Oikeaoppisessa nostotekniikassa nostamiseen käytettävä voimaa saadaan selän sijaan jalka- ja pakaralihaksista.

Nostaminen

Hyvä nostotekniikka vähentää selän kuormitusta. Oikeaoppisessa nostotekniikassa nostamiseen käytettävä voimaa saadaan selän sijaan jalka- ja pakaralihaksista. Nostettaessa nostettavan tavaran eteen kyykistytään siten, että jalkaterät ovat joko niin sanotussa käyntiasennossa eli hieman eri tasossa tai on otettava riittävän leveä haara-asento. Näin tasapainon hallinta on helpompaa. Selkää tulee kallistaa hieman lonkasta alkaen alaselkä suorana, jotta alaselän asento säilyy luonnollisena. Kallistus samalla tehostaa selän lihaksien supistumista.
 

Taakka tulee nostaa niin, että se on koko ajan mahdollisimman lähellä vartaloa. Nostosuorituksessa tulee välttää riuhtomista, eli noston on oltava mahdollisimman tasainen. Selän tulee pysyä luonnollisessa asennossa, joten sen ei tule pyöristyä. Myös vartalon kiertoa tulee noston aikana välttää.

Kevyen esineen nostot kannattaa suorittaa tasapainon harjoittamiseksi yhdellä jalalla seisten, jotta alaselkä ei pyöristy eikä kiertoliikettä synny.

 

Taakka tulee nostaa niin, että se on koko ajan mahdollisimman lähellä vartaloa.

Kantaminen

Painavia taakkoja tulee kantaa mahdollisimman lähellä vartalon edessä siten, että taakkaa pystyy tukemaan vartaloon. Oikeaoppinen kantaminen noudattaa samoja lainalaisuuksia kuin nostaminen, eli selän tulee pysyä luonnollisessa asennossa, jotta se ei pyöristy. Vartalon kiertoa tulee välttää.

Lisätietoa kantamisesta oikean repun valinnasta: Hyvä reppu on kestävä ja helposti säädettävä

 

 

 

 

Vältä selkäkipua, nosta oikein