Back to Move! -hanketulokset

Back to Move! -hanke toimi Selkäliitossa vuosina 2019-2021. Hanketta tuki opetus- ja kulttuuriministeriö ja se toimi osana Liikkuva opiskelu -ohjelmaa. Tutustu, miten hankkeessa edistettiin nuorten selän ja niskan hyvinvointia toisen asteen oppilaitoksissa. Back to Move!

Back to Move!

Lukiolaiset ja ammattioppilaitosten opiskelijat istuvat pitkiä aikoja päivittäin, ja yli viidennes nuorista on kertonut kokeneensa toimintakykyä haittaavia selän ja niskan alueen kipuja.

Nuorena koettuun selän ja niskan kipuun on hyvä puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Back to move! -hanke tavoittaa nuoret suoraan oppilaitosten kautta. Kun oppilaitoksissa edistetään tauottamista ja liikettä lisäävää kulttuuria, voidaan vaikuttaa sekä nuorten opiskeluhyvinvointiin nyt että tulevaisuuden työkykyyn!

Hankkeen alkuvaiheessa oppilaitoksista kerättiin tietoa sekä opiskelijoiden että opettajien käsityksistä selän terveyteen liittyvistä tekijöistä. Myös opiskeluhuollon henkilöstöltä kysyttiin käsityksiä mahdollisuuksista edistää opiskelijoiden selän ja niskan hyvinvointia. Saadun tiedon pohjalta oppilaitoksille on suunniteltu koulutuksia, joissa opiskelijoiden, opettajien ja opiskeluhuollon henkilöstön todelliset tarpeet selän hyvinvoinnin varmistamiseksi tulevat huomioiduiksi.

Opettajien koulutuksissa tarjotaan työkaluja oppituntien tauottamiseen, työskentelyasentojen huomioimiseen ja palauttavan liikkeen lisäämiseen oppitunneilla. Opiskeluhuollon henkilöstön koulutuksissa tarkastellaan selkä- ja niskakivun taustatekijöitä ja itsehoidon ohjausta. Ja opiskelijoiden interaktiivissa työpajoissa opiskelijat pääsevät toiminnallisesti pohtimaan oman selän ja niskan hyvinvointia osana arkea.

Back to Move! -hanke toimi vuosina 2019-2021 osana Liikkuva opiskelu -ohjelmaa, joka on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankkeista.
 

Liikkuva selkä kantaa kauas

Pienetkin liikkeet, tauot ja asentojen vaihtelut lisäävät kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tuovat vireyttä opiskelu- tai työpäivän lomaan. Lisää vinkkejä tauotukseen videolla. Katso ja jaa!
Seuraa myös Back to Move! Instagram-tiliä!

Tue Selkäliiton toimintaa. Lue lisää