Vertaistukihenkilötoiminta

Vertaistukihenkilötoiminta on vapaaehtoista ryhmätoimintaa tai muunlaista tukitoimintaa. Siinä henkilöt, joita yhdistää yhteinen elämäntilanne, vamma tai sairaus, tukevat toisiaan jakamalla kokemuksiaan ja tuntemuksiaan. 

Vertaistuki on kokemuksellista asiantuntijuutta, jonka perustana on luottamuksellisuus. Vertaistuen tarkoituksena on tuoda voimavaroja ja mielen virkeyttä arkeen ja sairauden kanssa elämiseen.

Selkäliitto järjestää vertaistukihenkilökoulutusta jäsenyhdistyksille. Peruskurssin tavoitteena on antaa perustiedot tukihenkilönä toimimisesta, Selkäliiton eettisistä periaatteista ja tarjota välineitä käytännön toimintaan arjen vuorovaikutustilanteissa. Peruskoulutus voidaan toteuttaa yhtenä päivänä.

Jatkokoulutusta järjestetään peruskurssin käyneille tai pitkään tukihenkilöinä toimineille, joilla on vastaavat tiedot. Jatkokoulutuksessa aiheina voidaan käsitellä esimerkiksi tukihenkilön jaksamista, voimavarojen hyödyntämistä tai muita erilaisia tukimuotoja. Jatkokoulutus toteutetaan yhtenä päivänä. 

Vertaistukihenkilö

 • on vaitiolovelvollinen 
 • on ollut joskus samantyyppisessä tilanteessa kuin sinä nyt 
 • on vierellä kulkija, myötäeläjä 
 • haluaa auttaa sinua löytämään omat voimavarasi
 • on sitoutunut toimintaan sovitusti
 • tukihenkilöllä on oikeus lopettaa toiminta, mikäli hän sitä haluaa
 • ei ole ammattiauttaja
 • saa koulutuksen ja ohjauksen vertaistukihenkilönä olemiseen
   

Haluatko itsellesi vertaistukihenkilön?

 • edistämään jaksamistasi
 • tukemaan paranemistasi/kuntoutumistasi
 • auttamaan sairautesi/elämäntilanteesi hyväksymisessä
 • kuuntelemaan • tuettavana saat tukea juuri silloin, kun sitä koet tarvitsevasi
 • saat opastusta juuri sinun ongelmaasi
 • voit luoda sosiaalisia suhteita
 • saat onnistumisen kokemuksia, ymmärrystä ja uusia näkökulmia
   

Ryhtyisitkö vertaistukihenkilöksi?

 • onko sinulla halu auttaa
 • kyky myötäelämiseen, empaattisuuteen
 • kokemusta selkäongelmasta ja siitä selviytymisestä/siihen sopeutumisesta
 • aikaa sitoutua toimintaan sovituksi ajaksi
   

Tukihenkilönä saat

 • koulutusta ja opastusta vertaistukihenkilönä olemiseen
 • iloa toisten auttamisesta
 • ​voimia omaan jaksamiseen 
   

​Eettiset periaatteet

Sitoutuminen Tukihenkilötoiminta on selkäyhdistyksen toimintaa, johon tukihenkilö on sitoutunut. Tukihenkilö ja tuettava tekevät yhdessä sopimuksen, johon molemmat sitoutuvat. Sopimusta tarkistetaan osapuolten niin halutessa.

Luottamuksellisuus Tukihenkilö on toimissaan luotettava ja hoitaa ne asiat, jotka on luvannut hoitaa. Tukihenkilö arvioi omat voimavaransa ja mahdollisuutensa, että voi toimia vastuullisesti.

Inhimillisyys Tukihenkilö on ihminen ihmiselle ja pyrkii kannustavaan ja myönteiseen tukihenkilösuhteeseen empaattisesti läsnä ollen ja kuunnellen. Tukihenkilö antaa itsensä rehellisesti tälle asialle.

Yhdenvertaisuus Tukihenkilö pyrkii toiminnassaan yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen. Tukihenkilö kunnioittaa tuettavan itsemääräämisoikeutta ja oikeutta tehdä omia ratkaisuja. Vertaistukihenkilötoiminta perustuu tuettavan tuen tarpeeseen.

Kysy vertaistukitoiminnasta oman alueesi selkäyhdistyksestä. Tule rohkeasti mukaan toimintaan!

 

Selkäyhdistykset