Tue työtämme – tee lahjoitus

Kädet ja sydän, lahjoituskehotus.Me Selkäliitossa haluamme ehkäistä selkäoireita sekä parantaa selkäsairaiden hoitoa, kuntoutusta ja elämänlaatua.

Vuoden aikana olemme muun muassa:

  • tukeneet 32 paikallista selkäyhdistystämme: järjestäneet yhteisiä tilaisuuksia ja koulutuksia, julkaisseet sisäisiä tiedotteita sekä antaneet henkilökohtaista neuvontaa.
  • pitäneet selän terveyttä edistäviä luentoja messuilla, oppilaitoksissa, yhdistyksissä ja yrityksissä.
  • antaneet maksutonta selkäneuvontaa monin eri tavoin: puhelimitse, sähköpostitse, sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuillamme.
  • tavoittaneet kuukausittain yli 80 000 kävijää verkkosivuillamme, sosiaalisen median kanavissa meillä on yli 38 000 seuraajaa.
  • kampanjoineet selän hyvinvoinnin puolesta Selkäviikolla ja #rakastaselkääsi-haasteella.
  • julkaisseet neljä Hyvä Selkä -lehteä.
     

Jos haluat tukea työtämme ja mahdollisuuksiamme edistää selkäterveyttä ja antaa neuvontaa selkäoireisille myös tulevaisuudessa, lahjoita haluamasi summa keräystilillemme:

FI26 8146 9710 1372 08
viitenumero: 12700

Lahjoitusvarat käytetään materiaalin, neuvonnan ja ohjauksen tuottamiseen selkä- ja niskaoireisille sekä yhdistystoiminnan kehittämiseen koulutuksin.

Voit tukea toimintaamme myös liittymällä jäseneksi tai kannatusjäseneksi.

Lämmin kiitos tuestasi! 

Rahankeräyslupa
Keräysluvan saaja: Selkäliitto ry
Keräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus/Arpajaishallinto
Keräyslupa: RA/2019/595
Myöntämisajankohta: 12.7.2019
Toimeenpanoaika: 18.8.2019-18.8.2021
Toimeenpanoalue: koko Suomi, Ahvenanmaata lukuun ottamatta
Kerättävien varojen käyttötarkoitus:  Varat käytetään selkä- ja niskaoireiden itsehoitomateriaalin tuottamiseen, selkä- ja niskaoireiden sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien neuvonnan ja ohjauksen järjestämiseen sekä selkäyhdistystoiminnan kehittämiseen koulutuksilla. 

Selkäliitto