Selkäliiton jäsenkysely: Liikuntaryhmät tärkeintä ja toivotuinta toimintaa selkäyhdistyksissä

Mediatiedote 12.2.2019

Selkäliiton tekemän kyselyn mukaan tärkein syy liittyä selkäyhdistyksen jäseneksi ovat liikuntaryhmät. Ryhmät tarjoavat selän terveyttä edistävän liikunnan lisäksi mahdollisuuden löytää samanhenkistä seuraa ja vertaistukea. Jäsenet kokevat selkäyhdistysten toiminnan tarpeelliseksi, ja jopa 93 prosenttia olisi valmis suosittelemaan jäsenyyttä ystävilleen.

Selkäliiton jäsenkyselyyn vastanneiden mielestä tärkeimmät syyt liittyä selkäyhdistyksen jäseneksi olivat yhdistyksen järjestämä liikuntatoiminta ja halu saada lisää tietoa selkäasioista. Yleisimmät tavat osallistua selkäyhdistyksen toimintaan olivat selän terveyttä edistävät liikuntaryhmät, luennot ja retket. Vastauksissa myös toivottiin yhdistyksiltä eniten liikuntaryhmiä, asiantuntijaluentoja ja retkiä, joten toiveet ja toiminta vastaavat näiltä osin toisiaan hyvin.

Lähes kaikki vastaajat (97 %) olivat täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että yhdistyksen järjestämä liikuntatoiminta on tarpeellista. Vastaavasti vertaistukitoiminnan koki täysin tai jokseenkin tarpeelliseksi yhteensä 89 prosenttia.

Vaikka selkäyhdistyksen tarjoama toiminta koetaan tarpeelliseksi, yhdistyksen hallituksessa toimimisesta oli kiinnostunut vain 11 prosenttia vastaajista. Vapaaehtoistyön tekeminen yhdistyksessä kiinnosti sen sijaan 28 prosenttia.

Apua toimintakyvyn ylläpitämiseen ja jaksamiseen

Kyselyn mukaan jäsenet kokivat saaneensa apua yhdistystoiminnasta selän toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä niska- ja selkäoireiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. He kokivat myös löytäneensä samanhenkistä seuraa sekä saaneensa apua selkäkivun kanssa jaksamiseen ja kivunhallintaan.

Jäsenten selkäyhdistyksille antamien kouluarvosanojen keskiarvo oli 8,2 eli hyvä, ja jopa 93 prosenttia vastaajista olisi valmis suosittelemaan jäsenyyttä ystävilleen.

Selkäliiton palveluista vastaajille tutuimmat olivat liiton julkaisema Hyvä Selkä -jäsenlehti, selän hyvinvoinnista ja itsehoidosta tietoa välittävä Selkäkanava-verkkopalvelu sekä liiton selkä- ja niskaoppaat.

– Hieno huomata, että jäsenet kokevat selkäyhdistysten liikuntaryhmät tärkeiksi. Yhdistysten vapaaehtoiset tekevät hyvää työtä paikallisena selkäterveyden edistäjänä. Heidän ansiostaan usealla paikkakunnalla on monipuolista liikuntatoimintaa, josta voi valita itselleen mieleisen liikuntamuodon. Kannattaa rohkeasti lähteä kokeilemaan ja tutustua selkäyhdistysten toimintaan, Selkäliiton järjestö- ja liikuntatoiminnan koordinaattori Hanna Kääriäinen kertoo.

Selkäliiton jäsenkyselyyn vastasi yhteensä 1 456 paikallisen selkäyhdistyksen jäsentä viime lokakuussa. Kyselyssä selvitettiin jäseneksi liittymisen syitä ja jäsenten kokemuksia selkäyhdistysten toiminnasta. Kysely toteutettiin sähköisesti. Selkäliittoon kuuluu 32 selkäyhdistystä, joissa on noin 9 000 henkilöjäsentä.

Lisätietoja medialle:
järjestö- ja liikuntatoiminnan koordinaattori Hanna Kääriäinen, puh. 040 553 1941, hanna.kaariainen(a)selkaliitto.fi
toiminnanjohtaja Kirsi Töyrylä-Aapio, puh. 040 730 2150, kirsi.toyryla(a)selkaliitto.fi

Graafikuvat:
Selkäyhdistykseen liittymisen syy
Selkäyhdistyksen toimintaan osallistumismuodot

Selkäliitto on kansanterveys-, liikunta- ja vammaisjärjestö, jonka tavoitteena on ehkäistä selkäoireita ja -sairauksia. Liitto tarjoaa Käypä hoito -suositusten mukaista tietoa selän terveydestä, neuvontaa ja koulutusta. Selkäliittoon kuuluu 32 selkäyhdistystä, joissa on noin 9 000 henkilöjäsentä. Selkäyhdistykset tarjoavat jäsenilleen eri puolella Suomea ohjattua liikuntaa, vertaistukea sekä luento- ja virkistystilaisuuksia. Tietoa selästä ja ohjeita selän itsehoitoon on saatavilla Selkäliiton verkkopalvelussa Selkäkanava.fi. Selkäliiton tämän vuoden teemana on ”Rakasta selkääsi – se kannattaa. Sinua.”

Facebook: Selkäliitto ja Selkäkanava Twitter: @Selkaliitto Instagram: @selkakanava  Youtube: Jumppakissa

 

Selkäliitto