Selkäyhdistysten liikuntaryhmät kiinnostavat tuhansia suomalaisia

Mediatiedote 3.9.2019

Selkäyhdistysten liikuntaryhmät käynnistyvät taas syksyn alkaessa ja liikuttavat säännöllisesti tuhansia suomalaisia. Suosittuja liikuntamuotoja ovat muun muassa jooga, selkäjumppa ja pilates. Kunnon kohotuksen lisäksi ryhmät tarjoavat iloista yhdessäoloa.

Paikallisissa selkäyhdistyksissä eri puolilla Suomea toimii yli 200 selän terveyttä edistävää liikuntaryhmää, joissa liikkuu viikoittain noin 1 750 henkilöä. Suosituimpia liikuntamuotoja ovat jooga, selkäjumppa ja pilates. Yhdistykset järjestävät monia muitakin liikuntaryhmiä, kuten ohjattuja kuntosaliryhmiä ja vesiliikuntaa. Myös luontoliikunta on kasvattanut suosiotaan. Selkäyhdistykset järjestivät viime vuonna 36 luontoliikuntatapahtumaa tai -retkeä.

Selkäyhdistysten liikuntaryhmät on tarkoitettu kaikille selän terveydestä kiinnostuneille, eri-ikäisille ja kunnoltaan eritasoisille. Liikunnan ohella ryhmät tarjoavat mahdollisuuden yhdessäoloon ja vertaistukeen. Useimpia liikuntaryhmiä ohjaavat fysioterapeutit tai liikunnanohjaajat.

Monipuolinen ja säännöllinen liikunta edistää selän hyvinvointia. Se vähentää kipua ja parantaa toimintakykyä pitkittyneessä selkäkivussa sekä ehkäisee selkäkivun uusiutumista.

– Selkäyhdistyksistä löytyy jokaiselle sopivaa liikuntaa. Nimestään huolimatta selkäryhmissä ei harjoiteta pelkästään selkää, vaan koko keho saa liikettä. Liikuntaryhmissä selkäoireet huomioidaan ja jokainen saa harjoitella itselleen sopivilla liikkeillä, eli ohjaajat neuvovat myös vaihtoehtoisia liikkeitä, kertoo järjestö- ja liikuntatoiminnan koordinaattori Hanna Kääriäinen Selkäliitosta.

Liikuntaryhmät ovat selkäyhdistysten ydintoimintaa, myös jäsenten mielestä. Selkäliiton jäsenkyselyn (2018) mukaan tärkein syy liittyä selkäyhdistyksen jäseneksi ja yleisin tapa osallistua toimintaan oli yhdistyksen järjestämä liikuntatoiminta. Selkäyhdistykset toimivat vapaaehtoisten voimin. Uudet vapaaehtoiset ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Vapaaehtoisena voi toimia esimerkiksi yksittäisessä liikuntatapahtumassa tai olla kehittämässä lajikokeiluja yhdistyksen liikuntatarjontaan.

Lisätietoa selkäyhdistyksistä ja niiden yhteystiedot löytyvät Selkäliiton sivuilta.
 

Lisätietoja medialle:
järjestö- ja liikuntatoiminnan koordinaattori Hanna Kääriäinen, puh. 040 553 1941, hanna.kaariainen(a)selkaliitto.fi

Selkäliitto on kansanterveys-, liikunta- ja vammaisjärjestö, jonka tavoitteena on ehkäistä selkäoireita ja -sairauksia. Liitto tarjoaa Käypä hoito -suositusten mukaista tietoa selän terveydestä, neuvontaa ja koulutusta. Selkäliittoon kuuluu 32 selkäyhdistystä, joissa on noin 9 000 henkilöjäsentä. Selkäyhdistykset järjestävät jäsenilleen eri puolella Suomea ohjattua liikuntaa, vertaistukea sekä luento- ja virkistystilaisuuksia. Tietoa selästä ja ohjeita selän itsehoitoon on saatavilla Selkäliiton verkkopalvelussa Selkäkanava.fi. Selkäliiton tämän vuoden teemana on ”Rakasta selkääsi – se kannattaa. Sinua.”

Facebook: Selkäliitto ja Selkäkanava 
Twitter: @Selkaliitto 
Instagram: @selkakanava 
Youtube: Jumppakissa 

 

Selkäliitto