Millaiset asiat sinua askarruttavat selän ja niskan hoidossa? Tohtori Vahvaselkä vastaa kysymyslomakkeella lähetettyihin kysymyksiin säännöllisin väliajoin ja kysymykset vastauksineen ovat aina Selkäkanavan seuraajien luettavissa tällä sivulla.

Huom! Annettujen ohjeiden ja vinkkien osalta huomioi myös omaan terveydentilaasi liittyvät rajoituksesi. Lääkehoitoon liittyvissä asioissa suosittelemme aina kääntymään oman lääkärisi puoleen.

Kysymykset ja vastaukset 6/2021

Osteoporoosi murtumia selkä, lonkka, reisiluun kaula,.. voidaan korjata nykyaikana? Voiko sekundäärisessä selkä/kaulamurtumassa halvaantua, Saadaanko korjattua vai edessä pyörätuoli, sänky potilaana olo. Kipulääkitys?

Selkärangan nikamamurtumat ovat melko yleisiä ikääntyneillä osteoporoosiin liittyen. Nikamamurtumat eivät ole aina kivuliaita ja ne voidaan todeta sattumalta. Yksinkertainen selkärangan kasaanpainumismurtuma, johon ei liity selkäytimen hermojuurten puristusoireita, paranee itsestään yleensä noin kolmessa kuukaudessa. Selkä voi kuitenkin tämänkin jälkeen olla kivulias.

Toimintakyvyn ylläpitämiseksi olisi tärkeä pysyä arkiaktiivisena ja liikkua. Selän tukivyötä voi käyttää liikkumisen apuna tukemaan murtumakohtaa ja vähentämään alueen liikettä, jotta luutuminen mahdollistuu. Tukivyö voi lievittää myös mahdollisia liikkumiseen liittyviä kipuja.

Osteoporoosin liittyvät nikamamurtumat eivät siis yleensä aiheuta hermojuuripuristusoireita eikä siten myöskään halvaantumisriskiä. Jos hermojuuripuristusoireita ilmenee, nikamurtuma voidaan leikata.

Lonkkamurtuman hoitona sen sijaan on lähes poikkeuksetta leikkaus. Leikkaustavan valintaan vaikuttavat muun muassa potilaan yleiskunto, ikä, muut sairaudet ja niiden hoitoon käytettävät lääkkeet, reisiluun ja lonkkanivelen laatu sekä se, millainen murtuma on kyseessä. Leikkaushoitona on joko tekonivelen asentaminen tai murtuman asennon korjaaminen ja luiden tukeminen erityisin kiinnityslaittein. Leikkauksen jälkeen kuntoutus aloitetaan mahdollisimman nopeasti (1-2 vuorokautta leikkauksesta, jos mahdollista). Potilaan hyvä yleiskunto edistää toipumista leikkauksesta.

Osteoporoottisten murtumien kipulääkityksestä vastaa aina hoitava lääkäri yksilökohtaisesti. Lääkäri arvioi kipulääkityksen tarpeen potilaan kivuliaisuuden, toimintakyvyn, terveyden tilan ja muun lääkehoidon huomioon ottaen. Kipulääkityksestä on yleensä apua ja se edistää liikkeelle lähtöä. Pidempiaikainen lepo voi pahentaa osteoporoosia.

Luustoterveyteen ja osteoporoosiin liittyvissä kysymyksissä kannattaa kääntyä Suomen Luustoliiton puoleen. Heidän verkkosivuiltaan luustoliitto.fi löytyy paljon tietoa osteoporoosiin liittyen

Lisää kysymyksiä ja vastauksia