Purentahäiriöt voivat aiheuttaa niskakipujaNoin 25-50 % suomalaisista kokee jossain vaiheessa elämää purentaongelmia. Purentaelimistön toimintahäiriöistä kärsivillä on todettu jopa kolme kertaa enemmän niskakipuja kuin muilla. Purentaan liittyvät vaivat ovat yleisimpiä naisilla ja ne esiintyvät useimmiten 35–50 vuoden iässä. Leukanivel- ja purentavaivat voivat johtua leukanivelen lähellä olevien kudosten toimintahäiriöistä tai kiputiloista. Purennan toimintahäiriöt ovat yleisiä ja toiseksi tavallisin syy päänalueen kipuun hammassäryn jälkeen. 
 
Vaikka purentaoireet ovat tavallisia, vain 7-9 % niistä kaipaavat hoitoa. Purentaelimistön ongelmat oireilevat usein leukanivelen napsumisena tai rahinana, leukanivelen tai puremalihasten kipuna ja alaleuan liikehäiriönä. Tällöin seurauksena voi olla leukanivelen lukkiutuminen tai suun liikkeiden rajoittunut liikkuvuus. Purennan toimintahäiriöt voivat oireilla myös päänsärkynä, niska-hartiakipuna tai kasvo- ja korvakipuna.

Purentaongelmien riskitekijöitä

  • Hampaiden narskuttelu eli bruksismi
  • Virheellinen purenta
  • Niskan retkahdusvamma (whiplash)
  • Yleinen yliliikkuvuus
  • Tietyt yleiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja sidekudossairaudet
  • Psykologiset tekijät
  • Perinnölliset tekijät
Stressi lisää lihasten jännitystä ja voi aiheuttaa hampaiden yhteen puremista tai hampaiden narskuttelua. Hampaiden narskuttelu voi aiheuttaa kipua kasvoissa, leukanivelessä tai korvassa.

Huono selkä- ja kaularangan hallinta voi johtaa leukanivelen virheasentoon

Kaularankaperäisestä päänsärystä, epämääräisestä päänsärystä ja niskan retkahdusvammasta kärsivillä on todettu häiriöitä niskan asennon ja liikkeen aistimisessa.

 

 

Huono yläselän asennon hallinta tai ryhti voi johtaa yläselän eteen taipumiseen ja pään eteen työntymiseen. Pään asento vaikuttaa kaularangan ja leukanivelen asentoon, sitä kautta myös purentaan, leukanivelen liikerataan sekä ylä- että alahampaiden kontaktiin.

 

Hyvä yläselän ryhti parantaa purentalihasten toimintaa kun taas huono ryhti voi haitata sitä. Niskan ja pään hyvän asennon esteenä saattaa olla lihasepätasapaino alempana rintakehässä tai selässä. Yläniskan ojentajien kireys voi muuttaa leukanivelen asentoa ja heikko keskivartalon hallinta voi lisätä ylävartalon sivuhuojuntaa. Pään asennon kannattelu vaikeutuu ja leukanivel kuormittuu normaalia enemmän.

 

Hyvä istuma-asento mahdollistaa hyvän ja rennon pään kannattelun. Ryhdin korjaus lähtee lantiosta.
 

Ehkäise purentaelimistön toimintahäiriöistä johtuvaa niskakipua

Aktiivinen harjoittelu niskan, pään ja leukanivelen asennon korjaamiseksi voi helpottaa purentahäiriöistä johtuvia oireita.
 
Rentouta leukanivelesi
1. Laita suu kiinni.
2. Paina kieltä kevyesti ylös kitalakea kohti.
3. Anna leukaluun lihasten rentoutua ja tunne miten alempi leukaluu laskeutuu alas, ylä- ja alahampaiden väli kasvaa.
 
Satunnainen kipu ja epämukavuus leukanivelessä on yleistä ja menee ohi muutamassa päivässä tai parissa viikossa. Mikäli oireesi eivät korjaannu, ota yhteyttä hammaslääkäriin tai fysioterapeuttiin. Hoidon ensisijainen tavoite on kipuoireiden ja vaivojen vähentäminen. Hammaskisko tasoittaa purentaa ja vähentää leukanivelen kuormitusta.

Lisätietoa niskakivun hoidosta