Etä- ja mobiilityöhön liittyy fyysisen ergonomian ja henkisen kuormittumisen haasteita. Vaihtuvat työympäristöt ja -kalusteet vaikeuttavat hyvän työskentelyasennon löytämistä. Tilan ahtaus, valaistuksen puute ja esimerkiksi epämukava istuin haastavat ergonomista työntekoa. Liikkuvassa työssä matkustaminen vie aikaa. Aikavyöhykkeiden vaihtuminen sekä sähköisen tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuudet voivat pidentää työpäivää ja asettaa haasteita työstä palautumiselle ja hyvinvoinnille.

Näyttöpäätteellä työskentelyn vaikutukset tuki- ja liikuntaelimistöön

Hyvässäkin työskentelyasennossa liian pitkät työrupeamat jäykistävät tuki- ja liikuntaelimistöä. Pitkään paikallaan oleminen heikentää kokonaisverenkiertoa ja kudosten aineenvaihduntaa. Verenkiertoa voi tehostaa vaihtamalla työskentelyasentoa, lähtemällä liikkeelle tai tekemällä säännöllisesti taukojumppaa. Työtä tulisi tauottaa vähintään puolen tunnin välein.

Työskentely julkisessa liikennevälineessä

Julkisessa liikennevälineessä, kuten junassa tai lentokoneessa, työskenneltäessä hyödyntää taitettavaa pöytätasoa, jolloin työasento on parempi kuin työskenneltäessä kone sylissä. Tällaisissa haastavissa ympäristöissä työskentelyä on tärkeää tauottaa tavallista tiheämmin, sillä työasentojen vaihtelu on rajoittuneempaa.

Riittävä tauotus ja vastaliikkeiden merkitys korostuvat, kun työskentely tapahtuu ergonomisesti puutteellisessa ympäristössä. Kannattaa nousta usein ylös ja liikutella koko kehoa. Matkustamisen jälkeen hotellille tai kotiin saavuttaessa on hyvä laittaa tietokone sivuun ja lähteä kävelylle tai jumpata esimerkiksi kepin tai kuminauhan avulla, jotta keho palautuu yksipuolisesta kuormituksesta.

Vinkkejä etätyöskentelyyn kotona

  • Vaihtele työasentoja. Istuma-asentoja voit vaihdella muuttamalla työtuolin säätöjä (esim. istuimen ja selkänojan kallistuskulmia työpäivän aikana), tekemällä töitä välillä seisten tai vain vaihtelemalla istumistapaasi.
  • Tauotus: Nouse säännöllisesti jaloittelemaan, vähintään puolen tunnin välein tai tee taukojumppaa. Voit kokeilla myös lyhyttä rentoutumisharjoitusta.
  • Työpöytä: Tarkista, että työpöytä on riittävän iso ja korkea. Korkeus on hyvä, kun hartiat pysyvät rentoina ja kyynärvarret lepäävät noin 90 asteen kulmassa. Kun pöytä on riittävän korkea, sen ääreen pääsee vaivattomasti työtuolilla.
  • Työskentelyvälineet: Sijoita työpöydälle lisänäyttö, näppäimistö ja hiiri. Tasapuolisen hartiaseudun kuormituksen kannalta opettele käyttämään hiirtä molemmilla käsillä. Myös rullahiiri on hyvä vaihtoehto. Kiinnitä huomiota myös hyvään valaistukseen.
  • Työtuoli: Kiinnitä huomiota työtuolin valinnassa sen säätömahdollisuuksiin. Säätöominaisuudet mahdollistavat monipuolisemman istuma-asennon vaihtelun. Jos tuolissa on käsinojat, voivat kyynärvarret levätä niiden päällä.
  • Alaselän tuki: Aseta tarvittaessa alaselän tueksi erillinen alaselkätuki ja jalkojen alle erillinen jalkatuki.
  • Liikunta: Lähde työpäivän päätyttyä liikkeelle: Selkä ja niska-hartiaseutu ovat tehneet koko päivän staattista työtä, nyt on aika lähteä liikkumaan, jotta tuki- ja liikuntaelimistö palautuu istumisen tuottamasta yksipuolisesta kuormituksesta.

Lisätietoa ergonomiasta