Mediatiedote 9.9.2020

Syyskausi paikallisissa selkäyhdistyksissä on käynnistynyt. Selkäyhdistysten keskeisin toimintamuoto on liikuntaryhmät, joissa liikkuu säännöllisesti tuhansia suomalaisia. Kunnon kohotuksen lisäksi ryhmät tarjoavat mahdollisuuden vertaisuuteen, mikä korostuu näin poikkeusaikana.

Paikallisissa selkäyhdistyksissä eri puolilla maata toimii yli 230 selän terveyttä edistävää liikuntaryhmää, joissa liikkuu viikoittain yli 2 000 henkilöä. Suosituimpia liikuntamuotoja ovat selkäjumppa, vesiliikunta sekä lihaskuntojumpat ja kuntopiirit. Selkäyhdistysten liikuntatarjontaan kuuluvat myös muun muassa pilates, kuntosaliharjoittelu sekä kehonhuoltotunnit. Lisäksi uutuutena on joissakin selkäyhdistyksissä kokeiltu nettijumppia, joita voi tehdä kotoa käsin silloin kun itselle parhaiten sopii.

Selkäyhdistysten liikuntaryhmät on tarkoitettu kaikille selän terveydestä kiinnostuneille, eri-ikäisille ja kunnoltaan eritasoisille. Useimpia liikuntaryhmiä ohjaavat fysioterapeutit tai liikunnanohjaajat. Selkäyhdistykset huomioivat toiminnassaan koronaan liittyvät suositukset ja ohjeet. Lisäksi osallistujia ohjeistetaan tulemaan ryhmiin ainoastaan terveenä ja oireettomana.

Tukea toimintakykyyn ja jaksamiseen

Selkäliiton jäsenkyselyn mukaan jopa 93 prosenttia jäsenistä on valmis suosittelemaan jäsenyyttä ystävilleen. Tärkein syy liittyä selkäyhdistyksen jäseneksi ovat ohjatut liikuntaryhmät. Ne ovat myös yleisin yhdistysten järjestämä toimintamuoto. Liikuntaryhmät tarjoavat kunnon kohottamisen ohella mahdollisuuden yhdessäoloon ja vertaisuuteen.

Jäsenkyselyyn vastanneet kertoivat saaneensa selkäyhdistyksen toiminnasta apua selän toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä niska- ja selkäoireiden ehkäisyyn ja hoitoon. He kokivat myös löytäneensä samanhenkistä seuraa sekä saaneensa apua selkäkivun kanssa jaksamiseen ja kivunhallintaan.

– Selkäyhdistysten liikuntaryhmissä kehitetään kunnon eri osa-alueita sekä edistetään selän toimintakykyä. Fyysisen harjoittelun lisäksi ryhmiin osallistuvat voivat tukea toinen toisiaan jakamalla kokemuksiaan ja tuntemuksiaan, koulutus- ja liikuntatoiminnan koordinaattori Hanna Kääriäinen Selkäliitosta kertoo.

Lisätietoa selkäyhdistyksistä ja niiden yhteystiedot löytyvät Selkäliiton sivuilta.

Lisätietoja medialle:
koulutus- ja liikuntatoiminnan koordinaattori Hanna Kääriäinen, puh. 040 553 1941, hanna.kaariainen(a)selkaliitto.fi

Selkäliitto on kansanterveys-, liikunta- ja vammaisjärjestö, jonka tavoitteena on ehkäistä selkäoireita ja -sairauksia. Liitto tarjoaa Käypä hoito -suositusten mukaista tietoa selän terveydestä, neuvontaa ja koulutusta. Selkäliittoon kuuluu 31 selkäyhdistystä, joissa on noin 8 600 henkilöjäsentä. Selkäyhdistykset järjestävät jäsenilleen eri puolella Suomea ohjattua liikuntaa, vertaistukea sekä luento- ja virkistystilaisuuksia. Tietoa selästä ja ohjeita selän itsehoitoon on saatavilla Selkäliiton verkkopalvelussa Selkäkanava.fi.

Facebook: Selkäliitto ja Selkäkanava
Twitter: @Selkaliitto
Instagram: @selkakanava
Youtube: Jumppakissa