Vertaistukikoulutuksen peruskurssi on tarkoitettu kaikille selkäyhdistysten jäsenille,

  • joilla on omakohtaista kokemusta selkäongelmasta ja siitä selviytymisestä/siihen sopeutumisesta
  • joilla ei ole viimeisen vuoden aikana ollut omassa elämässä mitään kriisiä. Tällaisilla kriiseillä tarkoitetaan terveyteen tai muihin elämän osa-alueisiin liittyviä kriisejä, kuten sairastumista tai avioeroa.
  • jotka ovat kiinnostuneita vertaistukihenkilötoiminnasta omassa selkäyhdistyksessään

Peruskurssin tavoitteena on antaa perustiedot vertaistukihenkilönä toimimisesta, Selkäliiton eettisistä periaatteista, liiton ja toimijan oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista. Lisäksi pohditaan ja tunnistetaan vertaistukitoiminnan motiiveja. Päivän tavoitteena on myös tarjota välineitä käytännön toimintaan arjen vuorovaikutustilanteissa. Peruskoulutus on yksipäiväinen.

Koulutukseen voi osallistua enintään 12 henkilöä ja koulutuksen järjestämisen edellytyksenä on vähintään 7 osallistujaa. Tasapuolisuuden vuoksi koulutukseen valitaan yllä olevat kriteerit huomioiden enintään 3 henkilöä/yhdistys ja valinta tehdään ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos paikkoja jää vapaaksi, voi yksittäisestä yhdistyksestä osallistua koulutukseen myös useampi henkilö. Liitto tiedottaa paikallisyhdistyksiä koulutukseen ilmoittautuneista paikallisyhdistysten jäsenistä.