Back to Move! -verkko-oppimisympäristöstä löytyvät koulutustallenteet sekä monipuolisesti opiskelijoiden selän ja niskan hyvinvointia edistävät koulutusmateriaalit, esim.

  • Asiantuntija-artikkelit
  • Faktakortit
  • Taukojumppalinkit
  • Painotuotteet
  • Interaktiiviset pelit

Materiaalien avulla opettajat saavat konkreettisia välineitä päivän aikana tehtävään tauotukseen, liikkeen ja asentojen vaihteluun oppilaitosympäristössä ja etätyöskentelyssä.

Mikä Back to Move! -verkko-oppimisympäristö?

Verkko-oppimisympäristöön on koottu kohderyhmän huomioivaa ja tutkittuun tietoon perustuvaa materiaalia. Näin helpotetaan opettajia löytämään ja soveltamaan opiskelijoiden selän ja niskan hyvinvointia edistävää tietoa ja materiaalia oppilaitosympäristössä. Myös jo hyviksi havaitut käytänteet ja materiaalit on näin mahdollista saada helposti saavutettaviksi. Materiaalin pohjalta tai verkko-oppimisympäristöä hyödyntäen voi hyvin suunnitella myös oppitunteja.

Verkko-oppimisympäristöllä on monia hyötyjä. Se mahdollistaa moniammatillisen, oppivan yhteisön vuorovaikutusprosessin selän ja niskan hyvinvoinnin asiantuntijoiden ja toisen asteen opettajien välille.

Kenelle?

Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti toisen asteen opettajat. Voit ilmoittautua Back to Move! -verkkoympäristöön tästä. Mikäli oppilaitos on kiinnostunut lähikoulutuksista tai webinaarimuotoisesta koulutuksesta, sovitaan niiden pitämisestä oppilaitoskohtaisesti. Ota yhteyttä selkaliitto@selkaliitto.fi.

Hankkeessa koulutetaan myös opiskeluhuollon henkilöstöä ja tarjotaan opiskelijoille digitaalisia työpajoja.

Selkäliitto käyttää verkkokoulutuksissaan Opintokeskus Siviksen hallinnoimaa itsLearning-verkko-oppimisympäristöä.

Tutustu myös: