Selkäliiton hallinto

Selkäliiton ylin päättävä elin on liiton kokous. Kokouksia on kaksi vuodessa. Syyskokouksessa valitaan hallitus, vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kevätkokouksessa hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös. Lisäksi kokouksissa voidaan käsitellä yhdistysten kokouksille esittämiä asioita.

Liiton jäsenyhdistykset valitsevat kokouksiin edustajansa suhteessa jäsenmääriinsä.

Hallitus 

Hallitus vastaa Selkäliiton toiminnasta ja sen tuloksellisuudesta sekä valmistelee liiton kevät- ja syyskokouksissa käsiteltävät asiat.

Selkäliiton hallituksen jäsenet vuonna 2018:
Marjo Rinne (puheenjohtaja), terveystieteiden tohtori, fysioterapeutti, erikoistutkija
Kaarina Frosterus, järjestöaktiivi, toimistotyöntekijä
Sirpa Heikkinen, järjestöaktiivi
Pirjo Karlsson, järjestöaktiivi, tilitoimistoyrittäjä
Sinikka Kilpikoski, terveystieteiden tohtori, fysioterapeutti, yrittäjä
Leena Kämppi, fysioterapeutti, apuvälineyksikönhoitaja
Sirpa Moilanen, fysioterapeutti, kasvatustieteen maisteri
Eira Mäkitalo, farmaseutti
Teuvo Näätänen 
Kimmo Rundström, järjestöaktiivi
Hanna-Maaria Tumelius, fysioterapeutti
 

Selkäliitto