Vertaistukikoulutuksen jatkokurssi on tarkoitettu kaikille selkäyhdistysten jäsenille,

  • joilla on omakohtaista kokemusta selkäongelmasta ja siitä selviytymisestä/siihen sopeutumisesta
  • jotka ovat aiemmin käyneet liiton vertaistukikoulutuksen peruskurssin ja ovat edelleen kiinnostuneita vertaistukihenkilötoiminnasta
  • joilla on aikaa ja halua sitoutua oman selkäyhdistyksensä vertaistukitoimintaan.

Jatkokoulutuksessa syvennetään vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä kriisitietoutta. Lisäksi käsitellään vertaistukihenkilön jaksamista ja voimavarojen hyödyntämistä mm. suoja- ja riskitekijöiden kautta. Jatkokoulutus on yksipäiväinen.

Koulutukseen voi osallistua enintään 12 henkilöä ja koulutuksen järjestämisen edellytyksenä on vähintään 7 osallistujaa. Tasapuolisuuden vuoksi koulutukseen valitaan yllä olevat kriteerit huomioiden enintään 3 henkilöä/yhdistys ja valinta tehdään ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos paikkoja jää vapaaksi, voi yksittäisestä yhdistyksestä osallistua koulutukseen myös useampi henkilö. Liitto tiedottaa paikallisyhdistyksiä koulutukseen ilmoittautuneista paikallisyhdistysten jäsenistä.