Syyskuisen koronakyselyn mukaan yli puolet selkä- ja niskakipuisista liikkui vähintään yhtä paljon kuin ennen koronapandemiaa, ja moni oli löytänyt uusia tapoja liikkua.

Koronakyselyyn vastanneista 92 prosenttia oli kokenut selkä- tai niskakipuja viimeisen puolen vuoden aikana. Yli puolet vastaajista (58 %) koki selkä- tai niskakivun pysyneen ennallaan, reilu kolmannes (36 %) koki selkä- tai niskakivun lisääntyneen ja kuusi prosenttia koki selkä- tai niskakivun vähentyneen koronapandemian aikana.

Vastaajista 65 prosenttia koki toimintakykynsä pysyneen ennallaan, 29 prosenttia koki sen heikentyneen ja kuusi prosenttia koki toimintakykynsä parantuneen koronapandemian aikana.

Viidennes (21 %) selkä- ja niskakipuisista oli jättänyt käymättä lääkärissä, ja noin joka kolmas (31 %) vastaajista, joille oli määrätty fysioterapiaa selkä- tai niskakipuun, perui hoitokertoja koronapandemian takia.

Kuvaaja: selkä-/niskakipu pandemian aikana.Kuvaaja: toimintakyky pandemian aikana.

Liikunta yleisin selkä- ja niskakivun itsehoitokeino

Kyselyyn vastanneista 43 prosenttia kertoi liikunnan harrastamisen vähentyneen pandemian aikana. Liikuntaa harrasti kuten ennenkin 35 prosenttia ja 20 prosenttia ilmoitti harrastaneensa liikuntaa jopa aiempaa enemmän.

Lisäksi 30 prosenttia vastaajista ilmoitti löytäneensä korona-aikana uusia tapoja harrastaa liikuntaa. Yleisimmät uudet liikkumismuodot olivat ulkoliikunta eri muodoissaan (esim. kävely, sauvakävely, juoksu, pyöräily) sekä nettijumppa ja kotijumppa.

Liikunta olikin kyselyn mukaan käytetyin itsehoitokeino selkä- ja niskakivun lievittämiseen. Muita keinoja selkä- ja niskakivun lievittämiseen olivat esimerkiksi selän lepoasennot, rentoutumisharjoitukset ja kylmä- tai lämpöhoito.

Kuvaaja: liikunnan harrastaminen pandemian aikana. Kuvaaja: uusi liikuntaharrastus pandemian aikana.

Selkäliiton verkkokyselyyn koronapandemian vaikutuksista selkä- ja niskakipuun vastasi 15.–22.9.2020 yli 1 000 henkilöä. Suurin osa vastaajista (91 %) oli iältään 46–79-vuotiaita ja naisia (85 %), ja noin puolet vastaajista (51 %) oli Etelä-Suomesta. Vastaajista 96 % on selkäyhdistysten jäseniä. 

Lue myös