Selkäliitto syyskokousti Oulussa: Marjo Rinne jatkaa Selkäliiton puheenjohtajana

Mediatiedote 18.11.2019

Selkäliiton syyskokous valitsi Marjo Rinteen puheenjohtajaksi kaksivuotiselle jatkokaudelle 2020–2021. Terveystieteiden tohtori Rinne on toiminut Selkäliiton puheenjohtajana vuodesta 2016. 

Sunnuntaina 17. marraskuuta pidetyssä syyskokouksessa Selkäliiton hallitukseen valittiin uutena jäsenenä vuosille 2020–2021 Sirpa Heikkinen (Kymenlaakson Selkäyhdistys). Jatkokaudelle erovuoroisista valittiin uudelleen Kaarina Frosterus (Turun Seudun Selkäyhdistys), Sirpa Moilanen (Pohjois-Karjalan Selkäyhdistys), Eira Mäkitalo (Tyrvään Seudun Selkäyhdistys) ja Teuvo Näätänen (Siika-Pyhä-Kalajokilaakson Selkäyhdistys).

Kauttaan Selkäliiton hallituksessa ensi vuonna jatkavat Pirjo Karlsson (Heinolan Seudun Selkäyhdistys), Leena Kämppi (Mikkelin Seudun Selkäyhdistys), Eija Kärkkäinen (Oulun Seudun Selkäyhdistys), Kari Rantavalli (Satakunnan Selkäyhdistys) ja Milla Suomi (Pääkaupunkiseudun Selkäyhdistykset).

– Selkäliiton merkitys tuki- ja liikuntaelinsairauksien kentällä on merkittävä. Selkävaivat eivät vähene ja yhä nuoremmilla on jo vaivoja, joten liiton rooli selän hoitoon liittyvän tiedon välityksessä on entistä tärkeämpää. Tietoa on saatavilla erilaisista lähteistä koko ajan enemmän, ja koen vahvuudeksi sen, että Selkäliitto välittää asiantuntevaa, luotettavaa ja ajantasaista tietoa. Lisäksi uusien liikkumisen suositusten myötä Selkäliiton jäsenyhdistysten liikuntaryhmien merkitys korostuu entisestään väestön liikunta-aktiivisuuden edistäjänä. Lämmin kiitos luottamuksesta ja mahdollisuudesta saada jatkaa toimimista Selkäliiton sekä sen jäsenyhdistysten hyväksi, Marjo Rinne totesi kiitospuheessaan.

Selkäliiton järjestöpäivät ja syyskokous pidettiin 16.–17. marraskuuta Oulussa. Paikalla oli edustajia 13 selkäyhdistyksestä eri puolilta maata.

Kokousisäntänä toiminut Oulun Seudun Selkäyhdistys (OSSY) on edistänyt selkäsairaiden ja selkäoireisten itsehoitoa ja kuntoutusta jo yli 20 vuoden ajan. Yhdistys järjestää liikuntatoimintaa, vertaistukea ja yleisöluentoja.

Yhteiskuvassa liiton hallitukseen vuosille 2020–2021 valitut jäsenet Teuvo Näätänen (vas.), Sirpa Moilanen, Eira Mäkitalo, Kaarina Frosterus, Sirpa Heikkinen ja puheenjohtaja Marjo Rinne sekä kokousisäntänä toimineen Oulun Seudun Selkäyhdistyksen puheenjohtaja Kimmo Rundström. 

Lisätietoja medialle: 
Selkäliitto ry, toiminnanjohtaja Kirsi Töyrylä-Aapio, puh. 040 730 2150, kirsi.toyryla(a)selkaliitto.fi

Selkäliitto on kansanterveys-, liikunta- ja vammaisjärjestö, jonka tavoitteena on ehkäistä selkäoireita ja -sairauksia. Liitto tarjoaa Käypä hoito -suositusten mukaista tietoa selän terveydestä, neuvontaa ja koulutusta. Selkäliittoon kuuluu 32 selkäyhdistystä, joissa on noin 9 000 henkilöjäsentä. Selkäyhdistykset järjestävät jäsenilleen eri puolella Suomea ohjattua liikuntaa, vertaistukea sekä luento- ja virkistystilaisuuksia. Tietoa selästä ja ohjeita selän itsehoitoon on saatavilla Selkäliiton verkkopalvelussa Selkäkanava.fi. Selkäliiton tämän vuoden teemana on ”Rakasta selkääsi – se kannattaa. Sinua.”

Facebook: Selkäliitto ja Selkäkanava 
Twitter: @Selkaliitto 
Instagram: @selkakanava 
Youtube: Jumppakissa 

 

Selkäliitto