Modic-muutokset ovat selkärangan luisten nikamien ylä- tai alaosissa (päätelevyissä) sijaitsevia luuytimen muutoksia, jotka näkyvät magneettikuvissa. Muutoksia esiintyy etenkin välilevyjen rappeutumis- ja pullistumismuutoksien yhteydessä. Perinnölliset tekijät selittävät kolmanneksen alaselän Modic-muutoksista. Muutosten yleisyys vaihtelee tutkimuksissa. Suomalaisessa väestössä yleisyys on väitöstutkimuksen perusteella 63 % 46-vuotiailla.

Muutokset voidaan jakaa kolmeen alatyyppiin, joista tyypin 1 muutokset kuvaavat tulehduksellista muutosta. Tyypin 1 muutosten on todettu olevan yhteydessä hieman voimakkaammin kipuun, kun taas tyypin 2 muutokset ovat tutkimuksissa yhdistetty voimakkaammin alaselkäkivusta johtuvaan toimintakyvyn laskuun. Vaikka Modic-muutosten on todettu olevan yhteydessä alaselkäkipuun ja huonompaan toimintakykyyn, muutokset selittävät kuitenkin vain osan alaselkäkipuoireista ja niitä esiintyy myös täysin oireettomilla henkilöillä. Modic-muutosten suurempi koko ja lukumäärä lisäävät oireiden voimakkuutta.

Modic-muutosten hoitomuotoina on käytetty mm. tulehduskipulääkkeitä, antibioottihoitoa, nikamavälin luudutusleikkausta (artrodeesi) ja kortikosteroidi-injektioita. Tutkimustulokset eri hoitomuotojen tehosta ovat kuitenkin osittain ristiriitaisia, eikä varsinaista näyttöä minkään yksittäisen hoitomuodon paremmuudesta ole. Hoitomuodosta päättää aina hoitava lääkäri oirekuvan ja löydösten perusteella.

Liikunta on selkäkipujen hoidossa suositeltavaa, sillä pitkittynyt lepo tai liikkumattomuus yleensä pahentaa kipuoireita. Modic-muutosten kohdalla tutkimusnäyttö liikunnan vaikutuksesta kipuun ja toimintakykyyn on kuitenkin puutteellista. Esimerkiksi tanskalaisen tutkimusryhmän (Jensen ym. 2012) satunnaistettu kontrolloitu tutkimus vertaili liikunnan ja levon vaikutuksia Modic-muutosten aiheuttamaan kipuun ja toimintakyvyn alenemiseen. Toista Modic-potilasryhmää ohjattiin liikkumaan ja harjoitteluun ja toista lepoon ja alennettuun kuormitukseen 10 viikon ajan. Tutkimuksessa ei havaittu ryhmien välillä eroja 10 ja 52 viikon kohdalla kivun voimakkuudessa tai toimintakyvyssä. Tutkimustieto liikunnan vaikutuksista Modic-muutoksiin liittyvien kipujen hoidossa on kuitenkin vielä vähäistä.

Lue myös: