Millaiset asiat sinua askarruttavat selän ja niskan hoidossa? Tohtori Vahvaselkä vastaa kysymyslomakkeella lähetettyihin kysymyksiin säännöllisin väliajoin ja kysymykset vastauksineen ovat aina Selkäkanavan seuraajien luettavissa tällä sivulla.

Huom! Annettujen ohjeiden ja vinkkien osalta huomioi myös omaan terveydentilaasi liittyvät rajoituksesi. Lääkehoitoon liittyvissä asioissa suosittelemme aina kääntymään oman lääkärisi puoleen.

Kysymykset ja vastaukset 4/2019

Mitä tarkoittaa Flavum paksuuntuma ja mitä se aiheuttaa?

Kyseessä on siis selkäydinkanavaa suojaavan nivelsiteen eli ligamentum flavumin paksuuntumasta. Ligamentum flavum eli ns. keltaside kulkee selkäydinkanavan takana ja yhdistää toisiinsa päällekkäisten nikamien nikamakaaret. Se on selkärangan nivelsiteistä vahvin ja sen tehtävänä on stabiloida eli tukea rankaa estäen nikamien välistä liiallista liikettä eteen taivutuksessa. Keltasiteen paksuuntuma liittyy tavallisesti selkäydinkanavan ahtaumamuutoksiin. Nivelsiteen paksuuntuma ahtauttaa selkäydinkanavaa sen takaosasta. Selkäydinkanavan ahtaumaan eli spinaalistenoosiin liittyy myös muiden selän rakenteiden kulumamuutoksia, jotka yhdessä lisäävät selkäydinkanavan ahtaumaa. Selkäydinkanavan ahtaumamuutokset ovatkin seurausta ns. normaaleista ikääntymismuutoksista ja sen esiintyvyys lisääntyy ikääntymisen myötä.

Yleisin spinaalistenoosin oire on kävellessä paheneva alaselkä- ja alaraajakipu, alaraajojen väsyminen, puutuminen tai pistely, joka säteilee pakaroihin, reisien takapinnoille ja joskus varpaisiin saakka. Selän taakse taivutus useimmiten pahentaa oireita selvästi, sillä silloin selkäydinkanava ahtautuu. Oireet helpottuvat tavallisesti etukumara-asennossa joko istuen tai nojaten, koska tällöin selkäydinkanava väljenee.

Kipu ristiselän yläpuolella on ajoittain, ja se kestää 3 tuntia. Mikä neuvoksi? 

Syitä, jotka aiheuttavat kuvailemasi paikallisen ja ohimenevän kivun, voi olla useita. Esimerkiksi heikko keskivartalon lihaskunto tai lihastoiminnan epätasapaino voivat aiheuttaa ohimenevää kipua, kun lihakset ja muut tukirakenteet väsyvät rasituksen tai jonkun tietyn asennon kannattelun seurauksena. Samoin esimerkiksi selkärangan nivelien kulumamuutokset, jotka kuuluvat ns. normaaliin ikääntymiseen, voivat aiheuttaa ajoittaista kipuilua. Jos oireilu on jatkuvaa, voimakasta tai häiritsee arkeasi, suosittelen sinua käymään esimerkiksi fysiatrian erikoislääkärin vastaanotolla, jotta selkäkipusi syy voidaan todentaa tarkemmin.

Lonkkani on ollut kipeänä jo pidemmän aikaa. Raskaiden töiden jälkeen on vaikeaa liikkua ja särky on kova. Lonkka kuvattiin ja siitä ei löytynyt mitään, sitten lääkäri määräsi uudestaan alaselän magneettiin ja sieltä löytyikin rappeumaa monesta nikaman välistä. Selkäni ei kovin usein ole vaivannut ja nyt kysynkin voiko nämä olla syy-yhteydessä toisiinsa, nimittäin minulle työpaikkalääkäri sanoi, ettei vaikuta. Nyt haluaisin kuulla teidän vastauksen, koska työpaikkalääkärithän on melkein aina työnantajan puolella lausunnoissaan.

Alaselän rappeumamuutokset eivät tavallisesti aiheuta kipuoireita lonkkaan. Sen sijaan joskus rappeumamuutosten yhteydessä esiintyvä iskiashermon pinnetila voi aiheuttaa säteilyoireita alaraajaan. Tällöinkin kipu säteilee tyypillisimmin pakaraan, takareiteen, reiden ulkosivulle, sääreen ja/tai jalkaterään, mutta ei siis varsinaisesti lonkkaan.

Joskus lonkan nivelrikkoa muistuttavan kivun taustalla voi olla reisiluun yläosan luisen ulokkeen eli ison sarvennoisen limapussin tulehdus. Sarvennoisen limapussitulehduskipu paikallistuu lonkan ulkoreunalle reisiluun ison sarvennoisen ja sen takaosan alueelle. Kipu tuntuu usein myös alempana reiden ulkosivulla ja pakaran ulkoreunassa. Oireilu ilmenee yleensä rasituksessa ja yöllä kylkimakuulla. Tuolista ylös nousu, ylämäkeen kävely ja juoksu, portaiden ylösnousu ja kyykystä nousu aiheuttavat kipua. Myös kireät pakaralihasjuosteet voivat selittää lonkkakipua ja lonkan alueen lihaskireys voi myös ärsyttää ison sarvennoisen limapussia. Suosittelen, että kävisit fysiatrian erikoislääkärin vastaanotolla, jotta saisit kiputilanteeseesi selvyyden ja hyvät itsehoito-ohjeet.

Vasenpainotteisen ja oikeapainotteisen skolioosin ero. Vasenpainotteinen skolioosi ilmeisemmin johtuu neuromuskulaarisesta syystä, itselläni todettu vasenpainotteinen ja etenevä skolioosi, muttei ole kuvannettu. Rangassa/selkäytimessä paljon selittäviä muutoksia, sekä muutama leikkaus ollu selässä, ja kaularankaakin nyt taas leikataan. Tämä oire erittäin invalisidoivaa, vaikeuttaa hengittämistä ja syömistä,sekä vatsanpuoli,suolisto,pallea,nivuset silminnähden omituisesti oireilee. Mitä on tehtävissä?

Neuromuskulaarinen skolioosi johtuu aivojen ja lihasten toimintahäiriöstä eli ns. neuromuskulaarisesta häiriöstä. Hermosto ja lihaksisto eivät pysty ylläpitämään selkärangan normaalia pystyasentoa, eikä automaattista asennon korjaamista tapahdu. Neuromuskulaariseen skolioosin liittyy yleensä pitkä C-muotoinen selän käyryys toiselle puolelle. Selän käyryys vois siis suuntautua kummalle puolelle tahansa. Lisäksi tilaan saattaa liittyä lantion voimakas vinouma/kallistuma. Neuromuskulaarisista syistä johtuvalla skolioosilla on myös taipumusta jatkaa etenemistään aikuisiällä.

Neuromuskulaarisen skolioosin taustalla on tavallisesti jokin toinen sairaus, kuten neurologinen sairaus tai esimerkiksi lihassurkastumaa aiheuttava tauti. Yhdessä liitännäissairauden kanssa neuromuskulaariseen skolioosiin liittyvät rakenteelliset muutokset selkärangassa, rintakehässä ja lantiossa voivat aiheuttaa muidenkin elinjärjestelmien häiriöitä, kuten ruoansulatuskanavan, sydämen, munuaisten tai selkäytimen rakennepoikkeavuutta. Ennuste vaihtelee harmittomasta erittäin hankalaan, johon voi liittyä selkäytimen tai keuhkojen toimintahäiriö.

Neuromuskulaarisen skolioosin hoidossa käytetään sekä konservatiivista (ei-leikkauksellista) hoitoa, kuten fysioterapiaa, ja tarvittaessa leikkaushoitoa esimerkiksi estämään selän käyryyden lisääntymistä tai vähentämään kipuja. Hoidosta päättää yhdessä asiakkaan kanssa hoitava erikoislääkäri.

Hei, minulla kipu on ollut jo useita vuosia alaselässä, rtg ja magneetti on otettu joissa fasettinivel artroosia ja L5-S1 väli on madaltunut selvästi. Olen yliliikkuva ja kuntosali harjoittelen 2-3 kertaa vkossa kivusta huolimatta. Koen että liikunta ei juurikaan paranna tai pahenna kipua se vaan on. Olen saanut sali ohjeet fysiatrian pkl:lta. Kipu ei enää säteile jalkaan vaan on alaselässä molemmin puolin rankaa. Tuosta fasettinivel artroosista ei löydy paljoakaan tietoa, voitko kertoa siitä mitä minun kannattaisi tehdä. Erilaiset kierrot olen jättänyt fysioterapeutin ohjeen mukaisesti. 

Fasettinivelartroosi tarkoittaa selän pikkunivelten eli fasettinivelten nivelrikkoa, joka liittyy tavallisesti selkärangan kulumamuutoksiin. Fasettinivelet ovat pintoja, joiden välityksellä alemmat nikaman sivulla sijaitsevat nikamahaarakkeet kiinnittyvät ylempiin nikamahaarakkeisiin muodostamalla nivelliitoksen. Fasettiartroosi aiheuttaa fasettinivelten jäykistymistä ja vähentää siten myös selkärangan liikkuvuutta. Fasettinivelperäinen kipu on lisäksi usein voimakkaampaa rangan taaksetaivutuksissa kuin eteentaivutuksissa ja kipu saattaa pahentua kävellessä tai pidempään seisoessa. Pyöräillessä asento on hieman etukumara, joka saattaa helpottaa alaselän kipua.

Myös nikamavälin L5-S1 madaltuma viittaa selkärangan kulumamuutoksiin. Ikävä kyllä nivelpintojen kulumista ei voi korjata ja se kuuluu osaksi luonnollista ikääntymistä. On erittäin hienoa ja tärkeää, että pidät lihaskunnostasi huolta! Vaikka et kokisi harjoittelun vähentävän kipua, se kuitenkin ylläpitää selkää tukevien lihasten, kuten vartalo- ja jalkalihasten kuntoa ja siten myös toimintakykyä. Jatka ihmeessä säännöllistä harjoittelua ja voit kokeilla sopisiko kuntopyöräily sinulle yhdeksi harjoittelumuodoksi.

Lähihoitajan työ, tehostettu palveluasuminen ja selkävaivat, rappeuma alaselässä, skolioosi Ylä ja alaselässä, spondyloosi yläselässä, välilevyn pullistustumat nikamissa l4 ja l5. Kuinka pitkä ura moisella alalla ja ko selkä ongelmilla mahdollisesti on? Onko kipu vain koko elämän kestettävä?

Selän rappeumamuutoksilla, kuten välilevyn pullistumien aiheuttamilla hermojuurioireilla, on tapana rauhoittua ajan kanssa, jolloin myös kipuoireet lievenevät tai voivat hävitä kokonaan. Myös nikamakaaren höltymän eli ns. spondyloosin oireilu vähenee tavallisesti ilman leikkauksellista hoitoa. Selän toimintakyvyn säilyttämiseksi tärkeää olisi huolehtia selkä- ja keskivartalolihasten ja alaraajojen hyvästä lihaskunnosta. Säännöllinen harjoittelu ja aktiviinen elämäntapa auttaa ylläpitämään selän toimintakykyä ja työssä jaksamista. Jos nykyisessä työssä selviäminen kävisi selkäoireidesi vuoksi vaikeaksi, on aina mahdollista miettiä uutta tilanteeseesi paremmin sopivaa työtä. Lisätietoa pitkittyneestä kivusta ja keinoja kivun kanssa selviämiseen löydät Selkäkanavalta.

Jos sanotaan että selässäsi on kaksi nikamanväliä ihan mustina kuvissa. Eli välilevytyrä. Välillä sanotaan että on rasitusmurtuma. Tällaista ollut jo vuosi ja kivut on kovat. Mitähän oikein pitäisi tehdä?

Jos kyseessä on lanneselässä hermojuurta painava tai ärsyttävä välilevytyrä, on kyseessä ns. iskiasvaiva. Iskias aiheuttaa tyypillisesti säteilyoireita toiseen alaraajaan, kuten pakaraan, takareiteen, reiden ulkosivulle, sääreen ja/tai jalkaterään asti. Alaraajassa voi ilmetä iskiaksen oireina myös puutumista, pistelyä ja lihasheikkoutta. Kipua voi tuntua myös selässä, mutta pääasiallisesti iskiaskipu oireilee jalassa. Tavallisesti iskias paranee itsestään noin kolmessa kuukaudessa, mutta joskus kipu voi kroonistua, vaikka itse hermojuurta puristanut välilevytyrä olisikin jo parantunut.

Selkärangan rasitusmurtumissa on yleensä kyse nikamakaaren rasitusmurtumasta, jota esiintyy tyypillisimmin nuorilla urheilijoilla. Tällainen nikamakaaren rasitusmurtuma voi syntyä luuhun epätavallisen ja pitkäkestoisen rasituksen seurauksena. Rasitusmurtuma oireilee tyypillisesti selkäkipuna ja selän jäykkyytenä.

Molemmat muutokset voivat ilmentyä selässä myös samaan aikaan ja aiheuttaa kipuja. Jos koet, ettet ole saanut selkeää vastausta ja riittävää ohjeistusta kipujesi hoitoon, voit pyytää hoitavalta lääkäriltäsi täsmällisempää selvitystä oirekuvastasi ja ohjeistusta kipujesi hoitoon. Halutessasi voit myös kysyä toista mielipidettä tilanteeseesi, ja varata ajan kuviesi kanssa esimerkiksi fysiatrian erikoislääkärille.

Haluisin kysyä mitä tehdä kun olen vielä 15 vuotias ja olen sairastanut n. 3,5 vuotta vakavaa spondyloosia haluisin tietää miten hellittää kipuja lääkkeettömin keinoin tai ilman leikkausta. Käyn säännöllisesti fysioterapiassa mutta omasta mielestäni siitä ei ole mitään apua. 

Selän takarakenteiden toistuvia mikrotraumoja on pidetty spondylolyysin eli nikamakaaren höltymän tavallisimpana aiheuttajana kasvuikäisillä nuorilla. Jos spondylolyysi ei parane, tila etenee ja syntyy nikamasiirtymä eli spondylolisteesi. Spondylolisteesissä nikama siirtyy eteenpäin suhteessa alempaan nikamaan tai ristiluuhun. Tavallisimpana syynä on nikamakaaren rasitusmurtuma tai äkillinen murtuma.

Valtaosa spondylolyysi- ja spondylolisteesioireista hoidetaan ei-leikkauksellisin keinoin. Tuore rasitusmurtuma voi parantua, jos rajoitetaan nikamakaarta kuormittavaa liikuntaa. Tavallisesti spondylolyysin ja spondylolisteesin hoitona on lääkärin, fysioterapeutin ja valmentajan yhteistyössä suunnittelema harjoitusohjelma ja korvaava harjoittelu. Tukiliiviä voidaan käyttää tarvittaessa toipumisvaiheessa. Oireilu ja paranemisprosessi voi viedä aikaa, mutta tavallisesti vaiva paranee ajan myötä. Vaikea nikamasiirtymä, johon liittyy hankalaa selän tai alaraajojen kipua, voi kuitenkin olla aihe selän luudutusleikkaukseen.

Lääkkeettömistä kivunhoitomenetelmistä, kuten erilaisista rentoutus- ja mindfulnessharjoituksista voi olla apua kivun lievittymiseen ja kehon rentoutumiseen. Lisäksi fysikaalisista hoidoista TENS-hoidosta eli transkutaanisesta hermostimulaatiosta saattaa olla apua pitkittyneen kivun hoidossa. Kyse on siis matalatehoisesta sähköärsytykseen perustuvasta hoidosta. Osa selkäkipuisista kokee TENS-hoidon lievittävän kipua ainakin hetkellisesti.

Lisää kysymyksiä ja vastauksia