Selkäliiton Back to Move! -hankkeessa järjestetään lähikoulutuksia ja webinaareja Liikkuva opiskelu -ohjelman oppilaitoksille. Koulutusten tarkoituksena on kouluttaa toisen asteen opettajia, opiskeluhuoltoa ja opiskelijoita liittyen nuorten selän ja niskan terveyden edistämiseen oppilaitosympäristössä. Koulutuksilla halutaan motivoida oppilaitoksia huomioimaan nuorten selän ja niskan terveys osana opiskelukulttuuria.  

Koulutuksissa käsitellään seuraavia asioita:

Selän ja niskan …

  • rakenne ja toiminnallisuus
  • hyvinvointiin vaikuttavat taustatekijät
  • hyvinvoinnin yhteys opiskelukykyyn
  • hyvinvoinnin edistäminen opiskeluympäristössä

Katso tarkempi esittely ja koulutuskalenteri Back to Move! -koulutuksista.