Työfysioterapeutit ovat työterveyshuollon asiantuntijoita, joilla on fysioterapeutin pätevyys ja sosiaali- ja terveysministeriön määrittelemä työterveyshuollon pätevöitymiskoulutus. Työfysioterapeutteja työskentelee ympäri Suomea: yrityksissä, kunta- ja julkisen sektorin palveluksessa, yksityisellä sektorilla sekä yrittäjinä. Työfysioterapeuttien asiantuntemukseen kuuluvat fyysinen kuormittuminen työssä, kuormittumisen arviointi sekä työn ja työympäristön kehittäminen ergonomian kannalta. Työ painottuu terveyden edistämiseen ja työhön liittyvien sairauksien ennaltaehkäisyyn. 
 
Yksilötasolla työfysioterapeutti tutkii ja arvioi työntekijän toimintakykyä ja työssä kuormittumista sekä opastaa valitsemaan sopivia työasentoja, työliikkeitä ja työtapoja. Hän myös ohjaa työntekijöitä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä sekä siinä, miten työskentelystä saadaan sujuvaa. Toiminnan tavoitteena on hyvinvoiva työntekijä. 
 
Työyhteisötasolla työfysioterapeutin tehtävä on suunnitella työkykyä ylläpitävää toimintaa ja osallistua sen toteuttamiseen yhteistyössä työyhteisön kanssa. Hän myös osallistuu työn ja työyhteisön kehittämishankkeisiin sekä suunnittelee ja toteuttaa ryhmätoimintoja. Toiminnan tavoitteena on toimiva työyhteisö. 
Työfysioterapeutti toimii ergonomian asiantuntijana työympäristön hyvinvoinnin tukemiseksi mm. tekemällä mukauttamisratkaisuja työpaikalla niitä tarvitseville, esimerkiksi osatyökykyisille. Hän on mukana uusien työtilojen ja – välineiden suunnittelussa sekä työympäristön arvioimisessa ja toimivien ratkaisujen kehittämisessä yhteistyössä työntekijöiden kanssa.