Selkäliitto tukee paikallisten selkäyhdistysten toimintaa monin eri tavoin. Liitto tuottaa tietoa ja materiaalia, neuvoo ja kouluttaa yhdistyksiä.

Järjestöpäivät ja kokoukset

Selkäliitto järjestää selkäyhdistysaktiiveille kevät- ja syyskokousten yhteydessä järjestöpäivät, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita ja yhdistyksillä on mahdollisuus jakaa omia kokemuksiaan.

Jäsenrekisteri ja -laskutus

Selkäliitto ylläpitää selkäyhdistysten puolesta jäsenrekisteriä ja hoitaa jäsenmaksulaskutuksen ja siihen liittyvän raportoinnin ja viestinnän. Liitto antaa myös yhdistysten jäsenasioiden hoitajille neuvontaa ja koulutusta jäsenrekisterin käyttöön.

Jäsenhankinta ja markkinointi

Selkäliitto auttaa yhdistyksiä markkinoimaan omaa toimintaansa ja tekemään aktiivisesti jäsenhankintaa. Yhdistykset voivat osallistua ja hyödyntää liiton järjestämiä jäsenhankintakampanjoita. Lisäksi yhdistykset voivat tilata liitosta tuotteita ja muuta jakomateriaalia oman markkinointinsa ja jäsenhankintansa tueksi. Tiedustelut liiton toimistosta.

Logon ja roll-upin suunnittelu

Yhdistys voi halutessaan tilata itselleen oman, liiton ilmeen mukaisen logon sekä roll-upin tapahtumissa käytettäväksi. Yhdistys maksaa logon suunnittelusta ja tilauksesta aiheutuvat kulut. Logon ja roll-upin suunnittelusta vastaa Selkäliiton kumppani. Tiedustelut liiton tiedottajalta tai toimistosta.

Sisäinen tiedote

Selkäliitto toimittaa selkäyhdistysten hallitusten käyttöön Välilevy-tiedotetta, jossa kerrotaan ajankohtaisista asioista. Välilevy lähetetään sähköpostitse yhdistysten avainhenkilöille, kuten puheenjohtajille ja sihteereille. Tiedote ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.

Hyvä Selkä -lehti

Hyvä Selkä on Selkäliiton julkaisema selän terveyttä edistävä lehti. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehti on jäsenetu, lisäksi liitto lähettää lehtiä yhdistyksille jaettavaksi esimerkiksi tapahtumissa markkinoinnin ja jäsenhankinnan tukena.

Selkäyhdistykset voivat ilmoittaa maksutta tapahtumistaan lehden toimintakalenterissa. Tiedot toimitetaan lehteen sähköpostitse hyvaselka@selkaliitto.fi. Katso lehden aineisto- ilmestymispäivät mediakortista.

Liiton koulutukset

Selkäliitto järjestää selkäyhdistysten hallitusten jäsenille ja muille selkäyhdistysaktiiveille maksutonta koulutusta ajankohtaisista asioista sekä kouluttaa esimerkiksi yhdistysten liikuntavastaavia ja vertaistukihenkilöitä.

Lue lisää liiton koulutuksista yhdistyksille

Tutustu myös Opintokeskus Siviksen ja Sosten koulutuksiin.

Luennot yhdistyksille

Yhdistykset voivat tilata Selkäliiton asiantuntijan luennoimaan tilaisuuksiinsa. Katso lisätietoa asiantuntijaluennoista Tilausluennot ja -koulutukset -sivulta.

Toimintatonnit

Selkäliitto hakee vuosittain STEAlta jäsenjärjestöavustusta, ns. Toimintatonnia, jota selkäyhdistykset voivat käyttää toimintaansa ja sen kehittämiseen liiton asettamien kriteerien mukaisesti. Yhdistykset voivat hakea Toimintatonniavustusta syksyisin. Hakuajat ja tarkemmat ohjeet ilmoitetaan Välilevy-tiedotteessa.

Toimintatonnin palaute- ja raportointilomakkeet löytyvät materiaalipankista kohdasta ”Mallipohjia yhdistyksille”.

Gramex- ja Teosto-maksut

Selkäliitto maksaa selkäyhdistysten puolesta liikuntaryhmissä soitettavan taustamusiikin Gramex- ja Teosto-maksut. Selkäliiton sopimus kattaa yhdistysten liikuntaryhmissä käytetyn musiikin sekä pienimuotoisissa (alle 200 henkilöä) tapahtumissa soitetun musiikin toistoluvan laillisesta lähteestä. Pienimuotoisia tapahtumia voivat olla esimerkiksi pikkujoulut tai vastaavat tapahtumat, joissa musiikki ei ole pääasia. Tilaisuudet, joissa musiikki on tapahtuman pääsiallinen sisältö (esim. tanssit, lauluillat) lupa haetaan etukäteen osoitteesta musiikkiluvat.fi. Huom. lupa ei kata esimerkiksi musiikin suoratoistopalvelu Spotifyn käyttöä. Yhdistysten on ilmoittava liittoon musiikkia käyttävien liikuntaryhmien määrä ja ryhmien osallistujamäärät alkuvuodesta täytettävässä toimintaraportissa.

Sivis-tuki

Selkäliitto on Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestö. Litto maksaa selkäyhdistysten puolesta Opintokeskus Siviksen jäsenmaksun, jonka myötä selkäyhdistykset voivat hakea Sivis-tukea koulutuksellisiin toimintoihinsa Sivisverkossa.

Viestintätuki

Selkäliitto tuottaa yhdistyksille viestintäohjeistusta (esim. kriisiviestintä, someohjeistus) ja valmiita kampanjamateriaaleja, auttaa mediatiedotuksessa sekä antaa viestintäkoulutusta ja henkilökohtaista neuvontaa esimerkiksi verkkoviestinnän kehittämiseksi.

Yhdistykset voivat myös hyödyntää ja jakaa liiton sosiaalisen median kanavien (Facebook, Twitter, Instagram) julkaisuja omissa kanavissaan.

Materiaalipankki

Selkäliiton materiaalipankista löytyy esimerkiksi kuvituskuvia ja mallipohjia yhdistystoiminnan tueksi, liiton logot ja graafinen ohjeisto, kampanjamateriaaleja sekä oppaita selän ja niskan itsehoitoon. Painettuja oppaita yhdistykset voivat tilata liiton toimistosta edulliseen yhdistyshintaan.

Tutustu materiaalipankkiin

Hyödyllisiä linkkejä