Selkäliiton toiminnan tarkoituksena on selkäsairauksien ennaltaehkäisy sekä selkäsairaiden hoidon, kuntoutuksen ja elämänlaadun parantaminen yhdessä selkäyhdistysten ja muiden samoja tavoitteita toteuttavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Selkäliiton toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA Veikkauksen tuotoilla. Selkäliitto on perustettu vuonna 1988.

Tietoa selän ja niskan hyvinvoinnista sekä ohjeita itsehoitoon on saatavilla sivuston Selkäkanava-osiossa.

Selkäliittoon kuuluu 30 selkäyhdistystä, joissa on noin 7 600 henkilöjäsentä. Paikalliset selkäyhdistykset tarjoavat jäsenilleen eri puolella Suomea ohjattua liikuntaa, vertaistukea ja neuvontaa, retkiä sekä luento- ja virkistystilaisuuksia.

Selkäliiton arvot ovat vastuullisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus.

Selkäliitto on savuton työpaikka.

Selkäliiton strategia 2021-2023