Millaiset asiat sinua askarruttavat selän ja niskan hoidossa? Tohtori Vahvaselkä vastaa kysymyslomakkeella lähetettyihin kysymyksiin säännöllisin väliajoin ja kysymykset vastauksineen ovat aina Selkäkanavan seuraajien luettavissa tällä sivulla.

Huom! Annettujen ohjeiden ja vinkkien osalta huomioi myös omaan terveydentilaasi liittyvät rajoituksesi. Lääkehoitoon liittyvissä asioissa suosittelemme aina kääntymään oman lääkärisi puoleen.

Kysymykset ja vastaukset 2/2018

Hei! Olen 34-vuotias nainen ja minulla on todettu selässä 1,5 vuotta sitten välilevyn rappeuma ja välilevyn repeämä. Minua on hoidettu fysioterapialla ja kuntosaliharjoittelulla. Myös lääkehoito menee päivittäin. Oireilen enimmäkseen jalan puutumisella, välillä myös selkäkivulla. Haluaisin tietää jatkuuko oireilu lopun elämää vai väheneekö oireilu? Voisiko ruokavalio hoitaa selkää? Istua en voi puolta tuntia pidempää kun jalka puutuu niin voimakkaasti. Joudun myös vaihtamaan alaa sairauden vuoksi.

Välilevyperäinen iskiashermon ärsytys- tai puristustila paranee tavallisesti itsestään 1-3 kuukaudessa. Joskus oireilu voi kuitenkin pitkittyä. Kipujen pitkittyessä varsinainen kudosvaurio on jo yleensä parantunut, mutta kivunsäätelyjärjestelmän häiriön vuoksi kipu jatkuu. Pitkittyneeseen kipuun liittyykin aivojen toiminnallisia muutoksia. Aivotutkimukset kokeellisilla kipuärsykkeillä ovat osoittaneet, että pitkittynyttä kipua potevan henkilön aivot työstävät kipua poikkeavasti. Todennäköisesti myös sinun kohdallasi välilevyn repeämä on jo kuivunut, eikä aiheuta enää hermojuuriärsytystä, mutta keskushermoston herkistyminen kivulle ylläpitää oireilua.

Kipuoireet eivät välttämättä täysin häviä, mutta aivojen kivunsäätelyjärjestelmässä tapahtuneisiin muutoksiin voidaan kuitenkin vaikuttaa tehokkaan kivunhallinnan avulla. Mielenvirkeyden vaaliminen ja tyydytystä antavat elämänsisällöt ovat keskeinen osa kivunhoitoa ja paranemista. Lisäksi säännöllinen ja itselle mieluisa liikunta ja tietoinen läsnäoloharjoittelu vahvistavat kehon omia kivunsäätelyjärjestelmiä, jolloin toimintakyky paranee ja selkäkipu vähenee. Normaali, monipuolinen ruokavalio ja ylipainon ehkäiseminen edistävät myös selän terveyttä.

Hei Tohtori Vahvaselkä! Kaksi vuotta sitten aloin kärsiä pahoista selkävaivoista, otettiin magneettikuvat ja todettiin välilevynpullistuma. Tuolloin lääkärit vakuuttelivat, että tällaiset yleensä paranevat itsekseen vuoden sisään. Vähitellen palauduin työkuntoon, ensin tehden osa-aikatyötä ja myöhemmin kokopäiväisesti. Ajoittaisia kipuja oli pitkään ja esimerkiksi pidemmät istumisjaksot edelleen olivat mahdottomia. Jonkun aikaa selkä ehti olla hyvässä kunnossa, kunnes nyt kahden vuoden jälkeen yhtäkkiä kivut palasivat yhtä voimakkaina kuin alussa, ja olen taas vuodepotilaana. Magneettikuvat otettiin uudelleen, ja siellä se pullistuma edelleen möllöttää. Tällä kertaa sain kuulla, että tällaiset pitkittyneet vaivat ovatkin todella yleisiä! Ajatus siitä, että taas menee vajaa vuosi toipua tästä on lähes kestämätön. Vaikka kivut eivät ole sietämättömiä (kun pysyy makuuasennossa), niin suosittelisitko leikkausta tällaisessa tilanteessa? Tilannetta mutkistaa se, että olen parhaillani ulkomailla. Olen erittäin kiitollinen vastauksesta!

Välilevyn pullistuman luonnollinen kulku on tavallisesti hyvänlaatuinen ja noin 90 % tapauksissa välilevyn pullistuma imeytyy itsestään pois kolmessa kuukaudessa. Aina ei kuitenkaan näin käy ja vaiva voi pitkittyä tai uusiutua. Istuminen ja vuodelepo tavallisesti pahentavat oireita, minkä vuoksi suosituksena onkin pyrkiä jatkamaan päivittäisiä toimia ja pysymään liikkeellä kivusta huolimatta. Jos kipu kuitenkin on hyvin voimakasta, voi vuodelepo olla ensimmäisinä päivinä tarpeen. Suositeltavinta olisi kuitenkin välttää pitkää vuodelepoa, sillä se yleensä hidastaa toipumista. Rasitusta olisi hyvä jaksottaa eli jakaa pienempiin eriin niin, että rasitus- ja lepojaksot vuorottelevat, ja aktiivisuutta kannattaa myös lisätä pikkuhiljaa. Näin voit ehkäistä selän väsymistä ja selkäkivun yltymistä. Myös selän tukiliiviä voi kokeilla alkuun helpottamaan liikkumista.

Varsinaisen selän leikkaustarpeen arvioi aina ortopedi tai neurokirurgi yleislääkärin lähetteen perusteella. Leikkaus on välttämätön, jos oireet pahenevat aiheuttaen esim. alaraajan lihasheikkoutta, virtsaamishäiriöitä tai ulosteen pidätysongelmia, tunnottomuutta peräaukon tai sukupuolielinten ympärillä. Välilevyn pullistuman vuoksi leikkaus voi olla aiheellinen myös, jos kivun hoidon ja lihaskunnon ylläpitämisenkin jälkeen oireet vain jatkuvat tai pahenevat.

Olen hartiajännittäjä ja tästä johtuen oikealla puolen lavanseudussa on jokin pieni lihas, mikä puutuu ja pistelee usein. Huollan kehoa, käyn hieronnassa ja ajoittain osteopaatilla. Kysymykseni on, että miten tämän ongelman saisi pois, vai onko sen kanssa elettävä lopun ikää?

Tärkeää olisi miettiä, mistä hartioiden jännittäminen johtuu ja mitä voisit tehdä muuttaaksesi tätä taipumusta? Eli miten pystyisit muuttamaan omaa toimintaasi niin, että välttäisit turhaa hartioiden jännittämistä. Voisiko tähän auttaa esimerkiksi työpaikan ergonomian tai työvälineiden muutokset ja tietoinen huomion kiinnittäminen oman kehon asentoon (ryhtiin) ja kehon käyttöön niin, että hartiat eivät kuormitu turhaan. Lisäksi säännöllinen niska-hartiaseudun lihaskunto- ja liikkuvuusharjoittelu edistävät lihasten hyvinvointia ja palautumista. Tärkeää olisi myös huolehtia riittävästä työn tauotuksesta ja tehdä elvyttäviä taukojumppaliikkeitä työpäivän aikana.

Kyseessä voi olla rintarangan alueen pienten nivelten eli fasettinivelten lukkotila. Rintarangan alueen fasettikivut voivat tuntua hengityksen aikana ja säteillä rintakehään, varsinkin jos kylkiluiden ja rintarangan väliset liitokset lukkiutuvat. Fasettiniveloireita hoidetaan kipulääkkeillä ja selkärangan liikkuvuutta parantavilla harjoituksilla. Mobilisaatiosta tai manipulaatiosta eli nikamakäsittelystä voi olla hyötyä, jos kipu ei lievity aktiivisilla liikkuvuusharjoituksilla. Selkälihasten vahvistaminen ja hyvän ryhdin ylläpitäminen on tärkeää, jotta nivelet eivät rasitu turhaan ja lukkiudu uudestaan. Kylmä- tai lämpöhoidosta voi myös olla hetkellistä apua kipuun ja lihasjännitykseen. Suosittelisin sinua kuitenkin ensisijaisesti käymään lääkärissä oireen tarkemman syyn varmistamiseksi.

Voiko pitkään jatkunut hermopinne ja siitä aiheutuva voimakas lihaskireys vaurioittaa tai surkastuttaa lihaksen pysyvästi? Voiko lihaksen aineenvaihdunta ja toiminta palautua normaaliksi, jos vikatila poistuu?

Hermopinteellä tarkoitetaan tilaa, jossa hermojuuri tai hermon ääreisosa joutuu puristuksiin eli pinteeseen. Hermopinne aiheuttaa tavallisesti säteilykipua, puutumista, ihon osittaista tunnottomuutta tai kihelmöintiä ja lihasvoimaheikkoutta pinteeseen joutuneen hermon alueella. Selässä hermojuuren pinnetilan aiheuttaa tavallisesti välilevyn pullistuma tai luisten rakenteiden aiheuttama hermojuurikanavan ahtauma. Tyypillisimmin hermojuuren pinnetila syntyy alaselkään, kun välilevyn pullistuma alkaa painaa iskiashermoa. Suurin osa alaselän välilevyn pullistumista johtuvista hermojuuren pinnetiloista paranee noin 1-3 kuukaudessa pullistuman kuivuttua pois ja vapauttaen hermojuuren pinteestä. Joskus oireilu kuitenkin pitkittyy.

Yleisesti ottaen hermopinteen vapauduttua hermon toiminta palautuu ennalleen tai lähes ennalleen. Tähän kuitenkin vaikuttaa hermopinteen voimakkuus sekä pinteen kesto. Jos hermo on voimakkaassa puristuksessa pitkän aikaa, voi se vaurioittaa hermon toimintaa myös pysyvästi. Hermopinteen voimakkuuden ja tilanteen jatkohoidon arvioi aina lääkäri oirekuvan ja mahdollisten lisätutkimusten perusteella.

Selkä kipeytyy välillä niin että en pääse ylös. Työtapaturma robotin osa iskeytyi noin 2cm päähän selkärangasta kuvissa ei näy mitään.

Jos työtapaturma on sattunut lähiaikoina, voi selän kipeytyminen johtua vielä myös selän lihasten ja muiden pehmytkudosten pienistä vaurioista iskun seurauksena. Tällaiset pienet vauriot eivät välttämättä näy kuvissa ja ne paranevat tavallisesti itsestään ajan kanssa.

Niskaa särkee ja pään takaraivo puutuu ja vasemmanpuoleinen pään puoli myös aika-ajoin.

Jos oireesi ovat alkaneet pikkuhiljaa, et kärsi pahoinvointioireista eikä oireilua ole edeltänyt loukkaantuminen, johtuvat oireesi todennäköisesti kireiden niskalihasten alle jääneestä takaraivohermon pinteestä. Itsehoidoksi sopivia niska-hartialihasten harjoitteita löydät Hoida itse niskaasi -oppaasta. Harjoitteiden avulla voit parantaa niskan asento- ja liikehallintaa sekä niska-hartialihasten kestävyyttä ja näin vähentää oireilua ja vaivan uusiutumista. Lisäksi kylmä- ja lämpöhoidosta voi olla apua ja kipulääkettä voit käyttää lyhyenä kuurina oireiden hoitoon esim. 2-3 päivän ajan. Myös niskalihasten rentouttamisesta hieronnan tai esim. OMT-fysioterapeutin käsittelyn avulla voi olla apua.

Minkälaiset voimisteluliikkeet on hyväksi luudutusleikkauksen jälkeen selälle? Entä mitä tehdä, kun niska hartia seutu on jatkuvasti jumissa ja kipeä? Voiko se johtua luudutusleikkauksesta selässä 4 ja 5 luudutettu. Leikkauksesta kulunut nyt 4 vuotta. Teen aika raskasta siivoustyötä.

Jos luudutusleikkaus on tehty alaselkään eli lannenikamat 4-5 ovat luudutettu, niin silloin etenkin keskivartalon hallintaa ja lihasvoimaa parantavat harjoitteet olisivat hyviä. Samoin olisi tärkeää pitää huolta alaraajojen lihasvoimasta, jotta esim. nostot onnistuisivat oikealla suoritustekniikalla jalkojen ja keskivartalon lihaksia apuna käyttäen. Niska-hartiaseudun lihaskunto- ja liikkuvuusharjoittelulla voit vähentää niska-hartiaseudun lihasjumeja ja kipuja. Lisäksi selän toimintakyvyn ylläpitämiseksi olisi suositeltavaa harjoittaa myös kestävyyskuntoa ylläpitävää liikuntaa. Tällaiseen sopivia lajeja ovat esim. kävely, sauvakävely, uinti, lihaskuntoharjoittelu, vesijuoksu tai -voimistelu.

Mitä tehdä, kun alaselkä on pienestäkin rasituksesta kipeä, noin kolme vuotta sitten lantion murtuma. Mitä suosittelet liikuntana esimerkiksi? neuvoista kiitollinen.

Alaselkä voi kipeytyä myös heikon lihaskunnon tai lihastuen vuoksi. Suosittelisinkin vahvistamaan keskivartalon tukilihaksia eli lantionpohjan, vatsan ja selän syviä lihaksia. Niitä vahvistamalla voidaan parantaa selän ja lantion asento- ja liikehallintaa ja vähentää kipuoireita. Myös näillä harjoitteilla voit vahvistaa keskivartalon lihaksia. Harjoittelussa on keskeistä kiinnittää huomioita liikkeiden oikeaan suoritustekniikkaan, jotta harjoitteet kohdistuvat oikein. Helpointa ja varminta on aloittaa harjoittelu kuntoutusalan ammattilaisen, esim. fysioterapeutin ohjauksessa. Lisätietoa selkäystävällisistä liikuntamuodoista löydät Selkäkanavalta.

Hei, olen 29 vuotias nainen ja minulla on 4 vuotta vanha L5 nikaman kompressiomurtuma, joka aiheutui vajaan 100kg nostamisesta. Murtuman jälkeen lääkärit vannoivat että 3kk toipumisen jälkeen olisin täysin oireeton, näin ei kuitenkaan ole. Fysioterapiasta ym. Kuntoilusta ei ole ollut apua. selkä on ollut tasaisen kipeä koko tämän ajan ja erinäisiä sähköttäviä, pisteleviä ym oireita on myös jalassa. Kaikkien mri sekä rtg ( joita otettu viimeksi 2 vuotta sitten) kuvien perusteella murtuma on hyvä asentoinen. Onko normaalia että selkä oireilee vielä näin pitkän ajan jälkeen ja onko mitään mahdollisia hoitokeinoja saada selkä kivuttomammaksi?

Tavallisesti nikaman kompressiomurtuma paranee noin 3 kuukaudessa niin kuin lääkärit olivat sinunkin kohdallasi ennustaneet. Joskus kuitenkin käy niin, että kipuoireilu pitkittyy, vaikka kudosvaurio (sinun tapauksessasi kompressiomurtuma) olisi jo parantunut. Pitkäkestoinen kipu kestääkin pitempään kuin kudosvaurion paraneminen, eikä se sillä ole enää kehoa suojelevaa merkitystä. Tällöin kyse on kivunsäätelyjärjestelmän häiriöstä eli hermoston herkistymisestä kivulle. Pitkäkestoiseen eli krooniseen kipuun liittyy aivojen toiminnallisia muutoksia, jonka vuoksi pitkittynyttä kipua potevan henkilön aivot saattavat työstää kipua poikkeavasti. Aivojen kivunsäätelyjärjestelmässä tapahtuneisiin muutoksiin voidaan kuitenkin vaikuttaa tehokkaan kivunhallinnan avulla. Keskeinen osa kivunhoitoa ja paranemista on itselle tyydytystä antavien elämän sisältöjen ja mielenvirkeyden vaaliminen. Myös itselle mieluisa ja säännöllinen liikunta ja tietoinen läsnäoloharjoittelu vahvistavat kehon omia kivunsäätelyjärjestelmiä, parantavat toimintakykyä ja vähentävät kipuja.

Koska viimeisestä lääkärikäynnistäsi asian tiimoilta on ilmeisesti jo kaksi vuotta, suosittelen kuitenkin tarkistuttamaan selän tilanteen fysiatrian erikoislääkärin vastaanotolla.

Lisää kysymyksiä ja vastauksia