Voimakaskaan selkäkipu ei sinänsä ole aihe leikkaushoidolle.Selkäleikkaus on ortopedian, lastenortopedian tai neurokirurgian alaan kuuluva kirurginen toimenpide. Se kohdistuu selän hermorakenteisiin ja tukirakenteisiin kuten luustoon ja nivelsiteisiin. Vähäinen osa selkäleikkauksista aiheutuu akuuteista vammoista.

Myös kroonisesti kivuliaita selkiä voidaan operoida, kun potilas ei pärjää selkäongelmansa kanssa jokapäiväisessä elämässä ja jos tiedetään, että selkäleikkauksesta on hyvä apu.

Milloin selkäleikkaukseen?

Voimakaskaan selkäkipu ei sinänsä ole aihe leikkaushoidolle. Leikkaushoidosta on apua ainoastaan noin yhdelle sadasta selkäkipuisesta. 

Mikäli kirurgista hoitoa suositellaan, keskustele lääkärisi kanssa selkäleikkaukseen liittyvistä hyödyistä ja haitoista. Jos olet epävarma halukkuudestasi leikkaukseen, voit myös kysyä toisen lääkärin mielipidettä asiasta.

Leikkausaihe voi olla välilevytyrä, selkäydinkanavan ahtauma, nikamasiirtymä, osteoporoottinen murtuma, hyvänlaatuinen tai pahanlaatuinen kasvain, etäpesäke tai muu rakennemuutos. Joskus leikkauksen aiheena voi olla sellainen vaikea virheasento, josta on suuri haitta.

Ortopedi, lastenortopedi tai neurokirurgi leikkaavana lääkärinä pystyy arvioimaan onko leikkaus tarpeen. Yleislääkäri lähettää potilaat erikoislääkärille arviointia varten, jos leikkaushoitoa pitää harkita.

Selkäleikkausten jälkeen osa potilaista tarvitsee pitkän kuntoutusjakson, joka on olennainen osa leikkauksen jälkeisessä hoidossa. Osa potilaista ei tarvitse kuntoutusta, normaali liikkuminen riittää. Sopimattomia rasituksia pitää välttää muutamasta viikosta aina useampaan kuukauteen asti.

Välilevyn pullistuma

Välilevyn pullistuma voi vaatia leikkaushoitoa, mikäli pullistumaan liittyy lihasheikkoutta. Tällöin pullistuma voi painaa hermoja niin, että esimerkiksi nilkka voi olla niin voimaton, että kävely on mahdotonta.

On myös mahdollista, että välilevyn pullistuman vuoksi peräsuolen ja virtsarakon sulkijalihasten toiminta lamautuu. Tällaisista oireista kärsivät tulee leikata sairaalan päivystyksessä.

Välilevyn pullistuman vuoksi leikkaus voi olla aiheellinen myös, jos kivun hoidon ja lihaskunnon ylläpitämisenkin jälkeen oireet vain jatkuvat tai pahenevat.

Spinaalistenoosi

Spinastelinoosin eli selkäydinkanavan ahtauman avartaminen leikkauksella on tarpeen, jos kipu käy sietämättömäksi tai tekee päivän tavallisista toimista mahdottomia, esimerkiksi estäen 200–300 metriä pidemmän kävelyn.

Välitöntä leikkausta tarvitaan tapauksissa, joissa ahtauma aiheuttaa lihasten toimintakyvyttömyyden, vaikeuksia ulosteen pidättämisessä tai jos ei virtaamistarpeesta huolimatta saa virtsattua.

Jokaisen murtuman hoito arvioidaan yksilöllisesti. Perusröntgentutkimuksen lisäksi tarvitaan tietokonetasokuvaus (CT) ja tarvittaessa lisäksi selän magneettikuvaus (MRI).

Murtumat

Jokaisen murtuman hoito arvioidaan yksilöllisesti. Perusröntgentutkimuksen lisäksi tarvitaan tietokonetasokuvaus (CT) ja tarvittaessa lisäksi selän magneettikuvaus (MRI).

Kaularankamurtuma leikataan nykyään useimmiten etukautta, jolloin leikkausarpi tulee alas kaulan etupuolelle. Takakautta tehdyssä leikkauksessa voidaan esimerkiksi poistaa nikamankaaria tilan tekemiseksi.

Rinta- ja lannerankamurtumien tukemisen hoitomuoto on niin sanottu transpedikulaarinen fiksaatio. Tässä leikkauksessa murtuneen tai murtuneiden nikamien ylä- ja alapuoliseen nikamaan porataan ruuvit, jotka yhdistetään toisiinsa tangoilla. Tilan tekemiseksi voidaan nikamankaaria poistaa ja luutumisen varmistamiseksi voidaan tehdä luunsiirto. Joskus murtuman aiheuttaman ryhtivirheen takia joudutaan leikkaus tekemään sekä rangan etu- että takaosaan.

Skolioosi tarkoittaa selän ja selkärangan sivusuuntaista käyristyneisyyttä eli kieroselkäisyyttä. Skolioosi

Skolioosi tarkoittaa selän ja selkärangan sivusuuntaista käyristyneisyyttä eli kieroselkäisyyttä. Skolioosia on useita eri tyyppejä. Tavallisin skolioosimuoto, idiopaattinen eli rakenteellinen skolioosi kehittyy tuntemattomasta syystä murrosiän kasvupyrähdyksen alkuvaiheessa.

Rakenteellisen skolioosin eteneminen on useimmiten ennalta arvaamaton. Hoitamaton vaikea, yli 45 asteen skolioosi voi aikuisiässä johtaa hankaliin selkäkipuihin, kosmeettisesti häiritsevään vartalon epäsymmetriaan ja pahimmillaan keuhkojen vajaatoimintaan.

Skolioosin korjausleikkaus tehdään useimmiten samalla niin sanotulla transpedikulaaritekniikalla kuin murtumatkin. Leikkausalue käsittää kuitenkin jopa 8-10 nikaman yhteen liittämisen, jotta skolioosi saadaan korjattua.

Lisätietoa selkäkivusta ja selän hoidosta