Millaiset asiat sinua askarruttavat selän ja niskan hoidossa? Tohtori Vahvaselkä vastaa kysymyslomakkeella lähetettyihin kysymyksiin säännöllisin väliajoin ja kysymykset vastauksineen ovat aina Selkäkanavan seuraajien luettavissa tällä sivulla.

Huom! Annettujen ohjeiden ja vinkkien osalta huomioi myös omaan terveydentilaasi liittyvät rajoituksesi. Lääkehoitoon liittyvissä asioissa suosittelemme aina kääntymään oman lääkärisi puoleen.

Kysymykset ja vastaukset 5/2020

10 vuotta sitten tapahtui alaselässä yhden välilevyn sisäinen repeämä. Mri kuvassa ei todettu silloin eikä 5 vuotta sitten uudessa kuvassa hermopuristusta. Silti oireena edelleen herkästi ja päivittäin tuleva kantapäiden pistely. Ja välillä myös vasemman jalan pikkuvarpaan puutuminen. Oireet olivat alkuvuosina vasemmalle painottuvaa. Huonossa asennossa istuminen on yksi, mikä lisää pistelyä. Välillä saan oireita vähennettyä selän lepo asennolla. Voiko kyse olla edelleen välilevy ongelmasta vai voiko oireet tulla jostakin muusta? Ja voiko tilanteeseen saada jollakin keinoin pidempiaikaista apua? Voiko pistely aiheuttaa pysyvää haittaa hermostolle? Kipulääkkeitä ei ole käytössä.

Oireilu voi johtua tiettyjen liikkeiden tai asentojen aiheuttamasta hermojuurien hetkellisestä puristuksesta tai ärsytyksestä. Tyypillisesti nikamaväli, jonka välilevy on pullistunut tai revennyt madaltuu. Tällöin kyseisen välin hermojuuriaukot saattavat ahtautua joissakin asennoissa tai liikkeissä niin, että ne ärsyttävät niissä kulkevia hermojuuria hetkellisesti. Tämä voisi selittää tiettyjen asentojen aiheuttaman oireilun. Jos oireilu on ohimenevää ja esimerkiksi tietyt asennot helpottavat sitä, se ei ole haitallista.

Hei. Minua vaivaa alaselän L4-nikaman jäykkyys/pullistuma. Kävin tästä vaivasta yksityisellä fysiolla, ja sain toiminta ohjeet ja hoitoa tarkkaillaan. Olen aloittanut syvävenyttelyn alkuvuodesta osana elämää ensimmäisen kerran nyt aikuisena, sekä innostunut liikunnasta. Harrastukseni kuitenkin on erittäin istuma painotteisia kuten työni vaatturina. Kipu on aamulla pahimmillaan, ja hetkittäin jalka tuntuu todella voimattomalta ja kankealta pienenkin istumisen jälkeen. Takareisilihaksen ala- ja keskiosan alueen kolotuksen lisäksi, myös tunnen polttavaa särkyä välillä polvitaipeen ulkosyrjässä, jänteen alueella. Minua pelottaa selkäni tilanne, ja kipu joka säteilee jalkaan ja reisilihakseen, mutta toivon että pystyn tulevana isänä hoitamaan vaaviamme ja leikkimään hänen kanssaan ilman huolta. Siispä, kuinka kauan tälläinen oire kestää tyypillisesti omistautuneella jumppaajalla/kuntouttajalla? Ja minkälaista park-ouria tässä uskaltaa haaveilla vielä harrastavansa tulevaisuudessa. 

Oireesi kuulostaa tyypilliseltä kyseisen nikamavälin pullistuman aiheuttamalta iskiashermon puristus- tai ärsytystilalta. Valtaosalla välilevyn pullistuman aiheuttama iskiasoireilu helpottaa noin kolmen kuukauden kuluessa. Akuutissa iskiaskivussa istuminen ja vuodelepo tavallisesti pahentavat oireita, minkä vuoksi suosituksena onkin pyrkiä jatkamaan päivittäisiä toimia ja pysymään liikkeellä kivusta huolimatta. Pitkäkestoista istumista olisi hyvä välttää ja tauottaa istumista liikuskelemalla säännöllisesti. Kevyt liike ja liikkuminen, kuten kävely edistää iskiaksesta toipumista. Akuutissa vaiheessa rasitusta olisi myös hyvä jaksottaa eli jakaa pienempiin eriin niin, että rasitus- ja lepojaksot vuorottelevat. Aktiivisuutta kannattaa myös lisätä pikkuhiljaa. Näin voit ehkäistä selän väsymistä ja kivun yltymistä.

Selän lepoasennoista voi olla apua kivun lievitykseen ja selän rentouttamiseen. Selän tukiliivi voi helpottaa alkuun liikkumista. Lisäksi kylmä- tai lämpöhoidosta voi myös olla hetkellistä apua kipuun ja lihasjännitykseen.

Millä saada spondylolyysistä ja spondylolisteesistä johtuvat kivut kuriin ja puutumisoireet alaraajoissa pysymään pois?

Spondylolisteesi eli nikamasiirtymä syntyy tyypillisimmin nikamakaaren höltymän (spondylolyysi) tai välilevyrappeuman seurauksena. Spondylolisteesissä nikama siirtyy eteenpäin suhteessa alempaan nikamaan tai ristiluuhun. Nikamasiirtymässä keskeinen selkäydinkanava säilyy yleensä väljänä mutta siirtymävälissä hermojuurikanavat saattavat ahtautua ja aiheuttaa säteilyoireita alaraajoihin. Koska oireilu johtuu rakenteellisen muutoksen aiheuttamasta hermojuurikanavien ahtaumasta, ei oireilua saa täysin pois ilman leikkaushoitoa. Kahden vuoden seurannassa aikuisen spondylolyyttisen nikamansiirtymän kirurginen hoito (posterolateraalinen luudutusleikkaus) parantaa toimintakykyä ja lievittää kipua tehokkaammin kuin liike- ja liikuntaohjelma. Pidemmällä aikavälillä ero ei enää ole merkitsevä. Leikkaushoito voi siis lievittää kipua ja parantaa toimintakykyä lyhytaikaisesti, mutta pidemmällä aikavälillä eroa leikattujen ja tavanomaista hoitoa saaneiden oirekuvassa ei varsinaisesti ole.

Leikkaushoidon tarpeen, siitä saatavan mahdollisen hyödyn ja siihen liittyvät riskit arvioi aina erikoislääkäri, kuten neurokirurgi. Tärkeintä selän ja muun toimintakyvyn säilyttämiseksi on liikkua säännöllisesti ja monipuolisesti sellaisilla tavoilla, jotka tuntuvat sopivan itselle parhaiten. Hyvä keskivartalon ja alaraajojen lihaskunto edistää selän toimintakykyä. Lisäksi on tärkeä hyväksyä, että oireilu ei välttämättä poistu täysin koskaan, mutta kivun kanssa voi sopeutua elämään.

Urheilulääkäri Risto Elovainio diagnosoi minulla 12-vuotiaana (1973) spondylolisteesin tai nikamansiirtymän, syntymävika. Notkoselkä. Kipukynnykseni on korkea sillä kipu tuntuu varpaassa asti, kylmä jumittaa selän, samoin jos nukun huonosti en saa sukkia jalkaan. 2013 loukkasin selkäni, ilmeisesti SI-nivel repesi, eli nyt olen tuplaselkävikainen. En päässyt lääkäriin sillä minulla ei ollut varaa yksityiseen eikä kuulemma minulla ollut enää ”omalääkäriä” Jyväskylässä. Minut laitettiin kerraksi jonnekin tädille joka vain hoki että pitää nousta sängystä vasemmalta puolelta – missä on seinä vastassa makuusopessani. En pysty seisomatöihin enkä voi myöskään istua pitkästi ilman että joudun jaloittelemaan. Nyt minulla on pieni yhden hengen yritys joka on kärsinyt koronan vaikutuksista niin etten tule toimeen ilman KELA-tukea. Olen 59-vuotias, ylipainoinen nainen. Kesällä pelaan golfia, pehmeä alusta on hyvä kävellä. Talvella en uskalla juurikaan liikkua ulkona sillä jos liukastun ja selkä taipuu taaksepäin, joudun sänkyyn makuulle useiksi päiviksi. Tonninen kipupilleri ei auta kuin tunnin, pari. Mitkä ovat mahdollisuuteni päästä sairaseläkkeelle?

Työkyvyttömyyseläkkeen voi saada, jos työkyky on alentunut sairauden tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajaksi. Toisin sanoen työkyvyttömyyseläkettä voi saada yleensä vasta sitten, kun on saanut ensin sairauspäivärahaa noin vuoden ajan. Ammatillinen kuntoutus on kuitenkin ensisijainen vaihtoehto ennen työkyvyttömyyseläkettä. Kela tai työeläkelaitoksesi selvittää, olisiko kuntoutuksesta sinulle apua. Voit myös itse hakea kuntoutusta tai kääntyä työterveyshuollon puoleen.

Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke. Sen aikana tai jo sitä ennen Kela ja työeläkelaitoksesi selvittävät mahdollisuutesi kuntoutua työelämään tai vaihtaa ammattia ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen avulla. Ne ohjaavat sinut tarvittaessa myös muuhun kuntoutukseen. Kelan maksama kuntoutustuki alkaa yleensä noin vuoden kuluttua, jos työkyvyttömyys pitkittyy.

Jos työkykysi ei kuitenkaan hoidon tai kuntoutuksen aikana palaudu tai parane, sinulla voi olla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen. Jos selviydyt osa-aikatyöstä tai kevyemmistä tehtävistä, voit hakea osatyökyvyttömyyseläkettä työeläkelaitokselta. Osatyökyvyttömyyseläke ei kuulu Kelan maksamiin eläkkeisiin.

Lisätietoja työkyvyttömyyseläkkeestä ja kuntoutumistuesta voit lukea Kelan sivuilta sekä työeläke.fi sivustolta. Lisäksi ohjeet kuntoutumistuen ja työkyvyttömyyseläkkeen hakemiseen löydät täältä.

Minulla on todettu n. 10 vuotta sitten 5 selkänikaman yhteen luutumista, myös niskanikamat ovat rustottuneet. Mikä hoitomuoto voisi auttaa, ettei liikuntakyky mene? Millainen liikunta auttaisi pitämään selkää ja mieltä paremmassa kunnossa. Nyt olen kävellyt päivittäin koiran kanssa. Millainen patja olisi paras hyvää nukkuma asentoa ajatellen. Minulla on myös uniapnea ja siihen laite.

Keskeistä on liikkua säännöllisesti, jotta liikunnan positiiviset fyysiset ja psyykkiset vaikutukset säilyvät. Lisäksi olisi hyvä, että liikunta on sellaista minkä koet myös itse mieluisaksi ja mieltäsi virkistäväksi. Tällöin liikunta yleensä myös jää pysyväksi osaksi arkea.

Selkäsi kannalta olisi hyvä, että liikkuisit myös monipuolisesti, eli liikunta sisältäisi kestävyysharjoittelua (kuten kävely), lihaskuntoa vahvistavia harjoitteita sekä liikkuvuutta ylläpitäviä harjoitteita, kuten kotijumppa ja venyttely. Selän kannalta monipuolinen liike ja säännöllinen liikunta on tärkeää. Säännöllinen liikunta vahvistaa myös kehon omia kivunsäätelyjärjestelmiä, jolloin toimintakyky paranee ja selkäkipu vähenee.

Selkäkipuisille ei ole olemassa jotain tietynlaista patjaa, joka takaisi hyvän nukkuma-asennon. Ihmisten kehon mittasuhteet vaihtelevat ja ne vaikuttavat olennaisesti myös patjalta vaadittaviin ominaisuuksiin. Tämän vuoksi yksilölliset tekijät vaikuttavat eniten patjan ja sängyn valinnassa. Myös omat mieltymykset vaikuttavat siihen, minkälainen patja tuntuu hyvältä. Yleisesti voidaan sanoa, että hyvä patja tukee nukkujan vartalon muotoja sekä selin- että kylkimakuulla: Patja antaa periksi lantion ja olkapään alueelta, mutta tukee kuitenkin vyötärön alueelta kyljellään nukkuessa, jolloin selkä saa hyvän tuen. Lisää vinkkejä, joita kannattaa huomioida uutta sänkyä ja patjaa ostaessa voit lukea Selkäkanavalta.

Pakaraan vetää ja lonkkaan

Kyseessä voi olla lihaskireyksistä johtuva oireilu tai oireilu voi johtua SI-nivelen kiputilasta. SI-nivelen kiputila voi tuntua alaselässä ja pakaran yläosassa viiltävänä kipuna. Kipu voi myös heijastua syvälle pakaraan, nivustaipeeseen ja reiteen. SI-nivelestä johtuva kipu voi tuntua vain toisella puolella tai olla molemminpuolista.

Lihasvoimaharjoittelulla on suotuisia vaikutuksia lihasepätasapainoon, jonka vuoksi harjoittelua käytetään myös osana SI-nivelen kiputilojen hoitoa. Lihasvoimaharjoitusten tavoitteena on parantaa lantion hallintaa ja vahvistaa lantion, pakaroiden ja alaselän tukilihaksia. Myös lantion seudun lihasten venyttely– ja liikkuvuusharjoittelusta voi olla apua. Kivunlievityksenä voi käyttää kipulääkkeitä. Myös mobilisoinnista tai manipulaatiosta eli nikamakäsittelystä voi olla apua SI-nivelen kiputilojen hoidossa. Manipulaatio ei kuitenkaan muuta nivelen asentoa kuten usein luullaan.

Jos oireilu on kovaa ja häiritsevää suosittelen sinua käymään fysiatrian erikoislääkärin vastaanotolla tarkemman syyn selvittämiseksi.

Lisää kysymyksiä ja vastauksia