallinen verenkierto on heikentynyt

 • lihasten hapensaanti ja energia-aineenvaihdunta ovat heikompia kuin oireettomilla.

Voima- ja kestävyysharjoittelulla voidaan vaikuttaa lihasten aineenvaihduntaan ja rakenteeseen. Samalla kipu lievittyy ja toimintakyky paranee. Suuri osa toipuu harjoittelun avulla täysin oireettomiksi.

Paras hyöty lihasvoimaa parantavasta harjoittelusta

 • Voit aloittaa harjoittelun omatoimisesti ryhdin ja liikehallinnan harjoituksilla. Ne soveltuvat lihasten hermotusta parantavaksi alkuvaiheen harjoitteluksi.

 • Lisää harjoitusten kuormitustehoa alkuvaiheen harjoittelun jälkeen. Kuormituksen tulee olla selvästi liikehallintaharjoituksia suurempi, jotta lihasten rappeutuminen korjautuu. Lisää kuormitusta asteittain.

 • Aloita niskan lihasvoimaharjoittelu fysioterapeutin ohjauksessa, jos kärsit pitkäaikaisesta niskakivusta. Siten varmistat, että harjoittelet oikealla tekniikalla ja riittävällä teholla. 

Kaulalihasten vahvistaminen auttaa niskakipuun

Kun harjoittelun teho on 80 % niskalihasten maksimivoimasta, niskakipuisen henkilön voimatasot nousevat yli terveiden keskitason vuoden seurannassa. Myös kaularangan liikkuvuus paranee lihasvoimaharjoittelun myötä.

 • Jos kipuoireesi estävät tehokasta omatoimista harjoittelua, kysy lääkäriltä kuntoutusvaihtoehtoja. Ryhmämuotoista tai yksilöllistä hoito- ja harjoittelujaksoa voidaan käyttää alkuvaiheen kuntoutuksena.   
 • Harrasta yleiskuntoa parantavaa liikuntaa lisäämään lihasten verenkiertoa. Yksinään ilman voimaharjoittelua se ei kuitenkaan vähennä pitkäaikaista niskakipua.  

 

Kuinka usein ja kuinka pitkään tulee harjoitella?

Lyhytaikainenkin niska-hartialihasten harjoittelu lievittävää kipua ja parantaa toimintakykyä niskakivuissa. Oireet usein palaavat, jos harjoittelu jää lyhytkestoiseksi.

 • Niskalihasten voimantuoton on todettu paranevan kaksi kertaa viikossa harjoittelevilla niskakipuisilla. Paras vaikutus havaittiin kolme kertaa viikossa toteutetusta harjoittelusta.    
 • Vähintään puolen vuoden ajan toteutettuna säännöllinen venyttely ja niska-hartialihasten voimaharjoittelu vähentää kipua sekä lisää liikkuvuutta ja lihasvoimaa merkitsevästi.  

Tukihoidot avuksi tarvittaessa

Akupunktio, hieronta sekä mobilisaatio- ja manipulaatiohoidot saattavat itsenäisinä hoitoina helpottaa kipuoireita ja lihasjännitystä hetkellisesti.

Manuaalinen terapia näyttää hyödylliseltä myös tulehduskipulääkkeisiin verrattuna ja sitä voi käyttää tukemaan harjoittelun etenemistä. Tukihoidot eivät korvaa aktiivisen harjoittelun hyötyjä.

Niskavamman ja -sairauksien yhteydessä harjoittelu aloitetaan kudosparanemisen mukaan

Erityistilanteissa harjoittelu aloitetaan fysioterapeutin ohjauksessa, kun tulehdusvaihe on mennyt ohi ja kudosten rasituksen sieto on parantunut.

 • Niskan alueen voimaharjoittelua ei suositella äkillisen niskakivun hoidoksi eikä heti vamman jälkeen.   
 • Nivelreumassa harjoittelun sopivuus arvioidaan kaularangan taivutuskuvien perusteella.  
 • Kaularangan nivelrikossa voi nikamien pikkunivelissä esiintyä ohimenevä tulehdusvaihe, turvotusta ja kipua, aivan kuten muidenkin nivelten nivelrikossa. Tulehdus rauhoittuu itsestään, jolloin harjoittelun voi aloittaa kestävyysharjoittelusta ja edetä voimaharjoituksiin.    
 • Äkillisen välilevyrepeämässä ja -tyrässä kaularangan kuormituksen sieto on heikentynyt. Niskalihasten harjoittelu voidaan aloittaa maltillisesti pahimpien oireiden mentyä ohi.

Hyvä tyyny hoitaa ja ehkäisee niskakipuaHyvä patja ja tyyny tukevat niskan keskiasentoa

Huono nukkuma-asento voi tuottaa niskakipuoireita.

Kaularangan keskiasentoa tukeva tyyny yhdessä niskaharjoittelun kanssa voi helpottaa kipuoireita merkitsevästi.

Niskakipuinen lääkärin vastaanotolla

 • Huolellinen tutkiminen fysioterapeutin tai lääkärin vastaanotolla riittää valtaosalla niskakipuoireiden hoitosuunnitelman tekemiseksi.  
 • Jos oireisiin liittyy vamma tai tulehdus, tehdään usein lisätutkimuksia, kuten laboratoriotutkimukset, lihas-hermo-sähkötutkimus (ENMG), röntgen- ja/tai magneettikuvaus.  
 • Työikäisillä röntgenkuvissa näkyvät välilevyjen madaltumat ja nivelrikko ovat tavallisia, mutta ne eivät ole yhteydessä oireisiin eivätkä toipumiseen.  
 • Magneettikuvauksessa esille tulevat välilevyjen rappeutumat ja pullistumat eivät useimmiten liity oireisiin. Siksi röntgen- tai magneettikuvaus ei ole tavallisessa niskakivussa tarpeen.  
 • Edes kaularangan välilevytyrä ei edellytä kuvantamista äkillisessä vaiheessa. Se hoidetaan ensisijaisesti ilman leikkausta, ellei tutkimuksessa tule esille merkittäviä hermoperäisiä muutoksia.  

Lääkehoitoa vain kivun ensihoidoksi

Käytä kipulääkkeitä vain niskakivun alkuvaiheessa.

Vahvoista kipulääkkeistä kuten opioideista ei ole näyttöä niskakivun pitkäaikaishoidossa. Niiden pitkäaikaiskäyttöön liittyy kipuherkkyyden lisääntyminen ja helposti kehittyvä riippuvuus. 

Lisätietoa niskasta