Monipuolinen ja säännöllinen liikunnan harrastaminen tukee selän terveyttä ja osaltaan ennaltaehkäisee selkäoireita. Myös kaikenlainen arki- ja työmatkaliikkuminen edistää selän terveyttä. Päivittäinen liikunta vahvistaa kehon omia kivunsäätelyjärjestelmiä, jolloin toimintakyky paranee ja selkäkipu vähenee. Jotta liikunnasta tulisi osa arkea, on tärkeää löytää itselle sopivat ja mielekkäät tavat liikkua.

Liikunnan iloa ja vertaistukea

Selkäkipuisille suunnattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen on oiva tapa aloittaa liikuntaharjoittelu tai edistää omaa selkäterveyttä liikunnan keinoin.

Selkähdistyksissä toimii yhteensä yli 200 liikuntaryhmää, joihin osallistuu viikoittain yli 2 000 henkilöä. Liikuntaryhmät ovat ns. matalan kynnyksen ryhmiä, joihin eri-ikäiset ja kunnoltaan eritasoiset ihmiset voivat osallistua ylläpitääkseen terveyttään.

Ohjatuilla harjoituksilla vahvistetaan ja venytetään tärkeitä lihasryhmiä, ylläpidetään rangan ja muiden nivelten liikkuvuutta sekä harjoitetaan vartalon hallintaa, tasapainoa ja koordinaatiota. Liikuntaryhmiä ohjaa liikunnan asiantuntija, yleisimmin fysioterapeutti.

Pääasialliset liikuntamuodot selkäyhdistyksissä ovat selkäjumppa ja vesiliikunta. Ryhmissä harrastetaan myös muita liikuntamuotoja, kuten kuntosaliharjoittelua, lihaskuntojumppaa ja pilatesta. Liikuntatarjonta vaihtelee yhdistyskohtaisesti. Erilaisista ryhmistä jokainen voi löytää itselleen sopivan tavan harrastaa liikuntaa. Liikuntaryhmissä on säännöllisen liikunnan harrastamisen lisäksi mahdollista tavata muita selkäoireisia, vaihtaa kokemuksia ja saada saa tukea toisilta selkäkipuisilta.

Selkäyhdistykset järjestävät myös kaikille avoimia liikuntatapahtumia ja -retkiä, joilla innostetaan ihmisiä liikkumaan. Nekin tarjoavat kohtaamispaikan vertaistukea kaipaaville.

Tutustu oman alueesi selkäyhdistyksen liikuntatarjontaan.

Katso myös: