Mediatiedote 12.10.2020
Kuvituskuva: Dollarphotoclub

Koronaviruspandemia on rajoittanut mahdollisuuksiamme liikkua. Selkäliiton kyselyyn vastanneista kuitenkin yli puolet (55 %) ilmoitti harrastaneensa liikuntaa vähintään yhtä paljon kuin ennen pandemiaa. Joka kolmas kertoi löytäneensä uusia tapoja harrastaa liikuntaa. Tänään 12. lokakuuta alkavaa selkäviikkoa vietetään teemalla ”Back on Track – Selkä taas liikkeelle”, jolla muistutetaan liikkumisen tärkeydestä selän hyvinvoinnille. Selkäoireet ovat yksi yleisimmistä syistä sairauspoissaoloihin.

Mies kävelee syksyisessä metsässä.Selkäliiton kyselyyn vastanneista 92 prosenttia oli kokenut selkä- tai niskakipuja viimeisen puolen vuoden aikana. Yli puolet vastaajista (58 %) koki selkä- tai niskakivun pysyneen ennallaan ja reilu kolmannes (36 %) koki selkä- tai niskakivun lisääntyneen korona-aikana. Viidennes (21 %) selkä- ja niskakipuisista oli jättänyt käymättä lääkärissä ja noin joka kolmas (31 %) heistä, joille oli määrätty fysioterapiaa selkä- tai niskakipuun, perui hoitokertoja koronapandemian takia.

Kyselyyn vastanneista 43 prosenttia kertoi liikunnan harrastamisen vähentyneen koronapandemian aikana, 20 prosenttia ilmoitti harrastaneensa liikuntaa enemmän ja 35 prosenttia harrasti liikuntaa kuten ennenkin. Liikunta olikin kyselyn mukaan käytetyin itsehoitokeino selkä- ja niskakivun lievittämiseen. Lisäksi 30 prosenttia vastaajista ilmoitti löytäneensä jonkin uuden tavan harrastaa liikuntaa koronapandemian aikana. Yleisimmät uudet liikkumismuodot olivat ulkoliikunta, nettijumppa ja kotijumppa.

Selkäliiton verkkokyselyyn koronapandemian vaikutuksista selkä- ja niskakipuun vastasi 15.–22.9.2020 yli 1 000 henkilöä. Suurin osa vastaajista oli iältään 46–79-vuotiaita ja naisia, ja noin puolet Etelä-Suomesta. Vastaajista 96 prosenttia on selkäyhdistysten jäseniä.

– Selkäoireiset ovat liikkuneet aktiivisesti myös korona-aikana, vaikka ohjatut liikuntaryhmät olivat tauolla ja monet liikuntapaikat kiinni. Kyselymme mukaan yli puolet liikkui vähintään yhtä paljon kuin ennen koronapandemiaakin ja moni oli löytänyt uusia tapoja liikkua, mikä on hienoa. Säännöllinen liikunta on keskeinen osa selkäkivun ennaltaehkäisyä ja hoitoa. Meidän jokaisen olisikin nyt hyvä huolehtia riittävästä arkiaktiivisuudesta ja liikunnasta. Jo pienikin määrä liikuntaa edistää selän toimintakykyä. Se voi olla kävelylenkki metsässä, taukojumppa, venyttely tai vaikka pihatöiden tekemistä, Selkäliiton toiminnanjohtaja Kirsi Töyrylä-Aapio kertoo.

Maksuttomia tapahtumia selkäyhdistyksissä ja verkkoluento selkäkivun itsehoidosta

Selkäviikolla 12.–18.10.2020 kannustetaan ihmisiä liikkeelle ja huolehtimaan selän hyvinvoinnista. Paikalliset selkäyhdistykset järjestävät kaikille avoimia ja maksuttomia tapahtumia, kuten yleisöluentoja, liikuntalajikokeiluja ja toiminnan esittelyä.

Tapahtumia järjestävät seuraavat selkäyhdistykset: Keski-Suomen Selkäyhdistys, Mikkelin Seudun Selkäyhdistys, Oulun Seudun Selkäyhdistys, Pohjois-Karjalan Selkäyhdistys, Porvoon Seudun Selkäyhdistys, Pääkaupunkiseudun Selkäyhdistykset, Satakunnan Selkäyhdistys, Selkäyhdistys SalpausSelät, Siika-Pyhä-Kalajokilaakson Selkäyhdistys, Tampereen Seudun Selkäyhdistys, Turun Seudun Selkäyhdistys, Vaasan Selkäyhdistys ja Vakka-Suomen Selkäyhdistys.

Lisäksi Selkäliitto järjestää kaikille avoimen verkkoluennon torstaina 15.10. klo 17. Luennon aiheena on ”Selkäkipu ja selkäkivun itsehoito”.

Tiedot tapahtumista löytyvät Selkäviikko-sivulta.

Faktoja selkäkivusta

  • Jopa 80 prosenttia suomalaisista kokee selkäkipuja elämänsä aikana. Suurin osa selkäkivusta on hyväennusteista ja paranee itsestään, mutta sillä on tapana uusiutua
  • Selkäoireet ovat yleisimpiä syitä sairauspoissaoloihin. Kela maksoi vuonna 2019 sairauspäivärahoja selkäsairauksien vuoksi yli 90 miljoonaa euroa.
  • Noin 18 000 ihmistä on sairauseläkkeellä selkävaivojen ja selkäsairauksien takia, jotka kustantavat yhteiskunnalle yli 251 miljoonaa euroa vuodessa.
  • Selkäkivuille altistavia tekijöitä ovat perimä, liikunnan vähäisyys, ylipaino, tupakointi ja psykososiaaliset tekijät (esim. stressi, masennus, heikentynyt työtyytyväisyys).

Tietoa selkä- ja niskakivusta ja niiden itsehoidosta sekä harjoitusohjeita selälle ja niskalle on saatavilla Selkäliiton Selkäkanava.fi-verkkopalvelussa.

Selkäviikkoa vietetään vuosittain lokakuussa viikolla, joka ajoittuu maailman selkäpäivän (16.10.) yhteyteen. Teemaviikolla tuodaan esiin selän terveyden ja hyvinvoinnin merkitystä sekä kannustetaan ihmisiä pitämään huolta selästään ja pysymään aktiivisina.

Lisätietoja medialle:
toiminnanjohtaja Kirsi Töyrylä-Aapio, puh. 040 730 2150, kirsi.toyryla(a)selkaliitto.fi

Selkäliitto on kansanterveys-, liikunta- ja vammaisjärjestö, jonka tavoitteena on ehkäistä selkäoireita ja -sairauksia. Liitto tarjoaa Käypä hoito -suositusten mukaista tietoa selän terveydestä, neuvontaa ja koulutusta. Selkäliittoon kuuluu 31 selkäyhdistystä, joissa on noin 8 500 henkilöjäsentä. Selkäyhdistykset järjestävät jäsenilleen eri puolella Suomea ohjattua liikuntaa, vertaistukea sekä luento- ja virkistystilaisuuksia. Tietoa selästä ja ohjeita selän itsehoitoon on saatavilla Selkäliiton verkkopalvelussa Selkäkanava.fi.

Facebook: Selkäliitto ja Selkäkanava 
Twitter: @Selkaliitto
Instagram: @selkakanava 
Youtube: Jumppakissa 

Selkäviikon kampanjatunnus, teksti back on track - selkä taas liikkeelle.