Vaikuttamistyön tavoitteena on lisätä liikunnan yhdenvertaisuutta luomalla toimintaedellytyksiä selän terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan sekä lisätä liikettä selkäoireisten arkeen.

Selkäliitto tekee vaikuttamistyössä yhteistyötä sidosryhmien ja muiden järjestöjen kanssa. Vaikuttamistyön tavoitteet pohjautuvat liiton strategiaan. Visiomme on: Liikkuva selkä kantaa kauas!

 Selkäliitto on mukana erilaisissa liikunnan edistämisen verkostoissa:

  • Liitto on Soveltava Liikunta SoveLi ry:n jäsenjärjestö.
  • Liitto kuuluu myös Liikkujan polku -verkostoon.
  • Lisäksi liiton Back to Move! -hanke on osa Liikkuva opiskelu -ohjelmaa.
  • Liitto kuuluu SOSTEn Terveyden edistämisen verkostoon.
  • Lisäksi liitolla on edustaja Soveltava Liikunta SoveLi ry:n hallituksessa.

Verkostotyöskentelyn lisäksi liikunnan vaikuttamistyötä tehdään ottamalla kantaa erilaisiin liikuntaa ja toimintakykyä edistäviin lausuntoihin.