Millaiset asiat sinua askarruttavat selän ja niskan hoidossa? Tohtori Vahvaselkä vastaa kysymyslomakkeella lähetettyihin kysymyksiin säännöllisin väliajoin ja kysymykset vastauksineen ovat aina Selkäkanavan seuraajien luettavissa tällä sivulla.

Huom! Annettujen ohjeiden ja vinkkien osalta huomioi myös omaan terveydentilaasi liittyvät rajoituksesi. Lääkehoitoon liittyvissä asioissa suosittelemme aina kääntymään oman lääkärisi puoleen.

Kysymykset ja vastaukset 2/2019

Missä vaiheessa kuntosaliharjoittelu ja juokseminen on sallittu luudutusleikkauksen jälkeen ja miksi kyseinen odotusaika?

Selän luudutusleikkauksesta toipuminen on yksilöllistä ja siihen vaikuttavat muun muassa leikkauksen alkuperäinen syy, kiputilanne ennen leikkausten, leikkauksen onnistuminen ja kudosten paraneminen leikkauksen jälkeen. Lisäksi yksilölliset tekijät, kuten ikä, terveydentila, fyysinen kunto ja toimintakyky, haavan paikka ja leikkauksen jälkeinen hoito vaikuttavat toipumisnopeuteen.

Leikkauksessa jäykistettyjen nikamavälien luutuminen vakaaksi rakenteeksi kestää noin kolme kuukautta. Tämän vuoksi selän taivutus- ja kiertoliikkeet ovat kiellettyjä kolmen kuukauden ajan luudutusleikkauksen jälkeen. Samoin kovempaa ponnistelua, nostamista ja yli 30 minuutin istumista on syytä välttää leikkausta seuraavien kolmen kuukauden ajan.

Tyypillisesti varsinainen harjoittelu aloitetaan kolmen kuukauden kuluttua leikkauksesta. Harjoittelu tulisi aloittaa rauhallisesti ja lisätä liikuntakertojen määrää ja kestoa vähitellen. Harjoittelu sisältää yleensä lihaskuntoa, liikehallintaa, liikkuvuutta ja kestävyyskuntoa kehittäviä harjoitteita ja se olisi hyvä aloittaa esimerkiksi fysioterapeutin ohjauksessa.

Ensisijaisesti tulee aina noudattaa leikkaavan lääkärin tai sairaalan fysioterapeutin antamia ohjeita. Kysele tarvittaessa lisätietoja oman kuntoutuksen etenemisestä tai sallittavista harjoituksista leikkauksen suorittaneen laitoksen asiantuntijoilta.

Kävellessä alaselkään tulee viiltävä kipu jolloin pitää jäädä paikalle seisomaan siksi aikaa kunnes menee ohi. Mistä tällainen voi Johtua?

Risti-suoliluu- eli SI-nivelen toimintahäiriö voi aiheuttaa kuvailemasi kaltaisia oireita. SI-nivelen toimintahäiriöstä johtuva ärsytystila voi tuntua alaselässä ja pakaran yläosassa viiltävänä kipuna. Kipu voi myös heijastua syvälle pakaraan, nivustaipeeseen ja reiteen. SI-nivelestä johtuva kipu voi tuntua vain toisella puolella tai olla molemminpuolista. Lisäksi SI-nivelen toimintahäiriö saattaa aiheuttaa oireita myös laajemmalle alueelle kehoon, kuten lapojen väliin lanneselän lihaskalvojärjestelmän kautta. SI-nivelen toimintahäiriö on kohtuullisen yleinen ja vaaraton vaiva, mutta oireet voivat olla kiusallisia ja muistuttaa jopa iskiasperäisiä oireita.

Jos kliinisesti todetaan SI-nivelen toimintahäiriö, se hoidetaan yleensä ensin manipuloimalla tai mobilisoimalla SI-niveltä. Manipulaation ja mobilisaation tavoitteena on palauttaa SI-nivelen normaali liike ja lantion neutraaliasento. Tämä lievittää oireita yleensä jo muutamassa päivässä, kun lihaskalvojärjestelmä palaa ns. normaalitilaan. Sen jälkeen aloitetaan lihasvoimaharjoittelu, jonka tavoitteena on parantaa lantion hallintaa ja vahvistaa pakaroiden, alaselän, vatsan ja lantionpohjan lihaksia. Lisäksi lantion ja pakaran seudun liikkuvuutta ylläpidetään venyttelemällä mm. pakara- ja lonkankoukistajalihaksia sekä rentouttamalla niitä hieronnan tai lihaskalvojen rullailun avulla. Säännöllisellä harjoittelulla pyritään ehkäisemään vaivan uusiutuminen.

Suosittelen sinua käymään esimerkiksi fysiatrin tai OMT-fysioterapeutin vastaanotolla. He voivat tutkia johtuvatko oireesi mahdollisesti SI-nivelen toimintahäiriöstä tai esimerkiksi jostakin muusta lihasepätasapainosta lantionseudulla.

86 vuotiaalla paha skolioosi ja 12 mm nikamasiirtymä. Voiko edelleen käydä kuntosalilla ja onko jotain liikkeitä, mitä ei saa tehdä ja mitkä ovat suositeltavia?

Nikamasiirtymä voi aiheuttaa selkäydinkanavan ahtautumista tai kyseisen nikamavälin hermojuurien puristumista, mistä voi olla seurauksena säteilyoireita molempiin tai toiseen alaraajaan. Myös alaselkäkipua voi esiintyä. Oireita voi provosoida pitkään seisominen tai käveleminen sekä selän taaksepäin taivuttaminen. Selän taakse taivutus useimmiten pahentaa oireita selvästi, sillä silloin selkäydinkanava ahtautuu. Oireet helpottuvat etukumara-asennossa joko istuen tai nojaten, koska tällöin selkäydinkanava väljenee. Tyypillisesti esimerkiksi kuntopyöräily sopii hyvin, sillä se tapahtuu etukumarassa asennossa ja aiheuttaa yleensä vähemmän kipua ja oireita. Myös lihaksia vahvistava voimistelu ja erityisesti lonkan alueen lihasten venyttely voi auttaa oireisiin. Jokainen tapaus on kuitenkin yksilöllinen ja siksi suosittelen sinua kääntymään hoitavan lääkärisi puoleen ja varmistamaan häneltä, onko sinun kohdallisia jotain erityistä mitä pitäisi ottaa harjoittelussa huomioon.

Kohta vuoden vaivannut oikean jalan pakara /ristiselkään /suoliluun kohtaan säteilevä kipu. Istuminen ja seisoskelu pahinta? Selän 4-5 väli leikattu ahtauman ym välilevyn takia v- 14. 

Oireet voivat johtua SI-nivelen eli risti-suoliluunivelen toimintahäiriöstä tai mahdollisesta välilevyperäisestä ärsytyksestä lannerangan yläosassa. Suosittelen sinua käymään lääkärissä tarkan syyn selvittämiseksi. Lisätietoa SI-nivelen toimintahäiriöstä löydät Selkäkanavalta.

Miksi käsi ja sormet puuttuvat? Käsinojallinen tuoli puuduttaa sormet ja öisin herään, kun käsi puutunut ja särkee.

Käsien puutuminen on yleinen oire, jonka tavallisimpia syitä ovat erilaiset käsiä hermottavien hermojen puristus- ja pinnetilat. Nämä aiheuttavat kämmenen ja sormien puutumista. Pinnetila voi sijaita ranteessa (rannekanavaoireyhtymä), kyynärnivelen seudussa, hartiassa tai kaularangassa. Puutuminen voi olla seurausta joko pitkäaikaisesta hermon kulkuradan ahtautumisesta tai lyhytaikaisesta puristuksesta vaikkapa nukkuessa. Selvästi harvinaisempaa on käsien puutuminen verenkierron häiriön vuoksi.

Rannekanavaoireyhtymälle on tyypillistä, että peukalo, etu- ja keskisormi sekä nimetön puutuvat, koska käden keskihermo on pinteessä. Oireet pahenevat yleensä öisin, ja käden ravistelu lievittää puutumisoireita. Kädessä voi olla myös särkyä, ja se saattaa tuntua kömpelöltä ja heikolta. Oireyhtymälle altistavia tekijöitä ovat ylipaino, raskaus ja tietyt sairaudet (diabetes, nivelreuma, kilpirauhasen vajaatoiminta ja munuaissairaudet). Lisäksi rannekanavaoireyhtymä voi tulla rannemurtuman jälkeen, ja myös tupakoinnin on havaittu lisäävän sen riskiä. Työhön liittyviä riskitekijöitä ovat samanlaisina toistuvat työliikkeet, tehtävät, joissa täytyy käyttää runsaasti käsivoimia, työasennot, joissa ranteen pitää olla taivutettuna sekä kylmä ja tärinä.

Kyynäralueen värttinä- tai kyynärhermon pinnetiloissa puutuminen rajoittuu usein joko peukaloon, etu- ja keskisormeen tai nimettömään ja pikkusormeen. Kaularankaperäiseen puutumiseen sen sijaan liittyy usein myös kipua niskassa, hartioissa tai kädessä.

Käsien ohimenevä puutuminen on yleensä harmiton, kyynärvarren puristuksesta tai hankalasta asennosta johtuva oire, joka ei hoidokseen tarvitse muuta kuin lihasten rentoutusta, asennon vaihtelua ja käsien ravistelua. Jos puutuminen kuitenkin kestää pitkään, häiritsee unta tai vaikeuttaa työ- tai harrastustoimintaa suosittelen sinua hakeutumaan lääkärin tutkimuksiin. Tutkimuksissa voidaan selvittää onko kyseessä hermopuristus ja paikantaa mahdollisen puristus- tai pinnetilan sijainti. Jos kyseessä on rannekanavaoireyhtymä voi myös ns. yölastan käytöstä olla apua. Lasta estää ranteen taipumisen nukkuessa ja vähentää näin puutumisoireita. Myös kortisoniruiske saattaa vähentää oireita, ainakin lyhytaikaisesti.

Minulla nikamavälilevyn rappeuma. Nyt kk sitten alkoi äkillisesti kipeytymään…hermokipu joka säteilee vas.jalkaan pohkeeseen saakka. Varp.välillä turrat. Kumartaminen kivulias. Mikä dg.?

Välilevyrappeuma eli diskusdegeneraatio on useimmiten normaaliin ikääntymiseen liittyvä ilmiö. Välilevyrappeuman luonnollinen kulku on hyvänlaatuinen, eikä siihen välttämättä liity oireita. Välilevyn sekä nikamarungon rakenteessa tapahtuu muutoksia rappeuman seurauksena. Välilevyrappeumassa nikamavälilevyn nestemäinen ydin menettää kimmoisuuttaan ja painuu helpommin kasaan. Nikamavälien korkeus madaltuu, osteofyyttejä eli ns. luupiikkejä voi ilmaantua nikamiin ja nikamien päätelevyjen muoto muuttuu. Lisäksi välilevyjen pullistumat voivat liittyä rappeumaan. Näiden muutosten seurauksena hermojuuri saattaa joutua puristukseen, mikä aiheuttaa tyypillisesti säteilyoireita alaraajaan. Kyseessä on siis tällöin ns. iskiasoire. Lisätietoa iskiaksesta ja sen hoidosta löydät Selkäkanavalta: iskias – oireet ja hoito sekä faktaa iskiaskivusta. Suosittelen sinua kuitenkin käymään lääkärissä oireiden tarkemman syyn varmistamiseksi. Lisäksi, jos kipu muuttuu sietämättömäksi tai sinulla ilmenee nilkan tai reiden lihasten heikkoutta, virtsaamisongelmia tai jos ulosteen pidätyskyky heikkenee hakeudu välittömästi lääkäriin.

Mikä kohta on jumissa tai mitä jumppaliikettä olisi hyvä tehdä, jotta takaraivon puutuminen oikealta puolelta loppuisi? Takaraivolle nousee ”puutumisaalto” monesti päivässä. Se kestää hetken. 

Takaraivohermon pinnetila voi aiheuttaa kuvailemiasi oireita ja hermo voi joutua pinteeseen heikkokuntoisten ja kireiden yläniskalihasten vuoksi. Itsehoidoksi sopivia niska-hartialihasten harjoitteita löydät Hoida itse niskaasi –oppaasta (kannattaa aloittaa harjoitteista sivuilta 10-11). Harjoitteiden tavoitteena on oppia löytämään niskan ja hartiaseudun lihasten paras mahdollinen ja oikea-aikainen toiminta – toisin sanoen hermottaa lihaksia oikeassa järjestyksessä. Tämä parantaa niskalihasten asento- ja liikehallintaa sekä niska-hartialihasten kestävyyttä ja näin vähentää oireilua ja vaivan uusiutumista. Harjoittelu olisi hyvä aloittaa kuntoutusalan ammattilaisen, kuten fysioterapeutin ohjauksessa, jotta liikkeet tulisi tehtyä oikein.

Purennan toimintahäiriöt ja hampaiden narskuttelu voivat myös aiheuttaa niska-hartialihasten kipuja, päänsärkyjä ja kasvo- ja korvakipuja. Hampaiden narskuttelu voi siis olla yksi syy kireisiin niska-hartiaseudun lihaksiin ja ylläpitää oireilua. Myös niskalihasten rentouttamisesta hieronnan tai esim. OMT-fysioterapeutin käsittelyn avulla voi olla apua. Lisäksi, jos oireilun syynä ovat purentaongelmat, hammaslääkärillä voi teettää yksilölliset hammaskiskot (ns. yökiskot), jotka tasoittavat purentaa ja vähentävät leukanivelen kuormitusta.

Minulla on ollut alaselkäkipua aina joko oikealla tai vasemmalla puolella yli kahden vuoden ajan ja kaikki mahdolliset hoitokeinot on käyty läpi (fyssarit, lääkärit, osteopaatti, akupunktio), eikä magneettikuvista ole löytynyt mitään (paitsi nestetilkka fasettinivelessä kivun kohdalla). Urheilen paljon kovalla tasolla. Pahentuu aina pitkään seistäessä/käveltäessä/koulussa istuessa. Ennen säteili jalkoihin ja jalat puutuivat, lähti pois fyssarikäyntien jälkeen, mutta paikallinen kipu jäi päälle. Epätoivo on iskenyt enkä tiedä mikä avuksi kun kukaan asiantuntijakaan ei apua asiaan löydä.

Ilmeisesti selkäkipusi syytä on tutkittu perusteellisesti monen eri asiantuntijan toimesta, eikä varsinaista syytä kipuoireelle ole löytynyt. Kuulostaakin siltä, että varsinainen alkuperäinen selkäkivun aiheuttanut kudosvaurio on jo parantunut, mutta kivunsäätelyjärjestelmän häiriön vuoksi kipu jatkuu. Pitkittyneeseen kipuun liittyykin aivojen toiminnallisia muutoksia. Aivotutkimukset kokeellisilla kipuärsykkeillä ovat osoittaneet, että pitkittynyttä kipua potevan henkilön aivot työstävät kipua poikkeavasti. Hermosto on ns. herkistynyt aistimaan kipua myös sellaisista ärsykkeistä, joiden ei normaalisti pitäisi aiheuttaa kipureaktiota. Lisäksi aivot saattavat ylireagoida kipuärsykkeisiin.

Kipuoireet eivät välttämättä täysin häviä, mutta aivojen kivunsäätelyjärjestelmässä tapahtuneisiin muutoksiin voidaan kuitenkin vaikuttaa tehokkaan kivunhallinnan avulla. Mielenvirkeyden vaaliminen ja tyydytystä antavat elämänsisällöt ovat keskeinen osa kivunhoitoa ja paranemista. Lisäksi rentoutumis- ja mindfulnessharjoittelun on todettu lievittävän kiputuntemuksia. Suosittelen tutustumaan esimerkiksi kipututkija ja lääkäri Helena Mirandan Ota kipu haltuun -kirjaan. Se sisältää paljon tietoa kroonisesta kivusta ja sen itsehoitokeinoista sekä siitä, miten oppia elämään kivun kanssa.

Mikä liikuntaharrastus olisi paras syvien lihasten vahvistamiseen, jos on alaselässä nivelrikko ja annulus-vauriota?

Voit aloittaa alaselkää tukevien syvien vatsa- ja selkälihasten sekä lantionpohjalihasten aktivointiharjoittelun esimerkiksi näiden kotiharjoitusohjeiden avulla. Kuntoutusalan ammattilainen, kuten fysioterapeutti, voi luoda sinulle myös yksilöllisen, juuri sinun tilanteeseesi sopivan harjoitusohjelman. Harjoittelu ammattilaisen ohjauksessa myös edesauttaa oppimista ja varmistaa, että harjoitteet tulee tehtyä oikein. Lisäksi ryhmämuotoinen kehonhallintaan keskittyvä harjoittelu, kuten pilates tai esim. erilaiset selkäjumpat voivat sopia. Tärkeää kuitenkin olisi, että myös ryhmätunnilla olisi mahdollisuus saada ammattilaisen ohjausta liikkeiden harjoittamisessa.

Minkälaisia hoitomuotoja on hermokivuissa? Mitä hoitomuotoja on isosarvennoisen limapussitulehdukseen?

Lääkityksellä on tärkeä osuus hermovauriokivun hoidossa, erityisesti sen alkuvaiheessa. Hermoperäisen kivun lääkehoito on erilainen verrattuna kudosvauriokipuun. Hermokivun lääkehoito on kohdistettu hermojen ärtyneisyyden ja herkistyneisyyden rauhoittamiseen. Hermovauriokivun lievittämisessä on tutkimusten perusteella todettu olevan apua mielialalääkkeistä (esimerkiksi amitriptyliini, duloksetiini ja venlafaksiini). Niitä käytetään myös masennuksen hoidossa, mutta usein suurempina annoksina. Myös epilepsiakipulääkkeistä kuten pregabaliini ja gabapentiini voi olla apua hermovauriokivun hoidossa.

Toisinaan hermojuurikivun hoidossa varsinkin sen äkillisessä vaiheessa käytetään hermojuuripuudutusta. Jos selkäkivussa on hermojuurikivun lisäksi mukana kudosvauriokipua, tulehduskipulääkkeestä voi olla lisäapua. Lääkityksestä vastaa aina hoitava lääkäri tapauskohtaisesti.

Lisäksi järkevästi annosteltu varhainen liikkuminen selän hermovauriokivussa lievittää selän jäykkyyttä ja kipua, ehkäisee kivulle herkistymistä ja auttaa nopeaa paluuta päivittäisiin toimiin. Liikunnan lisäksi muita lääkkeettömiä hoitoja, kuten ohjattua terapeuttista harjoittelua, kognitiivis-behavioraalista terapiaa ja erilaisia fysikaalisia hoitoja (kylmä- tai lämpöhoito, TNS) voidaan käyttää hermovauriokivun hoidossa.

Lonkan isosarvennoisen limapussin tulehduksen ensisijainen hoito on tauko liikunnasta ja muutos rasituksessa, joka on ongelman aiheuttanut. Lievissä tapauksissa tämä, paikallinen kylmähoito ja tulehduskipulääke 10–14 vrk:n kuurina suun kautta tai geelinä kipualueen iholla on riittävä. Kylmähoitoa käytetään 10–20 minuuttia kerrallaan ja 3–5 kertaa vuorokaudessa. Kylmäpakkausta ei aseteta suoraan iholle, vaan ihon ja pakkauksen väliin asetetaan esimerkiksi pyyhe.

Pahimman kivun helpotettua aloitetaan kevyesti lonkan alueen lihasten venyttely sekä lonkan pehmytkudosten (lihakset, lihaskalvot, jänteet) joustavuutta ja venyvyyttä lisäävä harjoittelu. Venyttelyn ja harjoitteet ohjaa yleensä fysioterapeutti.

Kovin kivuliaan limapussitulehduksen ja isosarvennoisen kipuoireyhtymän hoitoon voidaan käyttää myös paikallishoitona annettavaa kortisonipistosta. Pistos voidaan myös tarvittaessa uusia 3-4 viikon kuluttua ensimmäisestä injektiosta.

Lisää kysymyksiä ja vastauksia