Me Selkäliitossa haluamme ehkäistä selkäoireita sekä parantaa selkäsairaiden hoitoa, kuntoutusta ja elämänlaatua.

Vuoden aikana olemme muun muassa:

  • tukeneet paikallisia selkäyhdistyksiä: järjestäneet yhteisiä tilaisuuksia ja koulutuksia, julkaisseet sisäisiä tiedotteita sekä antaneet henkilökohtaista neuvontaa.
  • pitäneet selän terveyttä edistäviä luentoja.
  • antaneet maksutonta selkäneuvontaa monin eri tavoin: puhelimitse, sähköpostitse, sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuillamme.
  • tavoittaneet kuukausittain yli 90 000 kävijää verkkosivuillamme, sosiaalisen median kanavissa meillä on yli 40 000 seuraajaa.
  • kampanjoineet selän hyvinvoinnin puolesta Selkäviikolla.
  • julkaisseet neljä Hyvä Selkä -lehteä.

Tee lahjoitus

Jos haluat tukea työtämme ja mahdollisuuksiamme edistää selkäterveyttä ja antaa neuvontaa selkäoireisille myös tulevaisuudessa, tee lahjoitus.

Lahjoita haluamasi summa keräystilillemme:

FI26 8146 9710 1372 08
viitenumero: 12700

Lahjoitusvarat käytetään materiaalin, neuvonnan ja ohjauksen tuottamiseen selkä- ja niskaoireisille sekä yhdistystoiminnan kehittämiseen koulutuksin.

Voit halutessasi tehdä myös testamentti- tai merkkipäivälahjoituksen.

Toimintaamme voi tukea myös liittymällä jäseneksi tai kannatusjäseneksi.

Lämmin kiitos tuestasi!

Rahankeräyslupa
Keräysluvan saaja: Selkäliitto ry
Keräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus Arpajaishallinto
Keräyslupa: RA/2021/1504
Myöntämisajankohta: 09.11.2021
Toimeenpanoalue: koko Suomi, Ahvenanmaata lukuun ottamatta
Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Varat käytetään selkä- ja niskaoireiden itsehoitomateriaalin tuottamiseen, selkä- ja niskaoireiden sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien neuvonnan ja ohjauksen järjestämiseen sekä selkäyhdistystoiminnan kehittämiseen koulutuksilla.