Back to Move! -verkko-oppimisympäristöstä löytyvät koulutustallenteet sekä monipuolisesti opiskelijoiden selän ja niskan hyvinvointia edistävät koulutusmateriaalit, esim.

  • Asiantuntija-artikkelit
  • Faktakortit
  • Taukojumppalinkit
  • Painotuotteet

Materiaalien avulla opettajat saavat konkreettisia välineitä päivän aikana tehtävään tauotukseen, liikkeen ja asentojen vaihteluun oppilaitosympäristössä ja etätyöskentelyssä.

Back to Move! -verkko-oppimisympäristö

Opettajien verkkokoulutus koostuu kolmesta eri osiosta: 1. Nuori selkä ja niska, 2. Opiskeluympäristö- ja kyky sekä 3. Asenteet ja motivaatio. Koulutusalustana käytämme itsLearning-alustaa. Koulutus järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.

Kenelle?

Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti toisen asteen opettajat. Voit ilmoittautua Back to Move! -verkkoympäristöön tästä. Huom! Ilmoittautuminen verkkokoulutuksiin on kesätauolla 29.6.–31.7.2022.

Mikäli oppilaitoksesi on kiinnostunut lähi- tai verkkokoulutuksesta, ota yhteyttä selkaliitto@selkaliitto.fi.

Hankkeessa koulutetaan myös opiskeluhuollon henkilöstöä ja tarjotaan opiskelijoille digitaalisia työpajoja.

Selkäliitto käyttää verkkokoulutuksissaan Opintokeskus Siviksen hallinnoimaa itsLearning-verkko-oppimisympäristöä.

Tutustu myös: