Millaiset asiat sinua askarruttavat selän ja niskan hoidossa? Tohtori Vahvaselkä vastaa kysymyslomakkeella lähetettyihin kysymyksiin säännöllisin väliajoin ja kysymykset vastauksineen ovat aina Selkäkanavan seuraajien luettavissa tällä sivulla.

Huom! Annettujen ohjeiden ja vinkkien osalta huomioi myös omaan terveydentilaasi liittyvät rajoituksesi. Lääkehoitoon liittyvissä asioissa suosittelemme aina kääntymään oman lääkärisi puoleen.

Kysymykset ja vastaukset 2/2021

Hei! Millaisia ohjeita arkeen, liikkumiseen ja nukkumisergonomiaan liittyen olisi antaa toistuvan atlantoaksiaalisen subluksaation kanssa elävälle? Entä millaiset hoitomuodot ovat suositeltavia ja/tai ehdottomasti kiellettyjä AAS-potilaille?

Atlantoaksiaalinen subluksaatio (AAS) on ensimmäisen ja toisen kaulanikaman välinen osittainen sijoiltaanmeno, jota esiintyy usein reumapotilailla. Kaikissa arkisissa toiminnoissa olisi tärkeä huomioida hyvä ryhti ja ergonomia, jotta kaularangan asento pysyy hyvänä. Kaularangan voimakasta eteen- ja taaksetaivutusta on siis hyvä välttää ja pyrkiä säilyttämään pään ja kaularangan hyvä pystyasento kaikissa toiminnoissa.

Tukikaulusta voi käyttää niskan alueen oireiden ja kivun lievitykseen. Sen tarkoituksena on tukea kaularanka suoraan luonnolliseen asentoon. Tukikaulus rajoittaa kaularangan eteentaivutusta, jotta nivelsiteet eivät venyttyisi. Tukikaulusta voi käyttää työssä, kotitöissä, harrastuksissa, liikenteessä ja esimerkiksi pitkään istuessa.

Nukkumisessa tärkeää on tyynyn ja patjan yksilöllinen soveltuvuus käyttäjälle. Tyynyn tulee tukea kaularankaa niin, että kaularanka pysyy suorassa asennossa selkärangan jatkeena. Nukkumisasennoksi suositellaan selin- tai kylkimakuuta.

AAS:ssa on tärkeää vahvistaa kaularangan syviä lihaksia ja tehdä pään ja niskan asennonhallintaharjoitteita. Lisäksi rintarangan ja rintakehän liikkuvuudesta sekä ylävartalon lihaskunnosta tulee huolehtia. ​Saat yksilölliset harjoitusohjeet hoitavalta taholtasi tai esimerkiksi fysioterapeutilta. Lisäksi muukin liikunta on sallittua turvallisuus ja niskan asento huomioiden. Liikuntalajit, joissa saattaa tulla äkillisiä tärähtäviä liikkeitä, eivät ole suositeltavia.

Lisätietoa AAs:ta ja sen itsehoidosta voit lukea: https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/kuntoutujalle/reumasairaudet/itsehoito-opas-nivelreuman-kaularankamuutoksissa

Istun kampaajalla pesupaikalla ja joudun istumaan siinä noin 10 min pää nojaten pehmustettuun reunaan. Takaraivoni puutuu välittömästi ja kestää hyvän tovin ennen kuin tilanne taas normalisoituu. Mistä puutuminen johtuu?

Puutuminen saattaa johtua takaraivon hermon väliaikaisesta pinnetilasta, joka voi syntyä voimakkaan pään taaksetaivutuksen seurauksena. Vaikka hermo vapautuu pinteestä asennon muutoksen seurauksena, pinnetilan ärsyttämä hermo voi oireilla vielä jonkin aikaa pinteestä vapautumisen jälkeenkin.

Onko magneetti-hoidosta kokemuksia koko selän alueen kivuissa? Onko hoitoa saatavilla?

Magneettihoidon tehosta tai sen vaikuttavuudesta ei ole tieteellistä näyttöä selkäkivun hoidossa, eikä se sen vuoksi kuuluu selkäkivun hoitosuosituksiin.

Lisää kysymyksiä ja vastauksia