Selkäliitto toimii valtakunnallisesti, ja sillä on jäsenyhdistyksiä eri puolilla Suomea. Liiton tavoitteena on luoda selän terveyttä edistäviä tiedollisia ja toiminnallisia edellytyksiä jokaisen arkeen. Strategiakauden 2021–2023 teemana on Liikkuva selkä kantaa kauas! #liikkuvaselkä

Selkäliiton strategia 2021-2023

Liikuntaa harrastavia piirroshahmoja Suomen kartalla.

Arvot

Vastuullisuus – Välitämme tutkittua selkätietoa ja toimimme kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.
Yhdenvertaisuus – Huomioimme jokaisen tasa-arvoisesti asuinalueesta, iästä, sosioekonomisesta asemasta ja kulttuuritaustasta riippumatta.
Osallisuus – Kannustamme selän itsehoitoon sekä luomme erilaisia yhdessäolon muotoja asuinalueesta riippumatta.

Missio

Selkäliitto kannustaa jokaista omassa arjessaan edistämään selän hyvinvointia liikkuen ja muilla terveellisillä elämäntapavalinnoilla.

Visio

Jokainen edistää omaa selkäterveyttään liikkuen.

Toiminnan painopisteet:

Luotettavan selkätiedon välittäminen

 • Tuotamme selkäterveyttä edistäviä materiaaleja ja jaamme niitä monikanavaisesti helposti ymmärrettävässä ja visuaalisessa muodossa.
 • Kannustamme selän itsehoito-ohjeiden avulla ihmisiä selän hyvinvointia edistäviin elämäntapavalintoihin.
 • Vähennämme eriarvoisuutta jakamalla tietoa ja tukea niitä eniten tarvitseville.
 • Kehitämme yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa selkäterveyttä ja toimintakykyä edistävää aktiivista ja ennaltaehkäisevää toimintaa ja toimintaympäristöä.

Liikkeen, liikkumisen ja liikunnan lisääminen

 • Tuemme ihmisten selän terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunta toimintakeinona.
 • Korostamme liikkeen, liikkumisen ja liikunnan merkitystä selän toimintakyvyn parantamisessa ja ylläpitämisessä.
 • Edistämme ihmisten arkiaktiivisuutta toiminnallisten esimerkkien kautta.
 • Kehitämme ja jaamme tietoa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa liikunnan merkityksestä selän hyvinvoinnille.
 • Kehitämme selän terveyttä edistäviä liikuntamahdollisuuksia yhteistyössä selkäyhdistysten ja kuntien kanssa.
 • Vahvistamme selän terveyttä edistävän liikunnan asemaa päätöksenteossa.

Yhteistyön lisääminen ja toiminnan tunnetuksi tekeminen

 • Teemme tunnetuksi itsehoidon tärkeyttä selkäoireisille yhteistyössä kumppaneiden kanssa.
 • Lisäämme verkostoitumista sosiaali- ja terveydenhuollon sekä valtakunnallisten liikunnan edistämisohjelmien kanssa vahvistaaksemme yhteistyötä, jotta etenkin selkäoireiset löytävät selkäyhdistysten liikuntaryhmät itsehoidon tueksi.
 • Lisäämme yhteistyötä oppilaitosten kanssa, jotta liikkeen ja liikkumisen tärkeys selän terveyden edistämisessä huomioidaan jo nuoruudessa.
 • Teemme tunnetuksi Selkäliiton ja selkäyhdistysten toimintaa.