Tosimiehen selkätreeni jatkuu

Mediatiedote 15.2.2017

Selkäkipu on yleistynyt myös miehillä. Yli kaksi kolmasosaa suomalaisista miehistä kärsii selkäkivuista ja noin kolmasosa iskiaskivuista jossain vaiheessa elämäänsä. Selkäkipuja voi ehkäistä esimerkiksi liikunnalla. Selkäliitto kannustaa ”Tosimiehen selkätreeni” -teemallaan miehiä liikkumaan ja huolehtimaan selästään.

– Käynnistimme liikuntateeman viime vuonna ja haluamme jatkaa sitä vuonna 2017, jotta yhä useampi mies kiinnittäisi huomiota selkänsä terveyteen ja löytäisi itselleen sopivan liikuntamuodon. Ohjattuja liikuntaryhmiä miehille on tarjolla esimerkiksi paikallisissa selkäyhdistyksissä eri puolilla maata, Selkäliiton toiminnanjohtaja Kirsi Töyrylä-Aapio kertoo. 

Selkäliiton tavoitteena on ehkäistä selkäkipuja ja niiden uusiutumista. Liitto kannustaa suomalaisia aktiiviseen selän itsehoitoon. Selkävaivoja voi ehkäistä vaikuttamalla niiden riskitekijöihin, joita ovat esimerkiksi liikunnan vähäisyys, ylipaino, tupakointi, psykososiaaliset tekijät (stressi, masennus, heikentynyt työtyytyväisyys), raskas fyysinen työ ja runsas autoilu.

Liikunta vähentää selkäkivun riskiä

Tutkimusten mukaan monipuolinen ja säännöllinen liikunta suojaa selkävaivoilta. Liikunnalla on myös kipua lievittävä vaikutus. Miesten liikkumisen tueksi Selkäliitto on tuottanut muun muassa Tosimiehen selkätreeni -oppaan, jossa kerrotaan miesten elintavoista selkäkivun näkökulmasta ja annetaan liikuntavinkkejä. Opas ja harjoitusohjeita tosimiehille löytyy Selkäliiton Tosimiehen selkätreeni -sivulla. Tosimies voi olla kuka tahansa mies, joka huolehtii selästään.

Lisää liikuntaohjeita tosimiehille ja muillekin selästään huolehtiville on tarjolla Selkäliiton Selkäkanavalla.

Lisätietoa selkäyhdistyksistä ja niiden toiminnasta on saatavilla Selkäliiton sivulla Selkäyhdistysten toiminta.

Tosimies-sarjakuva

Lisätietoja medialle:
toiminnanjohtaja Kirsi Töyrylä-Aapio, puh. 040 730 2150, kirsi.toyryla(a)selkaliitto.fi
selkäneuvonnan koordinaattori Maria Sihvola, puh. 050 465 7884, maria.sihvola(a)selkaliitto.fi

Selkäliitto on kansanterveys-, liikunta- ja vammaisjärjestö, jonka tavoitteena on ehkäistä selkäoireita ja -sairauksia. Liitto tarjoaa Käypä hoito -suositusten mukaista tietoa selän terveydestä, neuvontaa ja koulutusta. Selkäliittoon kuuluu 32 selkäyhdistystä, joissa on noin 9 500 henkilöjäsentä. Selkäyhdistykset tarjoavat jäsenilleen eri puolella Suomea ohjattua liikuntaa, vertaistukea sekä luento- ja virkistystilaisuuksia. Tietoa selästä ja vinkkejä selän itsehoitoon on saatavilla Selkäliiton verkkopalvelussa Selkäkanava.fi. Selkäliiton tämän vuoden teema on Tosimiehen selkätreeni.

Selkäkanava somessa 
Facebook: Selkäkanava 
Twitter: @selkakanava 
Instagram: @selkakanava 

Youtube: Jumppakissa

Selkäliitto