Liikunta on keskeisimpiä tekijöitä selkäkivun ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.

Liiton tehtävä on sen strategian mukaisesti kannustaa ihmisiä lisäämään liikettä, liikkumista ja liikuntaa arkeensa. Liikuntaa edistetään valtakunnallisella tasolla muun muassa hankkeiden avulla ja toimimalla erilaisissa verkostoissa.