Neuropaattinen kipu on kipua, jossa kipu voi johtua vauriosta joko ääreishermostossa tai keskushermostossa. Yleinen neuropaattisen kivun muoto on selkärangan sairauteen liittyvä hermojuurivaurio. Neuropaattinen kipu voi olla laadultaan polttavaa tai sähköttävää.

Neuropaattisen kivun voi aiheuttaa vamma tai sairaus, joka kohdistuu ääreishermoihin, aivohermoihin, selkäytimen takajuuriin, selkäytimeen tai tiettyihin aivoalueisiin. Hermoperäiselle kivulle on tyypillistä kivun pitkäkestoisuus, vaikka alkuperäinen vamma olisi jo parantunut.

Neuropaattiselle kivulle ominaista on tuntoaistin poikkeava toiminta. Näitä oireita voivat olla esimerkiksi lihasten heikkous tai velttous, lihasten tahdoton supistelu, jäykkyys-, kosketus-, kipu-, tai kylmä-lämpötunnon huononeminen tai herkistyminen, hikoilun, verenkierron ja karvoituksen muutokset, puutuminen sekä epämiellyttävät tuntoaistin muutokset. Esimerkiksi kevyt kosketus saatetaan aistia kipuna.