Haluaako yrityksesi tai organisaatiosi olla mukana edistämässä suomalaisten selkäterveyttä?

Yhteistyökumppanina autatte meitä kehittämään selkäterveyttä ja toimintakykyä edistävää aktiivista ja ennaltaehkäisevää toimintaa ja toimintaympäristöä, jotta selkäsairaiden ja selkäoireisten hoito, kuntoutus ja elämänlaatu paranevat. Toimintaamme ohjaavat arvot ovat vastuullisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus.

Tutustu Selkäliiton strategiaan

Esimerkkejä yhteistyömahdollisuuksista

  • Yhteistyössä toteutetut kampanjat, esimerkiksi vuosittain lokakuussa vietettävä Selkäviikon kampanja
  • Kampanjoiden, koulutusten, luentojen, julkaisujen, esim. selkäneuvontamateriaalien, tai muiden toimintojen ja sisällöntuotannon tukeminen
  • Jäsenetujen tarjoaminen selkäyhdistysten jäsenille
  • Ilmoittaminen Hyvä Selkä -lehdessä. Lue lisää lehden mediakortista.
  • Mainospaikat Selkäkanava-sivustolla. Lue lisää verkkomediakortista.
  • Kannatusjäsenyys
  • Lahjoitukset
  • Selkäliiton logon ja suosittelun käyttäminen kriteerit täyttävissä tuotteissa

Voit myös ehdottaa meille sinulle sopivaa yhteistyötapaa.

Yhteistyön periaatteet

Selkäliiton tavoitteena on kannustaa ihmisiä huolehtimaan selän terveydestä ja edistää selkäoireisille tärkeitä asioita. Yhteistyö ei saa olla ristiriidassa liiton arvojen, vastuullisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden kanssa.

Selkäliiton tulee kaikissa tilanteissa säilyttää itsemääräämisoikeutensa ja riippumattomuutensa oman toimintansa ja yhteistyön toteuttamisen osalta.

Selkäliitto toimii puolueettomasti ja tasapuolisesti eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

Selkäliitolle yritysyhteistyö ja kumppanuussopimukset ovat toiminnan ja projektien rahoittamista sellaisten yritysten kanssa, jotka haluavat edistää selkäoireisten ja -sairaiden palveluiden kehittämistä, hyvää elämänlaatua ja yhdenvertaisuuden toteuttamista.

Sponsoroinnilla ja yhteistyösopimuksilla on liiton toimintojen rahoituksessa täydentävä rooli. Selkäliiton ydintoiminnot eivät saa joutua riippuvaisiksi millään tavalla edellä mainituista rahoituksista.

Selkäliiton eri toiminnot ja projektit ovat avoinna tukijoille ja kumppanuussopimuksille sillä edellytyksellä, etteivät ne vaikuta kielteisesti toiminnan sisältöön tai että Selkäliiton puolueettomuus tai riippumattomuus vaarantuu.

Sponsorointi- tai kumppanuussopimuksissa ei tehdä sellaisia sitoumuksia, joita ei voisi julkistaa.

Kysy lisää yhteistyömahdollisuuksista:
toiminnanjohtaja Kirsi Töyrylä-Aapio
puh. 040 730 2150 tai kirsi.toyryla@selkaliitto.fi