Selkäliitto järjestää jäsenyhdistystensä hallitusten jäsenille ja muille aktiiveille koulutusta mm. järjestötoiminnan perusteista sekä kouluttaa liikuntavastaavia ja vertaistukihenkilöitä. Lisätietoja koulutuksista: selkaliitto(a)selkaliitto.fi.

Koulutukset syksy 2021:

Koulutus liikunnanohjaajille ja liikuntavastaaville: Liikuntamotivaatio

Koulutuksen ajankohta 26.10.2021 klo 17–18. Liikuntamotivaatio -luennolla tutustutaan keskeisiin liikuntamotivaatiota tukeviin tekijöihin. Luento tallennetaan ja tallenne viedään itsLearning-verkko-oppimisympäristöön. Luentotallenteen lisäksi verkko-oppimisympäristössä on tukimateriaalia liikuntamotivaatioaiheesta.
Kouluttajana toimii soveltavan liikunnan asiantuntija Anna Holmberg, Soveltava Liikunta SoveLi ry.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Hanna Kääriäinen, hanna.kaariainen@selkaliitto.fi tai 040 553 1941. Ilmoittaudu koulutukseen 19.10. mennessä.

Peruttu! Miten toteuttaa vertaistukitoimintaa yhdistyksissä ja miten järjestää vertaistukea verkossa? -kaksiosainen verkkokurssi

Kurssin ajankohta 15.9. ja 22.9. klo 17-19.30. Koulutuksessa esitellään yleisimpiä yhdistystoiminnan vertaistukimuotoja ja niidentoteutustapoja sekä ideoidaan yhdessä mahdollisia uusia vertaistuen muotoja ja toteutustapoja. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi, miten vertaistukea voi järjestää verkossa. Koulutuksessa esitellään mm. yleisempiä ohjelmia, joilla verkkotapaamisia voidaan järjestää. Käydään läpi käytännön toteutuksessa huomioitavia seikkoja, osallistujien etukäteisohjeistusta sekä sitä mitä verkkovertaistapaamiset voivat pitää sisällään. Koulutuksen tiedot (PDF). Ilmoittaudu verkkokoulutukseen