Opiskelijoiden työpajojen tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden tietoa selän ja niskan hyvinvoinnin edistämisestä. Työpajoissa tutustutaan esimerkiksi

  • miten oma selkä ja niska liikkuvat
  • selän ja niskan hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä
  • tauotuksen ja asennon vaihtelun merkitystä arjessa

Työpajan interaktiivisena alustana toimii Discord.

Discordissa #nuoriselkä-kanavalla voit myös kysyä asiantuntijalta neuvoa selän ja niskan kipuun ja muihin selän ja niskan hyvinvointiin liittyviin asioihin.

Kenelle?

Työpaja on suunnattu ensisijaisesti toisen asteen opiskelijoille ja erilaisille nuorisotoimijoille. Hankkeessa koulutetaan myös opettajia ja opiskeluhuollon henkilöstöä.

Back to Move! -työpajoja voidaan järjestää myös lähi- tai verkkokoulutuksena oppilaitoksissa. Kysy lisää: selkaliitto@selkaliitto.fi