Selkäliiton ylin päättävä elin on liiton kokous. Kokouksia on kaksi vuodessa. Syyskokouksessa valitaan hallitus, vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kevätkokouksessa hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös. Lisäksi kokouksissa voidaan käsitellä yhdistysten kokouksille esittämiä asioita.

Liiton jäsenyhdistykset valitsevat kokouksiin edustajansa suhteessa jäsenmääriinsä.

Hallitus

Hallitus vastaa Selkäliiton toiminnasta ja sen tuloksellisuudesta sekä valmistelee liiton kevät- ja syyskokouksissa käsiteltävät asiat.

Selkäliiton hallituksen jäsenet vuonna 2021:
Marjo Rinne (puheenjohtaja), terveystieteiden tohtori, fysioterapeutti, erikoistutkija
Sirpa Moilanen (varapuheenjohtaja), fysioterapeutti, kasvatustieteen maisteri
Kaarina Frosterus, järjestöaktiivi, toimistotyöntekijä
Sirpa Heikkinen, mielenterveyshoitaja, kriisityöntekijä, ryhmä- ja työnohjaaja
Pirjo Karlsson, järjestöaktiivi, tilitoimistoyrittäjä
Petri Kaunisto, fysioterapeutti
Leena Kämppi, fysioterapeutti
Eira Mäkitalo, farmaseutti
Teuvo Näätänen, yhdistysaktiivi
Kari Rantavalli, lehtori, DI
Leila Tarna, järjestöaktiivi