Selkäliitto järjestää jäsenyhdistystensä hallitusten jäsenille ja muille aktiiveille koulutusta mm. järjestötoiminnan perusteista sekä kouluttaa liikuntavastaavia ja vertaistukihenkilöitä. Lisätietoja koulutuksista: selkaliitto(a)selkaliitto.fi.

Koulutukset syksy 2021:

Peruttu! Miten toteuttaa vertaistukitoimintaa yhdistyksissä ja miten järjestää vertaistukea verkossa? -kaksiosainen verkkokurssi

Kurssin ajankohta 15.9. ja 22.9. klo 17-19.30. Koulutuksessa esitellään yleisimpiä yhdistystoiminnan vertaistukimuotoja ja niidentoteutustapoja sekä ideoidaan yhdessä mahdollisia uusia vertaistuen muotoja ja toteutustapoja. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi, miten vertaistukea voi järjestää verkossa. Koulutuksessa esitellään mm. yleisempiä ohjelmia, joilla verkkotapaamisia voidaan järjestää. Käydään läpi käytännön toteutuksessa huomioitavia seikkoja, osallistujien etukäteisohjeistusta sekä sitä mitä verkkovertaistapaamiset voivat pitää sisällään. Koulutuksen tiedot (PDF). Ilmoittaudu verkkokoulutukseen