1. Rekisterinpitäjä

Selkäliitto ry
Eerikinkatu 16 A 2, 00100 Helsinki
puh. 09 605 918
selkaliitto(a)selkaliitto.fi

2. Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö uutiskirjeen ja taukojumppamuistutuksen rekisteriä koskevissa asioissa on tiedottaja Pia Bilund, pia.bilund(a)selkaliitto.fi.

3. Rekisterin nimi

Selkäliiton uutiskirjeen ja taukojumppamuistutuksen tilaajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tiedotussuhde uutiskirjeen ja taukojumppamuistutuksen tilaajan ja Selkäliiton välillä.

5. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
– sähköpostiosoite (pakollinen tieto)
– nimi (vapaaehtoinen tieto)

6. Tietojen käsittelyaika

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin tilaus on voimassa. Tiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne saadaan rekisteröidyltä ja niitä päivitetään sen mukaan mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle. Mahdolliset tapahtumissa syntyvät manuaaliset aineistot hävitetään viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa. Rekisteröity pääsee poistumaan tilauslistalta jokaisen sähköpostin lopussa olevan peruutuslinkin kautta.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan tilauslomakkeen kautta tulleista tilauksista sekä muissa yhteyksissä, kuten tapahtumissa, tilaajaksi ilmoittautuneiden henkilöiden yhteystiedoista.

8. Tietojen luovutukset ja siirrot

Selkäliitto ei säännönmukaisesti luovuta rekisterissä olevia tietoja ulkopuolisille eikä tietoja siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Uutiskirjeen ja taukojumppamuistutuksen tuottamisessa käytetty palveluntarjoaja MailChimp saattaa varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Palveluntarjoaja on liittynyt EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

10. Rekisterin suojaus

Rekisteriin pääsevät vain ne, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus ja tarvittavat salasanat. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tietojärjestelmä on suojattu asianmukaisesti teknisin keinoin.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

15.5.2018