Pilates vahvistaa keskivartalon lihaksiaTutkimusten mukaan alaselkäkivusta kärsivillä keskivartalon hallinta on heikentynyt puutteellisen liikehallinnan vuoksi. Hallinnalla tarkoitetaan, että liikkeen aikana keho toimii parhaalla mahdollisella tavalla. On myös todettu, että selkäkipu voi hidastaa syvien selkä- ja vatsalihasten aktivoitumista ja muuttaa lihasten toimintaa. Muuttuneen lihastoiminnan takia selkäkipuisilla voi olla vaikeaa säilyttää selän niin sanottu neutraaliasento, eli ei liian pyöristyneenä eikä liian notkolla.

Pilateksessa keskitytään keskivartalon lihasten aktivoimiseen

Pilates on saksalaisen Joseph Pilateksen (1883-1967) kehittämä kehonhallintamenetelmä, jonka tavoitteena on parantaa ryhtiä ja vähentää niveliin kohdistuvaa kuormitusta. Pilateksessa keskitytään keskivartalon lihasten aktivoimiseen ja liikkeet tehdään usein hengityksen tahdissa. Hengityksellä vaikutetaan vatsaontelon paineeseen ja sitä kautta lanneselän asennon hallintaan. Pilateksessa hyödynnetään palleahengitystä.
Pilatesliikkeiden avulla pyritään oppimaan kehon oikeaoppisia liikeratoja ja täten kuormittamaan kehoa sekä tuki- ja liikuntaelimistöä tasapuolisesti. Pilateksessa opitaan aktivoimaan vartalon syviä tukilihaksia kuten poikittainen vatsalihas ja rentouttamaan usein yliaktiivisia pinnallisia lihaksia. Syvien lihasten harjoittelussa on tärkeää oppia aktivoimaan syvät tukilihakset ensin erikseen, sitten samanaikaisesti yhdistettynä ja lopuksi vielä yhdistettynä aktiiviseen liikkeeseen.
Selkäkipuisten on hyvä oppia hallitsemaan kehoa erilaisissa asennoissa ja toiminnallisissa tehtävissä kuten arkiaskareissa tai työtehtävissä. Pilateksessa liikkeet toteutetaan sulavalla virtauksella (flow) ilman katkoksia ja liikkeiden siirtymävaiheissa harjoitellaan samalla vartalon hallintaa.
Pilates -harjoittelu kehittää: 
  • Voimaa
  • Kestävyyttä
  • Liikkuvuutta
  • Kehonhallintaa
  • Kehontietoisuutta

Pilates ja alaselkäkipu

Pilateksen vaikutusta selkäkipuun ja selän terveyteen on tutkittu lyhyellä aikavälillä. Pilatesharjoittelu ilmeisesti vähentää kipua kroonisilla alaselkäkipupotilailla, mutta sen ei ole todettu olevan muita liikuntamuotoja tehokkaampi. Pilates on kuitenkin tehokkaampaa vähentämään alaselkäkipua kuin yleislääkärin hoito tai ohjaus. Pitkäaikaisia vaikutuksia ei ole tutkittu.
Pilateksessa korostuu keskivartalon hallinnan, -lihasvoiman ja kehon liikkuvuuden harjoittelu. Käytännön kokemukset ovat usein positiivisia ja monet selkäkipuiset kokevat hyötyvänsä pilatesharjoittelusta. Pilates auttaa sekä kuntoilijoita että urheilijoita.

Pilates vahvistaa keskivartalon lihaksia

Kokeile pilatesliikkeitä

Pilatespallojumppa 
Pilatesrullajumppa

Lisätietoa selkäkivusta ja selän hoidosta