Äkillisen, pitkittyvän ja pitkäaikaisen selkäkivun hoidon periaatteet eroavat toisistaan.

Kymmenestä aikuisesta ainakin kahdeksan tuntee selkäkipuja elämänsä aikana ja useimmilla meistä on useita selkäkipujaksoja. Alaselkäkipu on myös nuorten ongelma, sillä jopa neljännes 12-18 -vuotiaista nuorista kärsii toistuvista selkäkivuista.
Suurin osa selkävaivaisista kuntoutuu kuitenkin normaaleihin harrastuksiin ja työhön. Äkillisen, pitkittyvän ja pitkäaikaisen selkäkivun hoidon periaatteet eroavat toisistaan.

Hoida äkillistä alaselkäkipua oikein

Noin kolmella viidestä äkillistä alaselkäkipua kokeneilla kipu ja selkävaivasta koettu haitta lievittyvät kuukauden kuluttua selkäkivun alkamisesta ja neljä viidesosaa heistä palaa työhön. Näillä vinkeillä autat toipumistasi:
 • Jatka tavanomaisia päivittäisiä toimiasi lievästä tai kohtalaisesta kivusta huolimatta.
 • Vältä vuodelepoa
 • Kävele tai harrasta muuta kevyttä liikuntaa.
 • Pyydä lääkäriä arvioimaan sinulle yksilöllisesti sopiva kipulääkitys.
 • Hakeudu hoitoihin harkiten:
  • Äkillisessä alaselkäkivussa hieronnan hyödyllisyydestä ei ole näyttöä.
  • Nikamamanipulaatio voi lievittää myös äkillistä alaselkäkipua ja parantaa toimintakykyä. Manipulaatiohoidon kipua lievittävä vaikutus vastaa särkylääkkeiden tehoa.
 • Lämpöhoito voi vähentää lyhytkestoisesti kipua ja lisätä toimintakykyä.
 • Kuntouta itsesi kivun lievityttyä ja ehkäise kivun uusiutumista.
 • Terapeuttisella harjoittelulla voidaan ehkäistä alaselkäkivun uusiutumista kipujaksoa seuraavan vuoden aikana. Terapeuttista harjoittelua ohjaa fysioterapeutti.

Milloin alaselkäkivun vuoksi on syytä mennä lääkärin vastaanotolle?Milloin on syytä mennä lääkäriin?

Lääkäri tekee päivystyslähetteen sairaalaan äkillisessä selkäkivussa, mikäli

 • alaselkäkipuun liittyy virtsaumpi ja ulosteenpidätyskyvyn häiriö ja pakara-alueella (ratsupaikka) ei ole tuntoa.
 • nilkan ojentaja- tai koukistajalihasten tai reisilihaksen voima on etenevästi heikentyvä
 • alaraajaan säteilevä kipu on sietämätön eikä helpotu edes voimakkaalla kipulääkityksellä
Hermojuurioireen (kipu, pistely, puutuminen, lihasheikkous alaraajassa) esiintyminen äkillisen alaselkäkivun yhteydessä ennustaa pidempikestoista oireilua, esimerkiksi iskiaskipua.
Lue lisää lääkärin tekemistä tutkimuksista.

Kun selkäkipu pitkittyy

Hae aktiivisesti apua, jos selkäkipu pitkittyy. Hoida oireitasi tehokkaasti. Kivun jatkuessa selvitä kuntoutuskeinot:
 • Osallistu aktiivisesti hoitoosi ja paranna toimintakykyäsi.
 • Pyydä hoito- ja kuntoutusohjeet lääkäriltäsi 6 viikon kuluttua oireiden alkamisesta.
 • Jos lääkäri ei totea sinulla leikkaushoitoa vaativaa sairautta, lääkärin ja fysioterapeutin toteuttama ohjaus ja opetus ovat tärkeitä.
 • Pitkittyvän selkäkivun hoidossa on hyötyä yleiskuntoa ja lihasvoimaa parantavasta aktiivisesta harjoittelusta. Terapeuttista harjoittelua ohjaa fysioterapeutti.
 • Käytä kipulääkettä jaksottaisesti kivun voimakkuuden mukaan. Lääkärisi ottaa lääkehoitosi valinnassa huomioon lääkkeiden haittavaikutukset ja riskit.
 • Kuntoutuksella voidaan vähentää selkävaivasi aiheuttamia haittoja, parantaa toiminta- ja työkykyäsi ja lisätä mahdollisuuksiasi kivun- ja elämänhallintaan sekä sosiaaliseen selviytymiseen.
 • Pyydä tarvittaessa työtä helpottavia muutoksia työpaikalle.
 • Muista osasairauspäivärahan mahdollisuus työhön paluussa.
 • Pyydä ammattilaisen apua löytämään omat elämäntilannettasi koskevat ratkaisut. Ongelmien lievittyminen auttaa sinua voimaan paremmin, vaikkei hoito kohdistuisikaan suoraan selkäongelmaan.
 • Kokeile erilaisia selän hoitomuotoja. Selän hieronta vähentää pitkittynyttä alaselkäkipua ja parantaa toimintakykyä etenkin yhdistettynä terapeuttiseen harjoitteluun ja ohjaukseen. Pelkän hieronnan vaikutus ilman harjoittelua on lyhytaikainen. Lämpöhoito voi vähentää lyhytkestoisesti kipua ja lisätä toimintakykyä.

Tehokuntoutusta pitkäaikaiseen alaselkäkipuun

Osallistu aktiivisesti hoitoosi ja toimintakykysi parantamiseen:
 • Kroonisessa, yli 3 kuukautta kestäneessä selkäkivussa tehokuntoutuksella voidaan vähentää kipua ja parantaa toimintakykyä. Asteittainen, ohjattu terapeuttinen harjoittelu lisää toimintakykyä ja vähentää kipua.
 • Kokeile keskivartalon lihaskuntotestiä.

 • Voit parantaa kokonaisvaltaista toimintakykyäsi (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen) ammattilaisten ohjaamana.
 • Erilaisten kivun-, stressin- ja reaktioiden hallintakeinojen, esimerkiksi rentoutustaitojen avulla voit oppia ymmärtämään paremmin omia toimintatapojasi ja niiden syitä ja seurauksia.
 • Käytä kipulääkitystä jaksoittain. Lääkärisi ottaa lääkehoitosi valinnassa huomioon lääkkeiden haittavaikutukset ja riskit.
 • Voit saada krooniseen alaselkäkipuun apua nikamamanipulaatiosta, yleislääkärin hoidosta, kipulääkkeillä, fysioterapialla, terapeuttisella harjoittelulla tai selkäkoululla, TENS-simulaatiolla (transkutaaninen sähköinen hermostimulaatio). Myös akupunktio saattaa lievittää hieman kipua kroonisessa alaselkäkivussa ja parantaa toimintakykyä lyhytaikaisesti.
 • Selän hieronta yhdistettynä terapeuttiseen harjoitteluun ja ohjaukseen voi vähentää kroonista alaselkäkipua ja parantaa toimintakykyä.
 • Hanki asianmukaista tietoa, se voi vähentää selkäkipuun liittyvää ahdistuneisuutta. Kokonaistilanteesi huomioiva ammattilaisen ohjaus on ensiarvoisen tärkeää muun muassa liike- ja kipupelon vähentämiseksi.
Muista huolehtia terveellisistä elämäntavoista, ne ovat tärkeitä selkäkivun ehkäisyssä ja selkävaivasta toipumisessa.

Lisätietoja selkäkipuisen hoidosta